Lands-/region- och språkval

Fullt fokus på varje detalj

TRUMPF´s mest framgångsrika kantpressar TruBend 5000 serien med smarta funktioner, snabb och flexibel mjukvara och verktygsväxling för optimal bockningsprocess. 

Grundtekniken i kantpressning att bocka en plåt mellan ett över- och underverktyg är en enkel teknik men ändå oerhört sofistikerad i dagens kantpressar. Utvecklingen har gått i snabb takt från manuell, till datorstyrd med användargränssnitt i 2D eller 3D och dessutom med full automatisering om man önskar. Kantpressen är en oerhört kraftfull maskin och ju större den är och ju högre presskraft den har ju tjockare plåt och större längd klarar den att bocka. Därav finns det en mängd olika kantpressar idag utifrån ändamål.

TRUMPFs kantpressfamilj, som går under samlingsnamnet TruBend, har vuxit sig riktigt stor och innefattar idag flera olika maskinstorlekar och hastigheter. De är var och en utrustade med en mängd olika smarta funktioner.

TRUMPFs kantpressfamilj växer

Med innovativa idéer driver TRUMPF kantpressningen framåt. TRUMPFs kantpressfamilj, som går under samlingsnamnet TruBend, har under bara de senaste tio åren vuxit sig riktigt stor och innefattar idag flera olika maskinstorlekar och hastigheter. De är var och en utrustade med en mängd olika smarta funktioner. Valet av kantpress faller på den som lämpar sig bäst utifrån den egna verksamheten, såsom storlek på detaljer som ska bockas, variationen i detaljerna, önskad kvalitet, hastighet, etc.

 

För samtliga kantpresserier erbjuds en mängd olika extra optioner för att underlätta driften, spara resurser och säkerställa exakt kvalitet redan från första detaljen, säger Stefan Wallén, Försäljningsansvarig, Verktygsmaskiner på TRUMPF Maskin AB. Mätning av vinklar och helautomatiska verktygsbyten är exempel på funktioner som gör kantpressningen än mer framgångsrik, berättar Stefan. Oavsett om detaljerna är tjocka, tunna, små eller stora tar sig någon maskin i TruBendfamiljen an geometrin och genererar toppkvalitet.

 

Allt från samma leverantör

Alla komponenter i maskinen måste interagera för att säkerställa topprestation vid varje bockning.  Därför producerar TRUMPF allt från hårdvara, mjukvara till kantpressverktyg till sina kantpressar. På så vis är allt precist och perfekt koordinerat till maskinen. Styrkan är att vi kan tillhandahålla allt för den optimala bockningen, säger Stefan. När det gäller kantpressverktyg erbjuder vi ett stort sortiment av standardverktyg och tar fram specialverktyg utifrån alla tänkbara önskemål kunden har.

TruBend-familjens kantpressar presenteras i fyra olika serier – TruBend Serie 3000, 5000, 7000 och 8000 där TruBend serie 7000 innefattar maskiner i mindre storlek främst lämpade för detaljer, runt storleken A3-format, som ska produceras med höghastighetsbockning. TruBend 8000 serien är våra storformatmaskiner som i standardutförande har upp till 1000 tons presskraft och klarar riktigt stora detaljer, säger Stefan. Man kan dessutom hantera två stycken samtidigt i en så kallad tandem-installation om man hanterar väldigt långa detaljer. Kantpressarna i 3000 serien brukar beskrivas som effektiva standardmaskiner med hög kvalitet samt med ett attraktivt pris- och prestandaförhållande.

 

Slutligen har vi TruBend 5000 maskinerna som är kända för att vara oerhört produktiva och omfattande med ett stort antal funktioner. 5000-serien är riktiga allround maskiner, menar Stefan, med flertalet fördelar både i programmering, installation och handhavande. En maskin i den serien är dessutom en maskin som kan växa efter behov då den kan utökas och expanderas. En sådan expansion är till exempel ToolMaster – en automatiserad verktygsväxlare. 

TruBend 5000 serien – en riktig allround maskin består av kantpressar från 85 till 320 tons presskraft och 2 till 4 meter bocklängd. De här är TRUMPFs mest sålda och framgångsrika kantpressar världen över med en mängd fördelar i programmering, installation och handhavande.

Intuitiv och effektiv allround maskin

TruBend 5000 serien består av kantpressar från 85 till 320 tons presskraft och 2 till 4 meter bocklängd. De här är TRUMPFs mest sålda och framgångsrika kantpressar världen över och har all kapacitet att leverera högsta precision för en mångfald av produkter. Att de klarar så brett produktspektra är bland det mest betydelsefulla, säger Stefan och därför kan vi verkligen säga att med en sådan här maskin klarar man allt. Det är mycket tack vare det öppna maskinkonceptet man kan hantera så många olika produktvariationer. Den stora inbyggnadshöjden, det vill säga måttet mellan över och underverktyg, samt gapdjupet är också väldigt fördelaktigt i 5000 serien, fortsätter Stefan, då man kan hantera stora plåtar respektive bocka väldigt djupa detaljer.

 

Smarta funktioner, flexibel mjukvara samt verktygsväxling för optimal bockningsprocess

Tack vare en mängd smarta maskinfunktioner, rätt kantpressverktyg och mjukvara kan man både reducera riggningstiden av kantpressen till ett minimum samt erhålla perfekt resultat från första detalj. Allt handlar om att processen ska vara enkel för operatören och samtidigt generera perfekt kvalitet, säger Stefan. TRUMPF har satsat mycket på just användarvänlighet och här ligger 5000 serien i framkant, fortsätter Stefan och därmed finns det ett antal optioner att välja på. Målsättningen är att tillhandahålla en intuitiv maskinserie där maskinerna är mer eller mindre självförklarande och därmed väldigt enkla att lära sig och manövrera.

ACB Wireless är ett mekaniskt mätsystem för standardverktygen där sensorerna sitter på diskar i öververktyget och övervakar vinkeln under bockprocessen.

ACB Laser och är ett optiskt vinkelmätningssystem som mäter vinklarna med laser. Den här varianten kan användas oberoende av vilka verktyg som sitter i maskinen.

Perfekt vinkel från första detalj

Då vinklar är a och o i bockningsprocessen vill man självklart kunna lita på att alla detaljer i produktserien får identiska vinklar. Därför erbjuder TRUMPF två olika system för vinkelmätning med vinkelsensorer som kallas ACB vilket står för Automatically Controlled Bending. Bockningen påverkas av en mängd faktorer såsom variationer i materialet på grund av olika plåttjocklekar, plåtens valsriktning och vilka återfjädringsegenskaper den har. Därmed är det svårt att direkt hitta den perfekta vinkeln och oftast måste flera provbockningar göras innan man kan köra i gång. Detta innebär att det går åt både mycket tid och material. ACB systemet säkerställer att man får en exakt och precis vinkel från den allra första detaljen, berättar Stefan.

 

TRUMPF som ensam aktör har tagit fram två typer av ACB vinkelmätsystem. Båda två erbjuds för TruBend 5000 serien och kan kombineras i en och samma maskin. Man väljer vid bockningen det system som passar bäst för applikationen. ACB Wireless är ett mekaniskt mätsystem för standardverktygen där sensorerna sitter på diskar i öververktyget och övervakar vinkeln under bockprocessen, fortsätter Stefan. Här kan man ha flera mätpunkter under en och samma bockning, dvs flera mätverktyg samtidigt vilket lämpar sig väldigt bra för längre detaljer. Det andra heter ACB Laser och är ett optiskt system som mäter vinklarna med laser. Den här varianten kan användas oberoende av vilka verktyg som sitter i maskinen. ACB Laser lämpar sig mycket bra för kortare detaljer där flera olika öververktyg sitter i maskinen för just den bockprocessen. ACB Laser kan dessutom användas på specialverktyg.

 

Enkel och snabb programmering

Tack vare en mycket sofistikerad mjukvara så tar det endast ett par knapptryckningar från en importerad 3D fil till ett färdigt bockprogram, säger Stefan. Det snabba och enkla programmering-systemet utvecklat för TRUMPF kantpressar heter TecZone Bend och är överlägset det snabbaste och enklaste på marknaden. Med detta kan man programmera både online eller offline inne på kontoret och switchar obehindrat mellan båda. Baserat på ritningsfilen genereras ett bockprogram automatiskt på bara några sekunder, visar en realistisk 3D-visualisering med kollisionsövervakning, monteringsanvisningar och prioriteringsordning av verktygen mm. Det är ett enastående program som har blivit en riktig succé, säger Stefan, och allt är skapat för att reducera stilleståndstid, underlätta för operatören och öka produktiviteten i maskinen. Den bästa lösningen för varje applikation – både de enkla och de väldigt komplexa.

TRUMPF kantpress med den automatiserad verktygsväxlaren ToolMaster är ett riktigt framgångspaket.

Automatiserad verktygsväxling

Att leta efter verktyg eller manuellt flytta dem hör till det förgångna. Som nämnt tidigare finns den automatiserade verktygsväxlaren ToolMaster som en option till TruBend 5000 serien. Tillsammans är kantpress och automatiserad verktygsväxlare ett riktigt framgångspaket, säger Stefan. Med planering av verktygsordningen utifrån programmeringen och sedan en automatisk verktygsväxlare blir processen oerhört smidig. ToolMastern riggar kantpressen automatiskt inför varje ny programkörning efter programmet och byter ut ett verktyg på bara ett par sekunder. Det här sparar både tid och arbete och ökar produktiviteten rejält. Man kan ladda ToolMastern parallellt med produktionen och göra andra arbetsuppgifter under tiden ToolMastern riggar verktygen i rätt ordning. Vid små serier blir det här extra prisvärt. ToolMastern hanterar alla standardverktyg inklusive ACB verktyg och specialverktyg och rymmer 65 meter verktyg, fortsätter Stefan. Ytterligare en fördel är att verktygen får en naturlig lagringsplats och i och med att den är stängd skyddas de mot både slitage och smuts. Man kan dessutom uppgradera kantpressen till en automatiserad bockcell med TRUMPFs egen robot, BendMaster. 

Ergonomi och användarvänlighet

Som nämnt är TRUMPF kantpressar designade för så enkel hantering som möjligt för operatören och alla funktioner utvecklade för att vara så användarvänliga som möjligt. Till exempel är pekskärmen vid styrenheten på maskinen hela 21,5 tum så man ska kunna se så bra som möjligt. Man har här fört samman fördelarna av en modern multitouch-teknologi och en industriell styrning för att skapa ett enkelt användarinterface, berättar Stefan. Det är enkelt då skärmarna hanteras ungefär som en smartphone med en touchpointyta som fungerar alldeles utmärkt även med handskar på.

TRUMPF har här fört samman fördelarna av en modern multitouch teknologi och en industriell styrning för att skapa ett enkelt användarinterface.

Kantpressarna är förutom energisparande och snabba även väldigt tysta för att reducera ljudet i lokalen. TRUMPF har i många år fokuserat på arbetsmiljö och ergonomi och vi var unika när vi lanserade vår så kallade Magic Shoe till kantpressen, berättar Stefan. Det är som det låter - en sko som operatören har på sig och via sensorer i skon styr pressbalken. I stället för att behöva lyfta foten upp och ner på en pedal som man annars gör för att få ner pressbalken så räcker det att operatören ändrar sin viktfördelning i skon - som att där satt som en osynlig pedal. Det här gör att operatören slipper röra benet upp och ner samt snedbelasta kroppen. TRUMPF erbjuder även Mobile Control till maskinerna som innebär att man kan ha de vanligaste funktionerna på pressbalken just där man står och bockar. På så sätt slipper man gå fram och tillbaka till styrningen för att exempelvis öppna och stänga verktygslåsningen. Mobile Control enhetens display motsvarar storleken av en smartphone.

Säkerhet

Funktionen BendGuard är en obligatorisk optoelektrisk säkerhetsanordning på alla kantpressar för att ingen ska klämma sig i maskinen. Med den här funktionen kan man köra kantpressen och samtidigt hålla i detaljen utan att riskera att skada sig. Den registrerar med hjälp av laser om handen är i vägen och då stoppas maskinen. BendGuard möjliggör en snabb och säker bockning och låter operatören fritt kunna hantera detaljen för hand samtidigt som maskinens hastighet ändå kan utnyttjas till fullo, säger Stefan. Man slipper också justera säkerhetsanordningen manuellt då BendGuard kan helt automatiseras och justerar sig utifrån verktygshöjden

 

Innovativa idéer fortsätter driva TRUMPF kantpressar framåt med nya funktioner hela tiden för att spara resurser, underlätta processen och försäkra exakt önskad kvalitet från första detalj, stora som små, tjocka som tunna, många som få.

Vill du veta mer – kontakta Stefan Wallén på TRUMPF Maskin AB. stefan.wallen@trumpf.com

 

 

Highlights TRUMPF 5000 serien

85 – 320 ton presskraft

2 – 4 meter bocklängd

ACB Wireless och ACB Laser

6-axligt dynamiskt bakre anslagssystem

4-cylinders teknologi

On-Demand Servo Drive

Touchoint styrning

Bockhjälp med CNC-styrd höjdjustering 

 

Kontakt
Service och kontakt