Lands-/region- och språkval

Kostnadseffektiv rörlaserskärning för debutanter och experter

TruLaser Tube 3000 fiber – en ypperlig maskin för att komma igång med rörlaserskärning eller som en extra maskin i befintlig produktion. Maskinen är kostnadseffektiv även vid låg utnyttjandegrad, har en mängd smarta funktioner för bästa resultat samt är enkel att automatisera fullt ut.   

 

Ta kontakt nu

Jämfört med konventionell rör- och profilbearbetning ersätter lasern en mängd olika arbetssteg och de konventionella metoderna som att såga, fräsa eller borra, berättar Fredrik Eneskjöld, säljare inom Verktygsmaskiner på TRUMPF Maskin AB. Rörlaserskärmaskinerna skär väldigt precisa, komplexa konturer i olika material och variation av design som öppnar dörren till nya produkter. Innovativ rördesign sparar tid, reducerar arbetsmoment och allt detta får du i en och samma maskin. 

 

TRUMPF erbjuder rörlaserskärmaskiner under samlingsnamnet TruLaser Tube och finns i flera olika serier. TRUMPF senaste rörlaserskärmaskin - TruLaser Tube 3000 fiber är ett kostnadseffektivt val även vid låg utnyttjandegrad, vilket gör den lämpad både för företag som vill börja med rörskärningsteknologi men även för dem som vill expandera sin produktionskapacitet. Med väldigt enkel installation och hög grad av automatisering är TruLaser Tube 3000 fiber en mycket användarvänlig maskin som representerar ett kostnadseffektivt alternativ också för mindre serier.

"Steget att som debutant komma i gång med rörlaserskärning blir mycket kortare att ta tack var den här maskinen samt innebär en mindre investering"

Fredrik Eneskjöld
Säljansvarig Verktyggsmaskiner TRUMPF Maskin AB

Fördelen med TruLaser Tube 3000 gentemot de andra två i TruLaser Tube fiber serien – 5000 fiber respektive 7000 fiber är att den kan ses som en instegsmaskin, säger Fredrik. Den är baserad på de andra två med samma teknologi och funktioner i grund men inte samma höga produktivitet och det innebär en mindre investering. Steget att komma i gång med rörlaserskärning blir avsevärt mycket kortare tack var den här maskinen. TruLaser Tube 3000 är lönsam när man vill skära rör med automatik men saknar de stora volymerna, fortsätter Fredrik. TruLaser Tube 3000 fiber kan skära rör med en diameter upp till 152 mm och fyrkantsprofiler med en yttre omkrets på upp till 170 mm. Maskinen skär rör som väger upp till 18.5 kg per meter med en materialtjocklek upp till 8 mm. Maskinen finns tillgänglig i två längder som klarar antingen 6,5 eller 8 m material.

 

TruLaser Tube 3000

TruLaser Tube 3000 fiber täcker en bred räckvidd av applikationer som profiler, runda eller fyrkantiga rör samt öppna profiler, till exempel L och U profiler. Maskinen är utrustad med en två kilowatts fastkroppslaser, men går utöka med högre effekt, och utför höghastighetsskärning i stål, rostfritt, aluminium samt koppar och mässing. En omfattande mängd skärdata finns redan lagrad i maskinen. TruLaser Tube 3000 fiber levererar kvalitet och noggrannhet. En stor fördel är ju dessutom att allt från fastkroppslasern till mjukvara och skärhuvud är utvecklat av ett och samma företag, menar Fredrik, och därmed är allt optimerat för att leverera bästa snittkvalitet med hög hastighet och lägsta "cost per part" 

Tack vare robust design och intelligenta funktioner sköter maskinen automatiskt många uppgifter på egen hand. TruLaser Tube 3000 fiber är dessutom en enkel maskin att manövrera. Den självcentrerande spänntekniken är konstruerad för att hålla röret på plats i korrekt position och anpassas per automatik till rörets dimensioner utan att det krävs någon manuell inställning av operatören. Skärhuvudet ligger så nära det bara går dom självcentrerande backarna vilket hanterar de något sämre toleranser en rörprofil ofta har, säger Fredrik. TruLaser Tube 3000 fiber konfigurerar även flertalet andra viktiga inställningar automatiskt samt är lättåtkomlig och därmed enkel att rigga.

De intelligenta funktionerna ser till att spara tid, undvika fel och bibehålla en hög detaljkvalitet som klarar toleranserna, säger Fredrik. Exempelvis funktionen BevelCut innebär att man kan tilta skärhuvudet för att skära fasningar och försänkningar. Tillsammans med funktionen RapidCut  ökar man skärhastigheten i x-led betydligt.

SeamLine är ett system som detekterar yttre och inre svetsfog så att maskinen placerar svetsfogen på samma ställe vid inlastning så att bearbetningen håller hög kvaliet. Tack vare ett kollisionsskydd håller man nere driftskostnaden då maskinen automatiskt stoppar om det uppstår en kollision mellan arbetsstycke och skärhuvud. Det här sparar skärhuvud, dysa och keramikdel och det går enkelt att starta om maskinen.

TruLaser Tube 3000 fiber

TruLaser Tube 3000 fiber går att automatisera fullt ut med in och utlastning. Tack vare LoadMaster Tube – ett automatiserad in- och utlastningssystem är maskinen även kostnadseffektiv för större volymkörningar, berättar Fredrik. Ett integrerat materiallager känt som ett “bundle space” tillhandahåller ett buffertlager med upp till 4 ton råmaterial eller upp till 5 ton i 8 meters maskinen. LoadMaster Tube systemet separerar och mäter rören parallellt med produktionen och transporterar dem in i maskinen. Valsar supporterar rören och guidar dem till stationen för att producera säkra detaljer med toppkvalitet. Valsarna kan justeras till önskad rördiameter i ett enkelt steg, säger Fredrik. De färdiga detaljerna kommer ut i korrekt ergonomisk höjd för operatören och avlägsnas smidigt samtidigt som maskinen arbetar vidare och maskinen separerar per automatik restgitter och skärrester bort från den färdiga detaljen. Tack vare hög säkerhet i konstruktionen kan man också enkelt komma åt in- och utlastning när som helst om det till exempel behövs laddas med några enskilda rör för ett mindre jobb mellan de större, avslutar Fredrik.

 

Läs mer om TruLaser Tube 3000 fiber och våra övriga rörlaserskärmaskiner.

Ta reda på mer

Kontakta oss

Vill Du veta mer om våra produkter eller komma i kontakt med en säljare - klicka här!

Ta kontakt nu
Kontakt
Service och kontakt