Lands-/region- och språkval

3D-printing formar framtidens industriella produktion

På senare år har flera aktörer satsat på området additiv tillverkning. Tillverkningsprocessen är enkelt förklarat att man bygger upp en detalj genom att tillföra lager på lager av utvalt material på en byggplatta. Inom additiv tillverkning i metall finns två tekniker varav TRUMPF erbjuder båda. Den ena metoden är Laser Metal Deposition – LMD och den andra är Laser Metal Fusion – LMF och den vi vanligen benämner 3D-printing. Gemensamt för båda teknikerna är laser. Lasern används i processen för att bygga upp detaljen genom att applicera och svetsa metallpulver lager på lager. Den stora skillnaden mot traditionella metoder som svarvning eller fräsning där man avlägsnar metallager för att forma detaljen är att man tvärtom här adderar metallager.

Laser Metal Deposition

LMD metoden innebär att laser genererar en smältpool ovanpå en grunddetalj. I smältan appliceras metallpulver och bygger upp detaljen med ett lager i taget. Resultatet blir en påsvetsad beläggning. Metoden lämpar sig bra vid reparationer, förstärkningar, hårdbeläggning eller för att bygga detaljer med bra slitageskydd. TRUMPF erbjuder bland annat den här tekniken i sin lasersvets TruLaser Cell 3000.  

Laser Metal Fusion

LMF eller 3D-printing är en tillverkningsmetod där tredimensionella detaljer produceras utifrån en 3D-modell. Informationen skickas till en 3D-skrivare och med hjälp av metallpulver och laser byggs detaljen på byggplattan. Laserstrålen smälter metallpulvret på fördefinierade punkter på ytan och detaljen byggs upp lager på lager. Här erbjuder TRUMPF sin serie TruPrint. 

"Den stora fördelen med den här tekniken är att den öppnar upp för möjligheter att tillverka komponenter med avancerade geometrier"

Mikael Olsson
Säljansvarig Laserteknik på TRUMPF Maskin AB

Den stora fördelen med den här tekniken är att den öppnar upp för möjligheter att tillverka komponenter med avancerade geometrier, säger Mikael Olsson, Säljansvarig Laserteknik på TRUMPF Maskin AB. Jämfört med konventionell bearbetningsteknik, där processen börjar med ett råmaterial och slutar med att ca 80-90% har avverkats när detaljen är färdig, bygger 3D-printing på raka motsatsen, konstaterar han vidare. Man kan bygga olika interna strukturer i en och samma komponent som exempelvis kanaler och nät, vilket är omöjligt med en teknik där man avverkar material. Man kan dessutom bygga in funktioner, som till exempel att en del av en detalj ska vara möjlig att vrida eller snurra. Metoden har därmed stora möjligheter när det gäller design och använts mycket för att ta fram komplexa komponenter i små serier eller prototyper, säger Mikael. 

TRUMPF Laser Metal Fusion - se våra filmer

TruPrint 3000

Den senaste maskinen i TruPrint serien från TRUMPF 

TRUMPF 3D printing

Se utbud och applikationer i vårt Additiv Manufacturing Showroom på huvudkontoret i Ditzingen 

TruPrints beståndsdelar

TRUMPF´s 3D-printers finns i serierna TruPrint 1000, 2000, 3000 och 5000. En TruPrint maskin består i huvudsak av en byggkammare. I kammaren finns en pulvercylinder där metallpulvret förvaras, en byggcylinder med byggplatta samt en överflödescylinder. Pulver hämtas ifrån pulverkammaren och ett tunt skikt appliceras på byggplattan. Lagret svetsas fast enligt 3D-modellen och proceduren upprepas tills detaljen är färdig.

Överblivet pulver hamnar i överflödeskammaren, kan renas och återanvändas, berättar Mikael. Byggkammaren måste ha en inert gasatmosfär, vilket innebär att man med gas, argon eller nitrogen, reducerar syret till ett minimum. Detta för att undvika oxiderade svetsar som inte ger perfektion och rätt kvalitet. 

TruPrint 3000 med mulitlaser banar väg för serieproduktion

Under våren 2021 presenterade TRUMPF den senaste 3D-printern TruPrint 3000. Det är en maskin i mellanformat som producerar detaljer med en diameter upp till 300 mm och höjd upp till 400 mm. Den hanterar alla svetsbara material som stål, titan, aluminium m fl. TruPrint 3000 är en flexibel, universell maskin med goda utvecklingsmöjligheter, berättar Mikael.

 

Maskinen är utrustad med multilaserteknik som innebär att den har två lasrar på vardera 500 W som nästan fördubblar produktiviteten oberoende av komponentgeometrin. I och med detta reduceras tillverkningskostnaden rejält samt att det främjar steget in i serieproduktion av 3D-printade detaljer, fortsätter Mikael. Kringutrustning till TruPrint 3000 består av förvaringsilo för pulver, en sil där man silar pulvret för att få bort det man inte kan använda och en byggcylinder. Det finns även en så kallad avpulveriseringsenhet. I den sätter man byggcylindern och skakar ur det pulver ur den färdiga detaljen, som letat in sig i hål och skrymslen. 

 

En maskin full av flexibilitet

TruPrint 3000 är en högproduktiv maskin och kommer med flera nya funktioner mot sina föregångare. Det finns exempelvis möjlighet att välja mellan intern och extern pulverhantering. Vid intern pulverhantering suger man ut pulvret ur överflödeskammaren med en dammsugare inuti kammaren. Vid extern pulverantering kan man ta ut byggcylindern utan att behöva öppna den inerta kammaren. Sedan kan man i lugn och ro utanför maskinen ta hand om överflödespulvret och maskinen kan ta itu med nästa jobb. På så sätt går det att växla upp produktionstakten, säger Mikael. Förutom detta har skyddsgasregleringen i TruPrint 3000 utvecklats och ökat kvaliteten och reproducerbarheten för detaljerna. Man har optimerat gasflödet i kammaren så att komponenten garanterar exakt samma kvalitet över hela byggplattan. Omfattande processövervakning säkerställer de högsta kvalitetsstandarderna i TruPrint 3000.  Tack vare det har man full kontroll på samtliga parametrar, som gasflöde, effekt, smältpoolens temperatur samt att varje svetsat lager fotas för att se att allt ser ok ut. På så sätt har operatören den information som krävs för att upptäcka eventuella fel eller misstag i tid. 

 

TruPrint serien

TRUMPF levererar förutom TruPrint 3000 även de mindre och kostnadseffektiva TruPrint 1000. Dessa har en mindre laserstrålediameter än de övriga i TruPrintfamiljen och ger ett högkvalitativt utskriftsresultat med god ytkvalitet och detaljnivå. TruPrint 1000 finns även som green edition som är 3D-printing av ren koppar med grönt laserljus. Slutligen erbjuder TRUMPF det största och mycket produktiva och delvis automatiserade 3D-printsystemet TruPrint 5000 som gör dig redo för industriell serieproduktion. Möjligheterna med 3D-printing är enorma och tekniken kan appliceras inom en mängd olika användningsområden och industrisegment, avslutar Mikael. Konstruktioner med interna strukturer ger unika möjligheter inom tex. flygindustri, medicinteknik och verktygstillverkning.  

 

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om våra produkter eller önskar komma i kontakt med en säljare klicka här.  

Ta kontakt nu

Läs mer om TRUMPF´s erbjudanden inom additiv tillverkning 

Ta reda på mer
Kontakt
Service och kontakt