You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruStore Serie 3000 | TRUMPF
TruStore Serie 3000
TruStore Serie 3000
Lagersystem

TruStore Serie 3000

Det flexiblaste lagret

Det dynamiska kompaktlagret

Kompaktlager i TruStore Serie 3000 växer med era behov, minskar utrymmesbehovet och kan byggas ut till ett helautomatiskt system. TruStore Serie 3000 levereras som standard med lagertorn och hyllmanövreringsdon. Du kan välja höjd på lagersystemet utifrån 15 möjliga steg, därmed kan lagerfacken ställas in på 90 eller 170 mm. Lagret kan bekvämt anslutas till TRUMPF 2D-laserskärmaskin, stansmaskin eller stans-/lasermaskin. Modulprincipen gör det möjligt att när som helst bygga ut det.

Maximal produktivitet

Öka maskinens utnyttjandegrad med 100 % – med ett oövervakat skift.

Sparar utrymme

Med TruStore Serie 3000 sparar du upp till 85 % av ytan.

Modulprincipen

Du kan när som helst bygga om eller bygga ut enligt modulprincipen

Hög lagerkapacitet

Förvara upp till 222 ton i storformat.

Uppbyggnad, funktioner och utbyggnader av TruStore kompaktlager
TruStore Serie 3000: snabb uppbyggnad
TruStore med PartMaster
TruTops Fab Modul Storage

TruTops Fab Modul Storage

Styr hela materialflödet för tillverkningen och administrera lagerbeståndet oavsett av om det är manuella lager, automatiska råmateriallagersystem eller storlagersystem med TroTops Fab Modul Storage Programvaran möjliggör kommunikation mellan lagersystem och maskin samt med vanliga ERP-system.

Programvara

Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.

Med extra utrustningsmöjligheter kan du öka kapaciteten hos TruStore Serie 3000.

TruStore Serie 3000, platsbesparande inlagring av hjälppallar med lagerkassetter
Hjälppallar med lagerkassetter

Platsbesparande inlagring av hjälppallar med lagerkassetter.

PartMaster
Anslutning

Anslutning av en TruLaser 3030 fiber lasermaskin till TruStore system med LiftMaster Compact och PartMaster

TruStore Serie 3000, anslutning av flera maskiner
Anslutning av flera maskiner

Vid behov ansluter du flera maskiner direkt eller indirekt till TruStore.

Vägningssystem

Sekundexakt registrering av lagret: vägningsanordningen väger plåtstapeln på hyllmanövreringsdonet.

TruStore Serie 3000, anslutning av en lasermaskin TruLaser 3030 fiber till TruStore System med LiftMaster Compact och PartMaster

Direkt anslutning av en TruLaser 3030 fiber lasermaskin till TruStore System, även med LiftMaster Compact och PartMaster.

TruStore 3030 till TruLaser 3030 med LiftMaster Store Linear, anslutning av flera maskiner

Vid behov ansluter du flera maskiner direkt eller indirekt till TruStore System. Till exempel två TruLaser 3030 med LiftMaster Store.

TruMatic 3030 ansluten till TruMatic 7000 med SheetMaster, dubbelvagn för inlastning på skenor, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster och ToolMaster

TruMatic 3030 ansluten till TruMatic 7000 med SheetMaster, dubbelvagn för inlastning på skenor, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster och ToolMaster

TruStore 3030 ansluten till TruLaser 5030 med LiftMaster Store och SortMaster

TruStore 3030 ansluten till TruLaser 5030 med LiftMaster Store och SortMaster

TruStore 3030 ansluten till en TruLaser 3030 med LiftMaster

TruStore 3030 ansluten till en TruLaser 3030 med LiftMaster

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt