Lands-/region- och språkval
TruDisk Pulse, effektiv kopparsvetsning
TruDisk Pulse, effektiv kopparsvetsning
Pulsat laseraggregat

TruDisk Pulse

TruDisk Pulse: effektiv kopparsvetsning

Intern frekvensfördubbling i TruDisk Pulses resonator
.NEW
Intern frekvensfördubbling i TruDisk Pulses resonator
Pulsat laseraggregat

TruDisk Pulse

Intern frekvensdubblering för att skapa grönt laserljus

Grönt ljus för kopparsvetsning

Med den pulsade högeffektslasern TruDisk Pulse kan du svetsa material med hög reflektion, som exempelvis koppar. Den optimala absorptionen samt den höga pulstoppeffekten på 4 kW vid pulslängder i millisekundområdet är det möjligt att svetsa punkter och korta fogar. Därmed är lasern predestinerad för användning inom elektroteknik och elektronik. TruDisk Pulse är baserad på den beprövade disklaserteknologin.

Optimal inkoppling

Många högreflekterande material, speciellt koppar, absorberar grönt laserljus avsevärt bättre än infrarött.

Sprutreducerad svetsning

Undvik svetsstänk på grund av en jämnare uppvärmning och en stabilare smältbadsdynamik.

Konstanta resultat

Den stabilare svetsprocessen leder till konstanta svetspunktsdiametrar och homogena svetsdjup.

Oxiderad, sandblästrad eller högglanspolerad

Applikationsresultaten är i stort sett oberoende av variationer i materialpartiet.

Med TruDisk Pulse 421 får du konstanta, stänkfria applikationsresultat vid svetsning av koppar, oberoende av materialytans tillstånd.
Lasersvetsade elektriska kontakter på en styrenhet
Minimal stänkbildning

På elektronik och elektrotekniska produkter kan stänk under svetsningen leda till kortslutningar eller porer i svetsfogarna. TruDisk Pulse minskar dessa risker genom dess optimala inkopplingsförmåga. Materialet värms upp homogent, vilket leder till en stabilare smältbadsdynamik. Därför förekommer stänk mera sällan. Därmed minskar andelen kasserade detaljer och rengöringscykler för anläggningen.

Hög reproducerbarhet vid lasersvetsning
Högsta reproducerbarhet

Komponenternas reproducerbarhet ökar avsevärt med det gröna laserljuset. En svetspunkt är precis likadan som nästa. I motsats till infrarött laserljus värmer det gröna laserljuset upp kopparkomponenterna mycket homogent och alltid på samma sätt. Därmed kan mycket exakta svetsdjup med absolut tillförlitlighet uppnås. Strålkällans disklaserarkitektur hjälper också till, eftersom den är särskilt beständig mot återreflektioner, och är utrustad med den aktiva lasereffektregleringen. Den reglerar effekten i realtid, puls för puls.

TruDisk Pulse, grön punktsvetsning i aktion

Jämn punktsvetsning

Punktsvetsning med TruDisk Pulse genererar särskilt sprutfattiga och reproducerbara resultat. Punkternas diameter och djup är konstanta under hela processen.

Direct Copper Bonding (DCB) med TruDisk Pulse

Direct Copper Bonding (DCB)

TruDisk Pulse svetsar även tunna material utan att påverka underkonstruktionen. På så sätt kan till exempel kopparledningsbanor på substrat kontakteras med små band eller trådar utan att skada keramiken under.

Lasersvetsade små kopparblad

Olika ytor

Tack vare den stabilare processen vid 515 nm våglängd svetsar TruDisk Pulse kopparfogar med konstant kvalitet och garanterar en mycket robust produktion oberoende av ytkvaliteten. Ofta behövs inte längre många av de tidskrävande förberedelser av ytan som sandblästring, förtenning eller liknande.

Lasersvetsade elektriska kontakter på en styrenhet

Lasersvetsade elektriska kontakter

Med TruDisk Pulse kan du till och med svetsa känsliga elektronikkomponenter på ett säkert sätt. Jämfört med infrarött ljus kan du minska stänk med mer än 95 % med den gröna våglängden. Därmed förhindras effektivt kortslutningar som leder till defekta komponenter.

TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Laserparameter    
Lasereffekt vid arbetsstycke vid LLK-längd 10 m 200 W 400 W
Lasereffekt vid arbetsstycke vid LLK-längd 20 m - 380 W
Max. pulstoppeffekt vid LLK-längd 10 m 2 kW 4 kW
Max. pulsenergi vid LLK-längd 10 m 20 J 40 J
Max. pulsförhållande 10 % 10 %
Inställbar pulstid 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms
Strålkvalitet vid inkopplingen till LLK 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Numerär apertur vid utkopplingen enligt LLK 0,1 0,1
Våglängd 515 nm 515 nm
Min. diameter laserljuskabel 100 μm 100 μm
Modell    
Bredd 1340 mm 1340 mm
Höjd 1430 mm 1430 mm
Djup 725 mm 725 mm
Max. antal ljuslaserkablar 2 2
Uppställning    
Kapslingsklass IP54 IP54
Omgivningstemperatur 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
TruControl styrning

TruControl

TruControl är den snabba och lättanvända styrningen för TRUMPF fastkroppslaser. Den reglerar lasereffekten i realtid för reproducerbara resultat. Ytterligare moduler är speciellt skräddarsydda efter kraven hos TruFiber. Tillvalet CutAssist anpassar automatiskt laserparametrarna efter skärhuvudets banhastighet. För att garanterar spårbarheten för detaljerna registrerar modulen DataStore alla kvalitetsrelevanta data.

Om det finns externa styrningar så kommunicerar TruControl med dem via alla vanliga gränssnitt. Inmatningar görs via pekskärmen på manöverpanelen eller en paneldator. Via Ethernet ansluter ni era lasrar till nätverket och kopplar upp flera datorer.

Med TRUMPF kan du flexibelt anpassa din fastkroppslaser efter inbyggnads- eller driftsituationen. Det gäller till exempel för alla strålgångskomponenter samt styrningen. Gränssnitt för olika typer av optik finns redan från starten. För att spara kostnaderna kan strålkällan försörja flera arbetsstationer samtidigt. TRUMPF fjärrservice hjälper dig att se till att ditt system är tillgängligt, överallt och alltid.

Flexibla, integrerade strålgångselement

Det finns många olika tillval för strålgången som möjliggör flexibel planering med lasern. Via Plug & Play ansluts laserljuskabeln mycket enkelt till olika arbetsstationer. Därmed väljer om du vill ha en eller två av de upp till två fiberutgångarna. Lasereffekten kan fördelas flexibelt mellan utgångarna. Därmed kan flera arbetsstationer arbeta samtidigt med delad lasereffekt eller efter varandra med full lasereffekt. Tack vare modulkonstruktionen kan såväl lasereffekten höjas som antalet laserutgångar eftermonteras på plats.

TRUMPF LaserNetwork

Med lasernätverket kan du koppla samman en eller flera lasrar med upp till två arbetsstationer vardera. Laserns effekt delas mellan flera stationer eller så försörjs dem växelvis med full effekt. Det gör det möjligt att kombinera olika tillämpningar som svetsning eller skärning med varandra

Remote Services

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer. Detta möjliggör maximal tillgänglighet

Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnittet är avgörande för att integrera en TruDisk Pulse-laser i maskinen eller produktionslinan. Därför erbjuder fastkroppslasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA mjukvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optiker.

Programmerbar fokuseringsoptik PFO 33
Intelligent ända till arbetsstycket

De intelligenta optikerna synkroniseras med lasern via ett eget gränssnitt. Därmed kan ni använda skanneroptiken PFO optimalt för era syften. Bearbetningsoptiken programmeras komfortabelt via laserstyrningen. Det behövs inte någon extra dator eller styrning.

Kylning av bearbetningsoptiker/lasersljuskabel

Bearbetningsoptiker och laserljuskablar kan kylas enkelt och bekvämt med laserns kylvatten. Därmed behövs inte någon separat kylning.

WeldAssist

Med databasen WeldAssist har du tillgång till svetsparametrar för olika material och fokusdiametrar. Detta underlättar inställningsarbetet om laserapplikationerna ändras ofta.

Producera alltid effektivt och ekonomiskt med TRUMPF sensorsystem. Produkterna ur sensorikfamiljen VisionLine, CalibrationLine eller integrerad pyrometer säkerställer stabila processer genom att övervaka samtliga processer i laserproduktionen och ger därmed ett viktigt bidrag till processäkerheten. Bearbetningen fortsätter ostört under mätningen och kräver inga avbrott. Det sparar värdefull produktionstid.

Bildbehandling

TRUMPF bildbehandling Vision Line specifika konturer på komponenterna och ser till att svetsningen alltid görs på rätt ställe.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Kalibreringsverktyg

TRUMPF kalibreringsverktyg CalibrationLine kontrollerar och korrigerar fokalpunkt och lasereffekt vid arbetsstycket med regelbundet individuellt definierbara intervall.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

TRUMPF har alla komponenter som du behöver för strålgången från lasern till arbetsstycket. Detsamma gäller för olika typer av fokuseringsoptiker som har testats och visat sig vara exakta och tillförlitliga under många års användning i industrin. Optikerna är enkel att integrera – såväl i fristående bearbetningsstationer som i kompletta produktionslinjer. Modulkonstruktionen gör det möjligt att anpassa optikerna efter lasertyperna och de olika bearbetningssituationerna.

Fokuseringsoptiker

Oavsett om du svetsar, skär, tar bort, värmer upp eller borrar: med robust fokuseringsoptiker från TRUMPF blir resultatet av hög kvalitet.

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa
BEO D70

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Programmerbara fokuseringsoptiker

De perfekta optikerna för Remote bearbetning

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Fokuseringsoptik BEO D70 med observationskamera, crossjet och perlatordysa
BEO D70

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Sensorsystem

Som helhetsleverantör erbjuder TRUMPF även processensorer. Genom kontinuerlig processövervakning ökar du kvaliteten och reglerar processen tillförlitligt och exakt.

Optikkonstruktion för TruDisk
Skivlaser

Från att borra de finaste hålen med samma diameter som ett hårstrå till svetsning av fartygspaneler: skivlasern från marknadsledaren TRUMPF har använts i tiotusentals installationer världen över och imponerar med högsta komponentkvalitet och lasertillförlitlighet.

Kontakt
Tjänster
Training courses Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Service och kontakt