Lands-/region- och språkval

Var helt på den säkra sidan: Säkerhet genom innovation och flexibla produktionsprocesser

År 2017 köpte Arcas Ollé sin första TRUMPF-maskin och förnyar sedan dess sin säkra produktionsprocess genom att företaget satsar på laserteknologi och de modernaste kantpressarna från TRUMPF. Nästa projekt som företaget gläder sig åt är automatiseringen.

Arcas Ollé

www.arcasolle.com

Arcas Ollé är ett familjeföretag som ägnar sig åt tillverkning av kassaskåp sedan 1845. Företaget leds idag av familjens femte generation som har föresatt sig att säkerställa märkets prestige och att fortsätta satsa på teknologi, kvalitet, innovation och service. Som ledande företag i branschen satsar det på ständig innovation och använder de senaste teknologierna i sina produktionsprocesser. Framtidens utmaningar på en globaliserad marknad som ständigt vidareutvecklas är en sporre att fortsätta utveckla nya produkter för att uppfylla kundernas alla behov.

Bransch
Kassaskåpstillverkare
Antal medarbetare
25
Uppställningsplats
Barcelona (Spanien)
TRUMPF-produkter
  • TruBend 7050
  • TruLaser 1030 fiber
  • TruBend 3100
Tillämpningar
  • Bockning
  • Laserskärning

Utmaningar

"Den största utmaningen för vårt företag består av att erbjuda våra kunder produkter som uppfyller deras behov", säger Joan Ollé, produktchef hos Arcas Ollé. "Idag krävs det skräddarsydda produkter och i många fall handlar de om små serier", säger Ollé vidare. Med hänsyn till nödvändigheten att utforma utvecklingen och tillverkningen av nya produkter mer flexibelt beslutade sig TRUMPF för att förnya hela sin maskinpark och för att öka produktiviteten vid tillverkningen av sina produkter.

Vi har beslutat oss för TRUMPF när vi skulle förnya vår maskinpark eftersom företaget har ett planeringssystem som passar samman allt perfekt – från prototyp och vidare till utveckling och nesting och slutligen bearbetning av den färdiga detaljen.

Joan Ollé
Produktchef hos Arcas Ollé

Lösningar

Teamet inom Arcas Ollé litar på den höga tillförlitligheten för processerna från TRUMPF eftersom det då har en helhetlig kontroll över planeringssystemet: från utvecklingen av delen över utvecklingen, nestingen och slutligen slutbearbetningen av delen. "Den stora fördelen för oss på avdelningen för forskning, utveckling och innovation är att vi när vi får en idé och tar in den i designen, vet vi att denna design faktiskt blir exakt som vi tänkt", säger Xavier Ollé, avdelningen för forskning, utveckling och innovation hos Arcas Ollé.

 

Genomförande

Genom att förnya maskinparken på detta sätt har Arcas Ollé vunnit flexibilitet och säkerhet i sina produktionsprocesser. Kantpressen TruBend 7050 gör det möjligt för dina operatörer att bocka delar snabbt och intuitivt genom ständig vägledning, steg för steg. På detta sätt behöver operatörerna endast ställa in delarna. Dessutom har laserskärmaskinen ett högt mått av tillförlitlighet i sina produktionsprocesser och gör det möjligt för dig att uppfylla dina kunders allt strängare kvalitetskrav.

Framtidsutsikter

Ett av de projekt som företaget gläder sig mest åt under den närmaste framtiden är automatiseringen av dess nya maskinpark från TRUMPF. En av huvudorsakerna till detta steg är ökningen av effekten och produktiviteten för att tillgodose dess kunders ökande efterfrågan. "TRUMPF ger oss säkerhet och tillförlitlighet. Ett ledande företag inom sin sektor gör vårt företag till ett ledande företag i vår sektor", säger Xavier Ollé.

Ta reda på mer om våra produkter

TruBend 7050
TruBend Serie 7000

TruBend Serie 7000 är en highspeed-maskin som möjliggör ett perfekt samspel mellan människa och maskin. Små och medelstora delar bockas ergonomiskt och användarvänligt under optimala arbetsförhållanden.

TruLaser Serie 1000, skärdata
TruLaser Serie 1000

Maskinerna TruLaser Serie 1000 övertygar genom mycket låga investerings- och driftskostnader. De är robusta, enkla att manövrera och är enkla att automatisera eller koppla samman med andra maskiner.

TruBend Serie 3000, kostnadseffektiv standardmaskin
TruBend Serie 3000

Maskinerna i TruBend Serie 3000 är de snabbaste kantpressarna i sin klass. De är enkla att manövrera och övertygar genom sitt attraktiva förhållande pris-effekt: De producerar lönsamt till och med vid låg belastning.