Lands-/region- och språkval

Övervakning TruPrint

Smartare digitalisering från TRUMPF för er additiva tillverkning.

Med TRUMPFs intelligenta övervakningslösningar kan du övervaka, analysera och kalibrera LMF-processen. Tillverkningen blir ännu effektivare och  komponentkvaliteten ännu högre. Den professionella övervakningen gör det möjligt att visa och utvärdera sensorbaserad data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process Monitoring, Condition Monitoring och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI eller utvärderas offline med hjälp av Monitoring Analyzer. Med TruTops Monitor får du utöver transparensen även möjlighet till fjärråtkomst via PC eller surfplatta. OPC UA-gränssnittet ger full flexibilitet att ansluta till en egen programvarulösning. Med de extra tillgängliga calibration funktionerna kontrollerar du före byggjobbets början de processrelevanta märkvärdena för ett optimalt produktionsvillkor.

Alltid överblickbart

Tack vare övervakningslösningarna har ni översikt över viktiga tillverkningsdata och systemtillstånd i hela maskinparken.

Säker och fördelaktig produktion

Tack vare tidig felidentifiering och felmeddelanden kan ni reagera i tid.

Ökad effektivitet

Genom förbättrad transparens kan ni optimera era processer på lång sikt.

Beprövad kvalitet

Utnyttja den omfattande informationen för att intyga komponenternas kvalitet.

Individuell utvärdering

Visa och analysera endast data som är relevanta för konstruktionsjobbet.

Process Monitoring för övervakning av komponenternas kvalitet

TRUMPF Powder Bed Monitoring för övervakning av komponenternas kvalitet

Vid Process Monitoring står tillverkningsprocessen i fokus Pulverbädden övervakas under laserexponeringen.. Det finns två produkter att välja mellan: med Powder Bed Monitoring övervakas pulverbädden och med Melt Pool Monitoring övervakas TruPrint-maskinens smältbad. Därmed har ni full kontroll över komponentkvaliteten - skikt för skikt. Dessutom blir produktionen effektivare genom att fel upptäcks snabbt.

Skikt för skikt-övervakning av komponentkvaliteten

Titt in i smältbadet för TruPrint 2000

Hur fungerar Powder Bed Monitoring?

En central komponent i Process Monitoring är den så kallade Powder Bed Monitoring. Med en kamera som är integrerad i TruPrint-maskinen kan du övervaka pulverbädden automatiskt och bilderna bearbetas automatiskt På så sätt får du alltid översikt över komponentens tillstånd och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt-för-skikt. TruPrint-maskinerna är utrustade med ett högupplöst kamerasystem så att du kan studera varje pulverskikt. Tillsammans med bildbehandlingen är det möjligt att göra en automatisk utvärdering, varvid den integrerade mörkfältsbelysningen stöder bildbehandlingen ytterligare. Som användare avgör du själv de relevanta gränsvärdena för när ett meddelande eller felmeddelande ska visas. Genom tilldelningen av kvalitetsparametrar per skikt är det möjligt att snabbt och exakt lokalisera störningar. Därmed är det möjligt att ingripa tidigt under det pågående byggjobbet. Utöver pulverbeläggningen registrerar Powder Bed Monitoring även skiktstatusen och upptäcker utskjutande delar i pulverbädden. Komponenternas tillstånd kan utvärderas optimalt under LMF-processen och möjliga utvecklingar kan identifieras i tid. Med tillvalet automatisk fogbeläggning säkerställs komponentkvaliteten vid beläggningsfel. Om brist på pulver upptäcks korrigeras detta automatiskt med en ny&pulverbeläggning. Efter LMF-processen kan dessutom enstaka skikt analyseras ingående genom bildval och bland annat jämföras med CAD-data.

Melt Pool Monitoring – övervakning av smältbadet

För att ha ännu bättre översikt över LMF-processen i TruPrint-maskinen och kunna utvärdera komponentkvaliteten optimalt ingår utöver Powder Bed Monitoring även Product Melt Pool Monitoring till TruPrint 2000 och TruPrint 5000. Vid Melt Pool Monitoring övervakas Laser Metal Fusion processens smältbad med hjälp av sensorer. Dra nytta av en utförlig kvalitetskontroll och dokumentation skikt för skikt. På så sätt kan processavvikelser upptäckas tidigt även vid serieproduktion och eventuella kritiska områden på LMF-komponenten visualiseras. Dessa data kan automatiskt jämföras med referenskonstruktionen för att övervaka processtabiliteten. Om flera lasrar används kan ni även övervaka alla smältbad parallellt. Data kan utvärderas på en skrivbordsdator eller offline med Monitoring Analyzer.

Anmärkning: Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten för ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Med Condition Monitoring har du alltid översikt över TruPrint maskinstatus

Förutom maskinens statusdata registrerar Condition Monitoring även data från processomgivningen. Därmed kan du alltid övervaka maskinens status och analysera många parametrar. Flera sensorer samlar in data om TruPrint-maskinens aktuella status. Dessa dokumenteras och kan användas för kvalitetskontroll. Du kan när som helst visa data via HMI. Det innebär att du kan upptäcka störningar i tid för att ingripa i LMF-processen eller avbryta den vid nödfall. Konfigurera datavisningen individuellt och få en överskådlig presentation av all relevant information.

