Lands-/region- och språkval
TruPulse
TruPulse
Pulsat laseraggregat

TruPulse

Pulsade maxeffekter i multi-kilowatt-området för punktsvetsning och fogsvetsning

Lasersvetsning av en pacemaker
Lasersvetsning av en pacemaker
Pulsat laseraggregat

TruPulse

Minimal temperaturpåverkan möjliggör svetsning av pacemakers

Sofistikerat kraftpaket

De beprövade pulsade fastkroppslasrarna i serien TruPulse möjliggör korta, energirika pulser vid hög effekt. Tack vare flera kilowatts pulseffekt i några millisekunder är punkt- och fogsvetsning möjligt där andra metoder misslyckas. Just termiskt känsliga tillämpningar har särskilt fördel av pulsad fastkroppslaser. Modulkonstruktionen gör det möjligt att flexibelt anpassa lasern efter den individuella tillverkningsuppgiften. TruPulse-serien har optimerats tekniskt under flera decennier, vilket har gjort systemet mycket tillförlitligt.

Flexibel användbar

Individuellt anpassningsbara lasrar tack vare det breda produktutbudet och modulkonstruktionen hos TruPulse.

100 % konstant effekt

Med lasereffektreglering levereras i realtid exakt den effekt till arbetsstycket som du ställer in.

Exakt puls-till-pulsstabilitet

Lasern anpassar den faktiska pulsformen till den valda pulsformen i en 10-μs-cykel.

Ökad medeleffekt

Med burstfunktionen kan du tillfälligt öka medeleffekten flera gånger om.

Integrerad know-how

Tillvalet WeldAssist ger förslag på värden för alla processparametrar beroende av materialet och svetsdjupet.

Effektiv punkt- och fogsvetsning med TruPulse
Teknologibild för TRUMPF pulsad laser
Integrerad strålgång TruPulse

Tack vare den integrerade strålgången kan TruPulse anpassas optimalt efter applikationen. Med upp till sex anslutningsbara laserutgångar och en flexibel konfigurerbar strålfördelning kan laserstrålen delas, kopplas om, spärras och mätas. På så sätt är det möjligt att använda fastkroppslasern till en eller flera bearbetningsstationer, valfritt med tids- eller energiuppdelning. Flera svetsningar kan därmed utföras samtidigt eller med tidsförskjutning. Modulkonstruktionen möjliggör en senare reparation eller uppgradering i fält.

TruPulse precisionssvetsning
Fint graderad

När det gäller effekt, energi eller fokuserbarhet klarar TruPulse-serien hela spektrumet av parametrar för precisionssvetsning. Parametrarna pulsenergi och pulslängd är variabla, laseraggregatet kan konstrueras exakt efter applikationen och användas flexibelt i driften. Med maximal pulseffekt på upp till 10 kW, pulslängder från 0,2 till 50 ms och pulsenergier på upp till 120 J är TruPulse-lasrarna lämpliga för många applikationer, för både manuella som automatiserade uppgifter.

Burst-funktionen hos TruPulse
Burst-funktion

Pulsenergi och medeleffekt begränsar vanligtvis laserns pulsfrekvens. Med burstfunktionen ökas, vid samma pulsenergi, frekvensen under en kort tid och därmed ökar även medeleffekten flera gånger. Det innebär att du kan reducera svetstiden för varje bearbetningscykel och öka produktiviteten.

Lasersvetsning och -skärning på ett endoskopiskt instrument

Endoskopiskt instrument

Hög precision är viktigt för medicinska instrument. TruPuls är perfekt lämpad för dessa applikationer. Svetsfogarna på detta endoskop är nästan osynliga.

Punktsvetsning på elektroniska kontakter

Elektroniska kontakter

Elektroniska kontakter tillverkas ofta genom omformning och fixeras sedan med laser. Tillförlitligheten hos TruPulse-lasern säkerställer högproduktiv 3-skiftsdrift med kassationsrater i promilleområdet.

Fogsvetsning på en sensor

Sensormodul

Den låga värmetillförseln från den pulsade laserprocessen skonar den känsliga elektroniken i kraftsensormodulen som fogsvetsades med TruPulse.

Pulsad fogsvetsning på huset till en optoelektronisk komponent.

Optoelektroniska komponenter

Locket till en optoelektronisk komponent har fixerats vid huset med hjälp av pulsad fogsvetsning.

Lasersvetsning av en stickkontakt med hjälp av burst-läget

Stickkontakt

Med hjälp av burst-läget reduceras bearbetningstiden för svetsning av stickkontakter med ungefär 70 %. Detta implementeras med hjälp av snabb strålpositionering med en PFO-skanneroptik parad med TruPuls-laserns förmåga att emittera multi-kW-pulser med ökad frekvens under korta burster.

