Lands-/region- och språkval

Ända ner till seriestorlek 1: serierna blir allt mindre

Ingen tillverkning är den andra lik, men alla har ett gemensamt – seriestorlekarna blir allt mindre. Samtidigt blir leveranstiderna som krävs allt kortare. Därför har vi experter som analyserar processerna på plats och optimerar så pass mycket att även seriestorlek 1 blir lönsamt.

Så mycket kan du spara – utnyttja din potential!

Planering & administration

Med en intelligent produktionsstyrning planerar du inte bara effektivare utan bearbetar order snabbare och mer automatiserat.

Intralogistik & riggning

Rigga dina maskiner automatiserat och hantera både ditt lager och dina verktyg digitalt.

Operatörens egenorganisation

Dra nytta av elektroniska analyser i realtid och ha alltid överblick över all information som är relevant för tillverkningen.

Allt beror på helheten

Erfarenhet visar: Plåtspecialister saknar ofta transparens i orderstatus, kapacitet eller utnyttjandegraden. Samtidigt är den manuella koordinations- och avstämningsinsatsen hög och medför risk för fel. För att arbeta mer ekonomiskt och reducera genomloppstiderna måste även de indirekta processerna optimeras. Tillsammans med dig skapar vi ett flexibelt och sammanhängande system, från offert till utleverans.

Tillsammans med dig tar vi fram målinriktade lösningar för en hållbar optimering av dina processer och utvecklar din verksamhet steg för steg till en Smart Factory.

ANDREAS TARABA
KONSULT PÅ TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Smart Factory Consulting – Utnyttja möjligheten till consulting!

Vi supportar dig på din väg mot den uppkopplade framtiden. Vilken potential innebär uppkoppling för dig? Hur ser din rutt mot uppkopplad tillverkning ut? Oavsett om du börjar enkelt, önskar en stegvis anpassning eller föredrar en komplett uppkoppling - med vårt erbjudande om konsultation hittar du den optimala lösningen för varje situation.

Be om rådgivning

Stor eller liten: så blir varje order lönsamt

Varför tillverka uppkopplat?

För en timmes bearbetning tillkommer ungefär fyra timmar indirekta arbetsuppgifter. Konsekvens: Med kontinuerligt minskande seriestorlekar tar insatsen för indirekta processer över. De utgör nämligen ungefär 80 % av alla processer. Just här visar sig potentialen med uppkopplad tillverkning. Om du lyckas anpassa insatsen för indirekta processser till de minskande seriestorlekar blir även seriestorlek 1 lönsamt igen.

Varför är lasern det perfekta verktyget 4.0?

Laser vid skärningsförloppet

Snabbt, direkt, flexibelt: Digitaliseringen behöver ett verktyg som är likadant som digitaliseringen själv

I Smart Factory är arbetsstycken exempelvis försedda med en datamatriskod. Med den kan systemet hämta information hur detaljen rör sig genom produktionen och hur den skall bearbetas. Transportsystem och bearbetningsstationer arbetar enligt planlagda scheman. För att detta ska fungera behöver produktionen ett mycket flexibelt och lätt styrbart verktyg som lasern. Själva koderna appliceras av en märklaser: Entydigt läsbar på alla ytor, med kamerastödd bildbehandling under märkningsprocessen. Koden innehåller all annan information till komplett efterföljande bearbetning och spårbarhet.

Smart Factory Consulting – Utnyttja möjligheten till consulting!

Vi supportar dig på din väg mot den uppkopplade framtiden. Vilken potential innebär uppkoppling för dig? Hur ser din rutt mot uppkopplad tillverkning ut? Oavsett om du börjar enkelt, önskar en stegvis anpassning eller föredrar en komplett uppkoppling - med vårt erbjudande om konsultation hittar du den optimala lösningen för varje situation.

Be om rådgivning

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory

Med moduluppbyggda uppkopplingslösningar från TRUMPF hjälper vi våra kunder att få ett kontinuerligt flöde i tillverkningen och att göra hela processen flexiblare, mera transparent och mer lönsam inom ramen för Industri 4.0.

2020 Keyvisual 1:1 format Börja enkelt
Starta enkelt

Anpassa den egna produktionen stegvis till Industri 4.0. Men var skall man börja? Våra experter analyserar var det kärvar, tar reda på vilka spakar som ger störst optimeringseffekt och hjälper därmed er att sätta igång förbättringsåtgärder.

TruConnect consultation
Smart Factory – digitalt rådgivningskoncept

Vårt erbjudande sträcker sig från processoptimering via fabriksplanering och vidare till strategirådgivning. Vid processoptimering samlar vi till exempel in information, analyserar och utvärderar den. Det går nästan att genomföra allt helt digitalt. Allt ni behöver i en internetåtkomst.

Kontakt
Service och kontakt