Lands-/region- och språkval

Snabbare, smartare och billigare lösningar. Rörlaserskärning genererar tillväxt för Lankapaja Industri AB.

Andreas Lundberg driver företaget Lankapaja Industri AB i Skillingaryd där rörbearbetning har varit fokus sedan starten på femtiotalet. För 20 år sedan när Andreas tog över hette man Skillingaryd Stålrör, hade en huvudkund inom möbelindustrin, och omsatte drygt 2 miljoner. I dag är bredden utökad rejät både vad gäller kunder och produkter. 2020 omsatte företaget drygt 45 miljoner, 2021 summeras med närmare 65 miljoner.

TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut

Rörlaserskärning öppnar upp för nya möjligheter

Bearbetning av rör i alla dess former är huvudverksamheten för Lankapaja där man idag är 23 anställda. Den kraftiga tillväxten det senaste året grundar sig i mångt och mycket på den senaste maskininvesteringen inom rörlaserskärning - en TRUMPF TruLaser Tube 5000 fiber. Rör och profiler används mer och mer då lasern öppnar upp för nya utformningsmöjligheter och allt fler konstruktörer ser fördelarna med tekniken. Efterfrågan har ökat betydligt, säger Andreas. Vår tajming för investering var perfekt. Redan nu efter knappt ett halvår producerar maskinen långt mer än beräknat och vi är uppe i dryga 14 maskintimmar per dygn samt ser ett stort behov på marknaden, fortsätter Andreas. 

 

 

Tusentals artiklar i alla variationer och dimensioner - i en och samma maskin

Den optimala produkten för Lankapaja består i huvudsak av rör som i TruLaser Tube 5000 fiber på olika sätt hanteras såsom bockas, skärs, borras, gängas mm. Sedan svetsar, lackar och monterar de komponenterna till en komplett produkt. Just den kompletta slutprodukten är vår konkurrensfaktor och ger oss återkommande kunder, berättar Andreas. Det finns inte många fullkonceptleverantörer i det här mellansegmentet vilket gör att vi sticker ut. Vi tar oss an de jobb där vi får producera helheten eller så gott som och därmed får ut mest. Den nya rörlaserskärmaskinen gör att vi på ett nytt sätt kan tillverka tusentals olika artiklar i en och samma maskin. Vi löser alla variationer och dimensioner som behövs. Idag kan vi tillhandahålla produkter med en otrolig variation av artiklar, fortsätter Andreas, som ger oss den mångfald vi önskar. 

TruLaser Tube 5000 fiber, produktiv universalmaskin för rörbearbetning

 

TruLaser Tube 5000 fiber utnyttjar fastkroppslaserns styrkor optimalt. För användaren betyder det korta bearbetningstider för ett stort utbud av rör och profiler med högsta kvalitet. Den senaste versionen av maskinen imponerar som mer produktiv, bearbetar tyngre rör och tack vare högre lasereffekt skär den genom tjockare material. Lankapajas maskin hanterar en diameter upp till 152 mm och en längd på upp till 6,5 meter men det finns möjlighet upp till 8 meter. 

 

Mer förädling samt rationalisering och kostnadseffektivitet i konstruktionen

Vi levererar fortfarande en stor del till möbelindustrin där kunderna består av producenter för den offentliga miljön, bland annat kontorsmöbler, berättar Andreas. Det här benet är något som utvecklas hela tiden och står idag för ca en tredjedel av omsättningen. De andra två benen är legotillverkning och butiksinredning. Gemensamt för alla kunder är en komplett produkt av rör, plåt, tråd och samma krav på kvalitet och finish. Med vår erfarenhet tar vi in de rätta jobben för oss där vi kan hitta de bästa effektivitetslösningarna.

Ofta gör vi konstruktionen nästan helt från grund, ibland efter en bild eller ritning. Målet för oss är att hitta rationalisering i konstruktionen och erbjuda kunden den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen. Ett exempel för en tid sedan var en butikskedja som ville tillverka ett podium att demonstrera produkter på, berättar Andreas. Ritningen bestod av 18 olika rördelar som skulle svetsas ihop. Vi fick ner det till 8 komponenter - smartare, snabbare och billigare. Den kunskapen samt hög flexibilitet, är våra styrkor, säger Andreas.   

 

Korta beslutsvägar, stort stöd i ryggen och flexibilitet garanterar leveransprecision

Sedan några år tillbaka är Lankapaja Corporations i Finland delägare i företaget och därav namnbytet. Fabriker finns förutom i Skillingaryd även i Nummela och Lahtis i Finland. Koncernen ger oss större möjlighet att säkra en snabb och effektiv produktion med den leveransprecision vi önskar, säger Andreas, men påpekar också att han är majoritetsägare i företaget och att man fortfarande är sin egen fabrik med egen styrning och lokala anpassningar. Koncernen är ett fantastiskt stöd i ryggen och samtidigt är vi den lilla flexibla firman med korta beslutsvägar – en kombo som är outstanding, säger Andreas.

Före investeringen i rörlaserskärmaskinen använde vi oss av automatkapning men när det var dags att investera behövde vi något som kunde tillföra mycket mer förädling till produkten. Lankapaja Finland har en TruLaser Tube 5000 fiber sedan tidigare och vi kände att det var framtiden för oss att ha en i huset, fortsätter Andreas. Som nämnt var tajmingen perfekt och allt annat har varit perfekt också måste jag säga. Allt från installation till utbildning på maskin och mjukvara. Vi var klara att köra igång och producera innan utsatt tid och det är vi väldigt glada över. Vi är nämligen alltid väldigt ivriga, avslutar han. 

 

TruLaser Tube 5000 fiber - se filmen

TruLaser Tube 5000 fiber maskinkoncept

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om våra produkter eller önskar komma i kontakt med en säljare klicka här.  

Ta kontakt nu

TRUMPF rörlaserskärmaskiner

Service och kontakt