Laserparameter                      
Lasereffekt på arbetsstycket 20 W 30 W 40 W 60 W
65 W
70 W 110 W 110 W
125 W
140 W
140 W
150 W
160 W
200 W 300 W 530 W
Max. pulstoppeffekt 1,5 kW 3 kW 3 kW 3 kW
5 kW
4 kW
6 kW
4 kW 6 kW
9 kW
6 kW
10 kW
6 kW
8 kW
10 kW 10 kW
Strålkvalitet 4 mm▪mrad 12 mm▪mrad 16 mm▪mrad 8 mm▪mrad 16 mm▪mrad 25 mm▪mrad 16 mm▪mrad 25 mm▪mrad 12 mm▪mrad 16 mm▪mrad 25 mm▪mrad
Våglängd 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm
Inställbar pulstid 0,2 ms - 50 ms 0,2 ms - 50 ms 0,2 ms - 50 ms 0,2 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms
Max. pulsföljdfrekvens 909 Hz 909 Hz 909 Hz 909 Hz 833 Hz 833 Hz 833 Hz 833 Hz 833 Hz 833 Hz 833 Hz
Max. pulsenergi 15 J 30 J 30 J 20 J
50 J
30 J
60 J
30 J 30 J
70 J
90 J
30 J
80 J
120 J
55 J
90 J
60 J
90 J
60 J
100 J
Min. diameter laserljuskabel 100 μm 300 μm 400 μm 200 μm 400 μm 600 μm 400 μm 600 μm 300 μm 400 μm 600 μm
Modell                      
Mått, version Basic (B x H x D) - - - 980 mm x 1220 mm x 505 mm 980 mm x 1220 mm x 505 mm - 980 mm x 1220 mm x 505 mm 980 mm x 1220 mm x 505 mm - 1500 mm x 1370 mm x 730 mm 1500 mm x 1370 mm x 730 mm
Mått, version Extended (B x H x D) - - - 980 mm x 1220 mm x 715 mm 980 mm x 1220 mm x 715 mm - 980 mm x 1220 mm x 715 mm 980 mm x 1220 mm x 715 mm - 1500 mm x 1370 mm x 990 mm 1500 mm x 1370 mm x 990 mm
Mått (B x H x D) 485 mm x 700 mm x 800 mm 485 mm x 700 mm x 800 mm 485 mm x 700 mm x 800 mm - - 980 mm x 1220 mm x 505 mm - - 1500 mm x 1370 mm x 730 mm - -
Max. antal ljuslaserkablar 3 3 3 6 6 3 6 6 6 6 6
Uppställning                      
Kapslingsklass (luftkylning) IP22 IP22 IP22 IP22 IP22 IP22 IP22 IP22 - - -
Kapslingsklass (vattenkylning) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Omgivningstemperatur (vattenkylning) 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C
Intuitiv manövrering tack vare TruControl styrning

TruControl

TruControl är styrprogrammet för TRUMPF fastkroppslaser – för snabb och enkel manövrering. Pulsformer programmeras individuellt anpassade efter tillämpningen. Lasereffekten regleras i realtid för högsta reproducerbarhet av processresultaten. För att kunna spåra viktiga kvalitetsdata för de producerade delarna även efter flera år registrerar den optionala mjukvarumodulen DataStore alla kvalitetsrelevanta data.

Om det finns externa styrningar så kommunicerar TruControl med dem via alla vanliga gränssnitt. Inmatningar görs via pekskärmen på manöverpanelen eller en paneldator. Via Ethernet ansluter ni era lasrar till nätverket och kopplar upp flera datorer.

Med TRUMPF kan du flexibelt anpassa din fastkroppslaser efter inbyggnads- eller driftsituationen. Det gäller till exempel för alla strålgångskomponenter samt styrningen. Det finns även flera alternativ till kylvattenförsörjningen. Gränssnitt för olika typer av optik finns redan från starten. För att spara kostnaderna kan strålkällan försörja flera arbetsstationer samtidigt. TRUMPF fjärrservice hjälper dig att se till att ditt system är tillgängligt, överallt och alltid.

Modulärt system av optikkomponenter
Flexibla, integrerade strålgångselement

Det finns många alternativ för att anpassa lasern flexibelt efter den enskilda situationen. Utöver lasereffekt och pulsenergi kan du välja mellan en och upp till sex fiberutgångar. Lasereffekten regleras separat för varje laserutgång. Med hjälp av Plug & Play ansluts laserljuskabeln helt enkelt till olika arbetsstationer. På så sätt kan flera arbetsstationer arbeta samtidigt med delad lasereffekt eller efter varandra med full lasereffekt. Modulkonstruktionen möjliggör reparationer samt eftermontering på plats i fält.

TRUMPF LaserNetwork

Med lasernätverket kan du koppla samman en eller flera lasrar med upp till sex arbetsstationer vardera. Därvid delas antingen laserns effekt upp på flera stationer eller så försörjs dem växelvis med full effekt. Det gör det även möjligt att kombinera olika tillämpningar som svetsning och skärning med varandra. Den totala tillgängligheten av dina tillverkningssystem ökas därmed genom enkla redundanskoncept.

Bekväm och flexibel styrning

TruPulse kan utrustas med nästan alla standard fältbusgränssnitt för styrning. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA mjukvarugränssnitt samt analoga ingångskort.

TruPulse har ett gränssnitt för anslutning av TRUMPF bearbetningsoptiker, t.ex. PFO 20.
Gränssnitt för intelligenta optiker

De intelligenta optikerna synkroniseras med lasern via ett eget gränssnitt. Därmed kan du använda fokuseringsoptiken CFO eller skanneroptiken PFO optimalt för era syften. Bearbetningsoptiken programmeras komfortabelt via laserstyrningen. Det behövs inte någon extra dator eller styrning.

Remote Services

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. På det här sättet åtgärdas ofta störningen direkt eller så ändras laserns konfiguration så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer. Därmed reduceras stilleståndstid i produktionen.

Flexibla kylningsalternativ

För att kunna använda TruPulse-lasern vid höga omgivningstemperaturer kan du välja mellan vatten-vatten- eller vatten-luft-kompressorkylare. Om du redan har en egen kylkrets kan du använda den med en plattvärmeväxlare.

WeldAssist

Med databasen WeldAssist har du tillgång till svetsparametrar för olika material och fokusdiametrar. Detta underlättar inställningsarbetet om laserapplikationerna ändras ofta.

Producera alltid effektivt och ekonomiskt med TRUMPF sensorsystem. Produkterna ur sensorikfamiljen VisionLine, CalibrationLine eller integrerad pyrometer säkerställer stabila processer genom att övervaka samtliga processer i laserproduktionen och ger därmed ett viktigt bidrag till processäkerheten. Bearbetningen fortsätter ostört under mätningen och kräver inga avbrott. Det sparar värdefull produktionstid.

Bildbehandling

TRUMPF bildbehandling Vision Line specifika konturer på komponenterna och ser till att svetsningen alltid görs på rätt ställe.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Kalibreringsverktyg

TRUMPF kalibreringsverktyg CalibrationLine kontrollerar och korrigerar fokalpunkt och lasereffekt vid arbetsstycket med regelbundet individuellt definierbara intervall.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Laser och lasersystem – ett perfekt par hos oss. Alla strålkällor är optimalt anpassade till kraven hos TRUMPF lasersystem. Välj mellan många olika varianter och tillval. Då får ni en anläggning som är skräddarsydd för era uppgifter. Naturligtvis är det även möjligt att integrera vår laser direkt i era produktionslinjer.

TRUMPF har alla komponenter som du behöver för strålgången från lasern till arbetsstycket. Detsamma gäller för olika typer av fokuseringsoptiker som har testats och visat sig vara exakta och tillförlitliga under många års användning i industrin. Optikerna är enkel att integrera – såväl i fristående bearbetningsstationer som i kompletta produktionslinjer. Modulkonstruktionen gör det möjligt att anpassa optikerna efter lasertyperna och de olika bearbetningssituationerna.

Fokuseringsoptiker

Oavsett om du svetsar, skär, tar bort, värmer upp eller borrar: med robust fokuseringsoptiker från TRUMPF blir resultatet av hög kvalitet.

Fokuseringsoptik BEO D25
BEO D25

Den kompakta svetsoptiken för laser med effekt upp till 200 W

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa
BEO D70

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Programmerbara fokuseringsoptiker

De perfekta optikerna för Remote bearbetning

Fokuseringsoptik BEO D25
BEO D25

Den kompakta svetsoptiken för laser med effekt upp till 200 W

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa
BEO D70

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Metodoptimering
Application consultation

You can broaden your knowledge and optimize your processes with an application consultation from TRUMPF.

Applikationsmångfald hos TRUMPF
Tillämpningar

Hitta den rätta TRUMPF-produkten för din applikation – perfekt anpassad för dig!

Image of the technology inside the TRUMPF disk laser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt