Lands-/region- och språkval
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 5000

Mycket produktiv 3D-printing för industriell serietillverkning.

Tidsjämförelse TruPrint 5000 Multilaser från TRUMPF
Tidsjämförelse TruPrint 5000 Multilaser från TRUMPF
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 5000

Maximal produktivitet med TRUMPF Fullfield Multilaser

Additiva tillverkningssystem

TruPrint 5000

TruPrint 5000 inkl. industriell pulver- och detaljhantering

Additiva tillverkningssystem

TruPrint 5000

TruPrint 5000 med option Förvärmning 500 °C för hög komponentkvalitet och en robust LMF-process

Snabbare till en högklassig 3D-komponent

Det mycket produktiva, delvis automatiserade 3D-printsystemet TruPrint 5000 gör dig redo för industriell serieproduktion. Med funktioner som en optional 500 °C-förvärmning och Fullfield Multilaser-utrustningen med tre 500 watt TRUMPF fiberlaser är du optimalt rustad för krävande, industriella tillämpningar. Maskinen tillverkar snabbt och tillförlitligt högklassiga komponenter av olika metallmaterial – och uppfyller då de höga kvalitetskraven inom verktygstillverkning och formbygge, inom flyg- och rymdindustrin samt inom medicinteknik. Optionalt kan hela processkedjan köras under skyddsgasatmosfär: siktning, printing, kylning, avpulvring. I kombination med den externa detalj- och pulverhanteringen och monitoring-lösningarna från TRUMPF är den predestinerad för industriell additiv serietillverkning.

Maximal produktivitet

3 x 500 watt fiberlaser arbetar samtidigt överallt i byggvolymen och skapar en optimal ytfinish utan skarvar.

Hög komponentkvalitet

Option Förvärmning av substratplattan till upp till 500 °C för hög komponentkvalitet och en robust LMF-process Alla viktiga processteg sker under skyddsgasatmosfär.

Automatisk processtart

Den automatiska processtarten möjliggör en snabb riggning och ger en hög processäkerhet.

Högt maskinutnyttjande

Bygg- och förrådscylindrarna kan bytas snabbt och säkert för tidsparallellt arbete.

Nollpunktsspännsystem för snabb riggning

Den ideala basen för efterföljande processteg som sågning, fräsning eller slipning.

Industriell övervakning

Du kan alltid vara koncentrerad på pulverapplicering, smältbad, maskinens tillstånd och produktivitet samt ha fullständig kontroll över komponentkvaliteten skikt för skikt.

TruPrint 5000 är en delvis automatiserad mycket produktiv 3D-printmaskin. Efter att byggcylindern har placerats i TruPrint 5000 tar maskinen över starten av LMF-processen med hjälp av den automatiska processtarten. Tack vare detta ersätts den annars manuella riggningen och processäkerheten ökar.
Med våra snabbväxlingsbara bygg- och pulvercylindrar förkortar du riggningstiderna och ökar samtidigt produktiviteten och maskinutnyttjandet. Den fortfarande heta komponenten kyls nämligen under skyddsgasatmosfär i sluten cylinder utanfr maskinen.
Vår AM-expert förklarar funktionerna i TruPrint 5000.
Vår AM-expert förklarar att ett optimalt gasflöde är avgörande för att åstadkomma en robust 3D-utskriftsprocess.
Tidsjämförelse TruPrint 5000 Multilaser från TRUMPF
Fullfield Multilaser 3 x 500 W

Maximal produktivitet med TRUMPF Fullfield Multilaser: Tre 500 watt starka TRUMPF fiberlasrar arbetar samtidigt överallt i byggvolymen (100 % överlappning) – på detta sätt säkerställer du högsta tänkbara bygghastigheter. Alla lasrar kan arbeta flexibelt inom byggvolymen och därför kännetecknas komponenterna av en optimalt ytfinnish utan skarvar.

Materialmångfald och bättre komponentkvalitet genom förvärmning upp till 500 °C
Materialmångfald och bättre komponentkvalitet genom optionen Förvärmning upp till 500 °C

Med optionen Förvärmning upp till 500 °C uppnår du hos ett stort antal applikationer och material en betydligt bättre kvalitet på komponenter från branscherna verktyg- och formbygge, flyg- och rymdindustrin eller medicin. Du profiterar t.ex. av färre stödstrukturer och färre spänningsprickor i titan (Ti6AI4V). Med vissa material som H11 (1.2343) och H13 (1.2344) blir dessutom en bearbetning överhuvudtaget möjlig först vid en temperatur på 500 °C.

Växelcylinderprincipen för TruPrint-maskiner från TRUMPF
Integrerad växelcylinderprincip

Snabbt utbytbara bygg- och pulverförrådscylindrar möjliggör riggning av cylindrarna, uppackning samt nerkylning av heta byggjobb parallellt med LMF-processen. Detta minskar stillestånds- och ställtiderna och ökar maskinens produktivitet.

Industriell pulver- och detaljhantering
Industriell pulver- och detaljhantering

Dra nytta av tidsparallell riggning och uppackning av en eller flera maskiner: Korta genomloppstider och slutet pulverkretslopp ger dig hög produktivitet och bra arbetsmiljö. De centrala komponenterna siktstation, uppackningsstation och pulversilo är grundstommen för en industriduglig serietillverkning. Optionalt kan hela processkedjan köras med skyddsgasatmosfär: siktning, 3D-printing, kylning, avpulvring.

Användarsnittställe Touchpoint Print

Touchpoint Print är det enkla snittstället för manövrering av ditt 3D-printstystem. Navigationen följer en intuitiv logik och kan manövreras med pekrörelser som att svepa. Alla vyer är reducerade till det viktigaste och verklighetstrogna 3D-visualiseringar underlättar riggningen av maskinen.

Melt Pool Monitoring
Melt Pool Monitoring

Dra nytta av en utförlig kvalitetskontroll och dokumentation skikt för skikt. På så sätt kan processavvikelser upptäckas tidigt och kritiska områden på komponenten visualiseras. Du kan dessutom utvärdera data till en referenskomponent automatiskt. Dessutom kan du enkelt övervaka alla smältbad parallellt.

Additivt tillverkade slider

Tillverkning av gjut- och formverktyg

Den additiva tillverkningen möjliggör processäker tillverkning av gjutgods med djupa flänsar. Genom kylning nära konturen undviks överhettning av kupolformade geometriområden för slider effektivt vilket gör att kortare cykeltider kan realiseras. Samtidigt förbättras dessutom gjutgodsets mikrokristallina struktur vilket gör att den kan belastas högre.

Star Tracker – fäste för en satellitkamera

Rymdindustri

I motsats till konventionell tillverkning genom fräsning av ett block med 95 % materialavdrag kan additiv tillverkning av satellitstrukturen realisera en viktreduktion med 28 % och en ökning av styvheten med 45 %.

Generativt tillverkad ingjutsfördelare med TruPrint-maskiner från TRUMPF

Tillverkning av gjut- och formverktyg

För ingjutsfördelaren Laupp GmbH reducerades, efter optimering för Laser Metal Fusion (LMF), processtegen från fem till ett och tätningsställen eliminerades. Tempereringskanaler som ligger nära konturen möjliggör högre prestanda och lägre driftkostnader.

Implantat som konstruerats med TruPrint 1000

Medicinteknik

Stora möjligheter till individualisering och hantering av extrema materialkrav för produkter inom medicinteknik följer med Laser Metal Fusion.

Lättkonstruktion av en monteringsvinkel skapad med en TruPrint 1000

Flyg- och rymdindustri

Den topologiskt optimerade designen för denna bracket – en typisk komponent inom flyg- och rymdindustrin – möjliggör besparingar på material och vikt.

TruPrint-maskiner från TRUMPF med generativt tillverkad förkammarbussning

Tillverkning av gjut- och formverktyg

Med Laser Metal Fusion (LMF) har en optimal temperering samt en termisk separering av hetkanalmunstyckena uppnåtts vid denna förkammarbussning. Det går inte att tillverka dessa tempereringskanaler konventionellt.

3D-printad balansring med optionen Förvärmning 500 °C

Flyg- och rymdindustri

Om en kardanupphängning eller en kardanlagring (engelska "gimbal") printas med option Förvärmning 500 °C reduceras egenspänningen i Ti6AI4V-komponenten avsevärt. Detta öppnar för helt nya möjligheter vid design, i synnerhet vid konstruktion av mera massiva komponenter.

Polerade handtag

Tillverkning av gjut- och formverktyg

Utskriftsresultatet hos Reinhard Bretthauer GmbH av högglanspolerad kärna, som skrivits ut med option Förvärmning 500 °C med H11, är sprickfri och har en densitet på mer än 99,9 %. Polerbarheten är motsvarande hög – man kan inte se en skillnad jämfört med konventionell tillverkning. Kylförmågan är likvärdig med koppar – tack vare de inbyggda kylkanalerna kan man kontinuerligt producera plastdetaljer med formsprutning och cykeltiden kan reduceras avsevärt.

TruPrint 5000
Konstruktionsvolym (cylinder) Diameter 300 mm x 400 mm Höjd
Effektiv konstruktionsvolym (vid förvärmning >200 °C) Diameter 290 mm x 390 mm Höjd
Användbara material Svetsbara metaller i pulverform, till exempel rostfritt stål, verktygsstål, aluminium-, nickelbas-, titanlegeringar. Aktuell material- och parametertillgänglighet på förfrågan.
Förvärmning (standard) Upp till 200 °C
Förvärmning (tillval) Upp till 500 °C
Maximal lasereffekt vid arbetsstycket (TRUMPF fiberlaser) 500 W
Stråldiameter (standard) 80 μm
Skikttjocklek (individuellt inställbar) 30 - 150 μm
Uppbyggnadshastighet 5 - 180 cm³/h 1
Lägsta mätbara syrehalt Upp till <<1000 ppm
Anslutning och förbrukning  
Elanslutning (spänning) 400 V
Elanslutning (strömstyrka) 32 A
Elanslutning (frekvens) 50 Hz
Skyddsgas Kvävgas, argon
Modell  
Vikt (inkl. filter, styrskåp, pulver) 7085 kg
Mått (inkl. filter, styrskåp) (B x H x D) 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm
Mått (inkl. filter, styrskåp) (B x D x H) förvärmning 500 °C som tillval 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm

TruTops Print

Med TruTops Print erbjuder TRUMPF den mjukvarulösning som är bäst anpassad för att få ut mesta möjliga av TruPrint-maskiner. Det moderna användargränssnittet ger en god översikt av alla funktionaliteter och möjliggör snabb åtkomst till alla funktioner. Genom den höga flexibiliteten och de individuella möjligheterna för dataförberedning, exempelvis z-segmenteringen, samt den intuitiva och översiktliga parameterhanteringen med fullständigt tillgängliga parametrar, uppnås högsta effektivitet och produktivitet med bästa tryckkvalitet och reproducerbarhet. Den höga kvaliteten på skapade vektordata i WZA-format kan verifieras med den integrerade BuildJob Viewer.

TruTops Print Multilaser Assistant

För att kunna utnyttja de tre Multilaser i TruPrint 5000 optimalt behövs det en intelligent och flexibel styrmöjlighet. Detta erbjuds den i TruTops Print integrerade Multilaser Assistant, där laseruppdelningen konfigureras för att optimera byggjobbet med hänseende till produktivitet eller kvalitet. Dessutom kan bearbetningssekvensen visualiseras och tillverkningstiden förutsägas.

Förberedelse av data anpassat till ert arbetsflöde

För sömlös förberedelse av data i arbetsflödet är TruTops Print redan anslutet till en mängd CAD/CAM-system.
Utöver förberedelse av data med TruTops Print erbjuder vi även mjukvaruaalternativ – för största möjliga flexibilitet för den visuella presentationen av ert arbetsflöde. Det kan till exempel handla om de vida använda och inom industrin etablerade lösningarna Magics från Materialise och Siemens NX till TRUMPF:s eget mjukvaruutbud. Ni väljer själva hur ni vill förbereda era data.

Beläggarmedium X-profil

Uppnå en perfekt, enhetlig pulverapplicering och dra nytta av en lång livslängd för beläggarmediet med X-profil och en robust process tack vare de fyra användbara, olika profilsidorna.
Tips: Denna option är kompatibel upp till en förvärmning på 200 °C.

Beläggarmedium carbonborste

Den värmebeständiga carbonborsten möjliggör en snabb och robust pulverapplicering, i synnerhet vid förvärmningstemperaturer från 200 °C.

Förvärmning upp till 500 °C

Option Förvärmning av substratplattan upp till 500 °C gör att en hög komponentkvalitet uppnås. Detta möjliggör en robust LMF-process för ett stort antal material – idealisk för branscher med höga krav på sin applikation (förvärmning grundmaskin upp till 200 °C). Med den industriella växelcylinderprincipen i kombination med kylstationen möjliggörs tidsparallell kylning av det heta byggjobbet. På detta sätt ökar du din 3D-printers produktivitet.

Monitoring-lösningar för din additiva tillverkning

Tack vare intelligenta Monitoring-lösningar från TRUMPF går det att övervaka och analysera din LMF-process professionellt. I samband med detta registreras och bearbetas sensorstödda data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process, Condition och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI. Med produkten TruTops Monitor får du dessutom total transparens över hela din maskinpark och möjlighet till fjärråtkomst till maskinerna – antingen via bordsdatorn eller mobilt via appen Mobile Control.

Optimal hantering av pulvret och komponenterna är avgörande för en industriellt mogen serietillverkning. Den industriella pulver- och detaljhanteringen från TRUMPF möjliggör tidsparallell riggning och uppackning av en eller flera maskiner – detta ökar produktiviteten och lönsamheten för våra kunder. Standardsnittställen och en modulär uppbyggnad garanterar då högsta tänkbara flexibilitet.

TRUMPF metallpulver för additiv tillverkning

Pulver och parametrar

Metallpulver av hög kvalitet utgör grunden för tillförlitliga processvillkor vid additiv tillverkning. Kombinationen av rekommenderade pulver och rätt parametrar leder till förstklassiga materialegenskaper hos 3D-utskrivna komponenter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Den faktiska uppbyggnadshastigheten består av exponering och beläggning. Beroende på anläggningens konfiguration, processparameter, material och fyllnadsgrad.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Upplev live
Additive Manufacturing Showroom Ta reda på mer
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Monitoring & Analysis Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Certifiering Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt