Lands-/region- och språkval

Satsar på potentialen i additiv tillverkning - först ut i Sverige med TruPrint 5000

Företaget Alfa Laval är känt för sina många pågående utvecklingsprojekt. I Eskilstuna har man valt att bygga vidare på sina satsningar inom additiv tillverkning och startat AMTC – Additive Manufacturing Technology Center.

Ta kontakt nu

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. I Eskilstuna tillverkas större separatorer och där finns då sedan 2020 även Additive Manufacturing Technology Center. AMTC i sin tur ingår i ett utvecklingsprogram som heter ECT - Emerging Core Tehnologies.”Vi har startat detta inom avdelningen Operations Development och det består av två områden, berättar Andreas Bergman, Ansvarig för ECT. Det ena är AM – additive manufacturing och den andra är avancerad robotik.”

Valet föll på pulverbäddsutrustning..

 

AM tekniken hade man inom Alfa Laval tittat på i flera år redan före starten av AMTC och man är med i flertalet externa utvecklingsprojekt mot bland annat olika universitet. Dock har man inte haft någon egen AM utrustning. ”Vi har sett över alla AM tekniker, säger Andreas och hela tiden har vi har sett potentialen i tekniken och varit övertygade om att den skulle kunna ge mycket till företaget”. Vi hade vid det startskedet inga konkreta produkter eller volymer för AM tillverkning men såg att det här vad var vi skulle satsa på i framtiden.” Med den insikten bestämde man sig för att börja prova 3D-printteknologin med pulverbäddutrustning på plats på AMTC i Eskilstuna med målsättningen att bli riktigt riktigt bra på den.

...och en TruPrint 5000

 

Det var 3D-printteknologin vi såg skulle passa koncernen bäst, säger Andreas. Valet av maskin föll på TRUMPF´s TruPrint 5000 - en högproduktiv pulverbäddsmaskin med multilaserteknik för industriell serieproduktion. Här blev man först ut i Sverige att investera i en sådan. ”Den har just det vi söker, säger Andreas med en stor fördel att man kan sköta pulverhanteringen vid sidan av. Det ökar definitivt på produktiviteten när ett nytt jobb kan startas i gång direkt och på sikt är ju viss serieproduktion det vi strävar efter.”

Kompetenscentrum med produktion

Fokus för AMTC är att kunna erbjuda full kompentens inom tekniken för resten av koncernen. Så här ingår inte bara tillverkning utan allt kring tekniken och design for AM. Målsättningen har från början varit att man på AMTC ska bemästra 3D printtekniken och maskinen hela vägen in i minsta detalj - från konstruktion och design, till pulver och att köra maskinen på bästa sätt. Med andra ord helheten för att kunna leverera det absolut bästa printade resultatet.”Det behövs utökad kunskap inom det här området, säger Andreas, det är komplext och man måste veta vad man gör för att få perfekt kvalitet. Vi analyserar utmaningarna vi stöter på och de fördelar och effekter vi ser av olika tester för vi ska kunna vara både som en intern konsultresurs, producent och även kunna utbilda konstruktörer inom AM”

Det man tillverkar i dag i TruPrint 5000 är allt från prototyper, komponenter till sin egen maskinpark och reservdelar till Alfa Lavals produkter inom huvudteknologierna värmeväxling, vätskehantering och separation. Att snabbt kunna få fram reservdelar och prototyper är en stor fördel för hela koncernen bland annat i utvecklingsprojekt där ledtiden är en kritisk faktor. ” De flesta reservdelarna har levererats till separatorer, berättar Andreas, och det var även det området vi såg potential i redan från början. Här finns en del komplexa artiklar i rostfritt stål till exempel som det inte går åt så många av”.

 

Användarvänligt system

Med TruPrint 5000 kan man nu printa komponenter som inte hade varit möjliga att tillverka lika bra på annat sätt. Maskinen kommer också med ett väldigt användarvänligt system och bra arbetsmiljö tack vare sluten utrustning med pulverhanteringen utanför. "Vi tycker det är väldigt fördelaktigt att kunna styra valet av metallpulver, säger Andreas. Maskinen har stor flexibilitet överlag och utifrån produktivitet och storlek på detaljer vi behöver hantera var TruPrint 5000 perfekt för oss. Så ville vi även ha det senaste och något att kunna växa i. Vi är väldigt nöjda med det vi har.” Idag finns en huvudoperatör till maskinen på AMTC och ett par medarbetare till i gruppen kan köra den vid behov. ”Centrat har blomstrat rejält det senaste halvåret och idag är vi just den där AM huben i koncernen som vi eftersträvat,” säger Andreas.

Visionen är så klart att själva kunna nyutveckla de mest optimala artiklarna enbart designade för AM. ”Kundvärdet ska öka genom att AM kan möjliggöra en konstruktion som tidigare inte var möjlig att tillverka, säger Andreas, och vi har mycket intressant på gång här som vi tror på” Då kan det gå snabbt också när vi väl får in ett par produkter att vi växer ur maskinen.” Naturligtvis är fortsatt strävan för AMTC att bredda sig ännu mer inom AM tekniken, bli ännu bättre och dra utvecklingen framåt. 

Kontakta oss

Vill Du veta mer om våra produkter eller komma i kontakt med en säljare - klicka här!

Ta kontakt nu

Läs mer om våra additiva tillverkningssystem

Ta reda på mer
Kontakt
Service och kontakt