Lands-/region- och språkval

Modulär i den digitala framtiden

Det tillverkande företaget Riguzzi har lyckats utan problem med att koppla upp och digitalisera sina interna processer. Central framgångsfaktor: Den moduluppbyggda mjukvaran TruTops Fab i kombination med olika maskiner från TRUMPF.

Logotyp Riguzzi plåtbearbetning

Den schweiziska Riguzzi-gruppen ser sig som partner för alla utmaningar inom metall- och plastbearbetningen. På tre platser i Thurgau har företaget de nödvändiga resurserna och en modern maskinpark för att reagera flexibelt på kundernas önskemål och för att garantera korta leveranstider. Andreas Riguzzi har byggt ut företagsgruppen som grundades 1980 av Guido Riguzzi och leder nu företaget i andra generationen.

Bransch

Tillverkare i metallbranschen

Antal medarbetare

130

Uppställningsplats

Felben, Schweiz

Visa mer
TRUMPF-produkter
  • TruBend Center
  • 7030 TruBend 7036
  • TruBend 7050
  • TruBend 5320
  • TruMatic 6000
  • TruLaser 3040 fiber
  • TruMark 5010
  • TruConnect

Utmaning

Företagets ägare Andreas Riguzzi har beslutat sig för att investera i en extra produktionshall för att där montera komponentgrupper. Dessutom köpte han ytterligare några maskiner från TRUMPF för plåtbearbetning. Det fanns dock brister i företagets interna organisation för produktionsdata. Den egenprogrammerade mjukvaran som bygger på en allmänt tillgänglig databas överbelastades på grund av det ökande antalet åtkomster.

Tack vare digitaliseringen kunde vi reducera vår organisatoriska tids- och arbetsinsats samt våra kostnader med upp till 50 procent genom .

Andreas Riguzzi
Ägare till Riguzzi AG

Lösning

I nära samordning med TRUMPF Schweiz hittade Riguzzi TRUMPF:s mjukvara TruTops Fab som är optimalt avstämd mot hans krav. Han installerade den tillsammans med investeringen i en bock- och en lasermaskin från TRUMPF. TruTops Fab är moduluppbyggd så att användaren kan installera de moduler som krävs för det aktuella behovet i den specifika situationen. På detta sätt går det att digitalisera alla företagsinterna processer inom plåtbearbetningen individuellt.

 

Genomförande

De två senaste åren med digitaliseringen med TruTops Fab från TRUMPF har verkligen betalat sig. Även maskinoperatörerna och maskinprogrammerarna visar sig vara nöjda med mjukvaran. Övergången från de tidigare vanliga jobb- och databladen samt följekort vid tillverkningen har fungerat bra. Medarbetarna har deltagit i workshops där de lärt sig att mata in data på dessa digitala kommunikationsenheter samt att välja och läsa orderdata. TRUMPF supportar intensivt med individuellt anpassade seminarier, utbildningar och workshops i denna inlärningsfas.

Herr Riguzzi och medarbetare från TRUMPF

Framtidsutsikter

Andreas Riguzzi började med att investera i fler maskiner från TRUMPF, däribland en TruBend 7036 med 360 kN presskraft, en TruBend 7050 med 500 kN presskraft och TruBend 1530 mm kantpressningslängd. Avgörande för investeringen var inte så mycket maskinernas arbetshastighet som möjligheten till digital uppkoppling.

Under det kommande året kommer Andreas Riguzzi att ta nästa kliv framåt. För detta samarbetar han redan nu tätt med Smart Factory Consulting från TRUMPF. Den systematiska granskande blicken utifrån och expertisen från kundprojekt över hela världen hjälper Andreas Riguzzi att utvärdera sina idéer och att tillsammans utarbeta lösningsinriktade koncept.

Enligt Riguzzi är och förblir TRUMPF den bästa partnern för medelstora företag, i synnerhet när det gäller rådgivning, utbildning och installation av system i kombination med Industri 4.0.

Ta reda på mer om produkterna