Många olika indikatorer som påverkar maskinens status kan övervakas med Condition Monitoring från TRUMPF:

  • Byggcylinderns status som fukt, substratplattetemperatur, skyddsgashastighet etc.
  • Omgivningsförhållanden som syrehalt eller temperatur
  • Kylvattentemperatur
  • Filterdata
  • Maskinaxlar

Anmärkning: Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten för ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Performance Monitoring för full insyn i maskinens produktivitet

Maskinens produktivitet är viktig för framgångsrik tillverkning. Därför levererar Performance Monitoring från TRUMPF alla viktiga produktivitetsindikatorer för en omfattande utvärdering av maskinens prestanda. Du kan när som helst enkelt kontrollera och analysera status för allt förbrukningsmaterial på TruPrint HMI. Efter att byggjobbet har slutförts skapar Performance Monitoring en omfattande rapport. Den innehåller alla viktiga fakta om ordern samt information från andra övervakningsobservationer. Konfigurera och utforma rapporten helt efter egna behov. För att visa information om maskinens förbrukning eller produktivitet, som exempelvis skikttider, smälthastighet och gångtid så överskådligt som möjligt visas alla effektdata grafiskt. Du kan även göra mål-/faktisk-jämförelse som baseras på data från Process Monitoring och Condition Monitoring. Detta möjliggör en omfattande analys av byggjobbet. Performance Monitoring ökar därmed alla produktivitets- och utnyttjandefaktorer och bidrar därmed till en kostnadseffektivare tillverkning.

Anmärkning: Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten för ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Connectivity – övervakning på maskinen och i nätverket

TruPrint Monitoring

TruTops Monitor

Med TruTops Monitor får du total transparens över hela maskinparken och möjlighet till fjärråtkomst, även externt. Observera, analysera och styr din TruPrint-maskinpark bekvämt från skrivbordet. Analysen av livemaskindata och utnyttjandegraden av hela maskinparken utvecklar din industriella additiva tillverkning. Felmeddelanden via e-post ger er möjligheten att ändra era processer så snabbt som möjligt.

Övervakningsgränssnit

Additiv tillverkning OPC UA-gränssnitt

OPC UA-gränssnittet – för anslutning till egna nätverkslösningar

Med UPC UA Monitoring-gränssnittet får ni möjlighet att flexibelt ansluta TruPrint Performance Monitoring-data till er individuella programvara. Performance Monitoring-data överförs live via ett standardiserat gränssnitt.

Additiv tillverkning OPC UA-gränssnitt

Monitoring File Interface

Monitoring File Interface möjliggör automatisk export av övervakningsdata till användarens filsystem. Övervakningsdata tillhandahålls för Monitoring Analyzer. Användaren kan analysera och arkivera data med egen programvara.

Monitoring Analyzer

Monitoring Analyzer är en Windows-programvara som kan användas för att studera data från Monitoring File Interfaces. För detta har varje användare en flytande licens. Övervakningsdata, aktuella eller arkiverade, kan bekvämt analyseras och studeras med skrivbordsdatorn på en arbetsplats utanför maskinen.

Anmärkning: Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten för ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Kalibrering

Verifiering av maskinens prestanda

Automatic Multilaser Alignment

Optimera komponentkvaliteten som aldrig tidigare: Automatic Multilaser Alignment erbjuder en helautomatisk online-övervakning och korrigering av laserkällornas placering i förhållande till varandra – med en noggrannhet på 27,5 µm. Det högupplösta kamerasystemet och mörkfältsbelysningen möjliggör bildtagning, utvärdering och korrigering medan byggjobbet utförs. Med kvalitetsparametrarna för varje mätsekvens kan störningar snabbt lokaliseras. Mätresultaten dokumenteras i Condition Monitoring.

Kalibrering av lasereffekten

Vår lasereffektskalibrering mäter och kalibrerar vid behov om lasereffekten mellan två byggjobb – oberoende av det årliga underhållet som utförs av kunden. På maskiner med tillvalet Fullfield Multilaser kontrolleras alla lasrar. Samtidigt dokumenteras mätresultaten för att uppfylla certifieringsskyldigheten. Lasereffektmätningen uppfyller DIN 35224 och ISO 52941.

Mätning av fokalpunkten

Fokalpunkten mäts med tillvalet mellan två byggjobb. Laserskyddsglaset kontrolleras för föroreningar (termiskt skifte). För att uppfylla certifieringsskyldigheten dokumenteras mätresultaten. 

Kalibrering av skanningsfältet

Kalibrering av skanningsfältet möjliggör mätning och ev. omkalibrering av skanningsfältet mellan två byggjobb. Dessutom dokumenteras mätresultaten för att uppfylla certifieringsskyldigheten.

Kontakt
Försäljning additiv tillverkning
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt