Stor satsning på plåtbearbetning

Under försommaren 2021 tog företaget Spitze i Skottorp in plåtbearbetning i verksamheten och hanterar därmed hela tillverkningsprocessen av högkvalitativa förpackningsmaskiner.

De senaste åren har företaget Spitze vuxit kraftigt både i yta och i antal anställda. Spitze tillverkar förpackningsmaskiner i rostfritt stål till främst livsmedels- och läkemedelsindustrin. Efter att ha investeray i två stycken plåtbearbetningsmaskiner hanterar Spitze nu hela processkedjan.

 

Svenska komponenter i svensk produktion

Företaget Spitze med idag 32 anställda har funnits i drygt 16 år. De senaste åren har tillväxttakten legat på 25% per år. Kärnverksamheten är förpackningsmaskiner där Spitze konstruerar och bygger med egen, auktoriserad personal. Det är för oss stort att vara ett svenskt företag med produktion i Sverige och att samtliga komponenter är svenska, säger Torben Salander, en av delägarna och grundarna av företaget. Vi kan idag erbjuda en helhetslösning till våra kunder där vi står för allt från konstruktion, tillverkningskomponenter, montering och service. 

Exempel på en förpackningsenhet som kallas för trågresare. Den består i huvudsak av rosfritt stål med laserskurna, bockade, frästa och svarvade tillverkningskomponenter

Ensamma med bredden

Förpackningsmaskinerna finns i olika storlekar och modeller, allt från enstyckenheter till större produktionslinjer. Vi levererar fem grundkoncept, berättar Torben, som vi idag är helt ensamma om. Koncepten heter Topload, Endload, Wraparound, Multi och RSC Casepacking Koncepten innebär enkelt förklarat olika sätt att hantera förpackningar. Med exempelvis Topload reser man upp en förpackning för att sedan fylla den med innehåll manuellt eller med hjälp av en robot. Med Wraparound görs både resning, fyllning och förslutning av förpackning i en och samma maskin. Mulitmaskinen är en linje med ytterligare funktioner och moment. Bredden med de här fem koncepten är vår styrka, menar Torben, tillsammans med ett gott rykte att leverera kvalitetsmaskiner och alltid vara tillgängliga för våra kunder. Vi har en välutvecklad eftermarknad med support och service och får ut reservdelar snabbt. Förutom egna servicetekniker tar vi in extern kapacitet vid behov för olika uppdrag som förebyggande underhåll, akut service, installationer och uppgraderingar.

 

Satsning på plåtverkstad

Tillverkningskomponenterna till Spitzes förpackningsmaskiner består av laserskurna, bockade svarvade och frästa detaljer i främst rostfritt. Utöver det tillkommer specialkomponenter som elektronik motorer och luftcylindrar, som man köper in. Målet för Spitze har varit att producera samtliga tillverkningskomponenter. Vi har haft svarvning och fräsning i huset hela tiden då både jag och min kompanjon har den bakgrunden, berättar Torben. Däremot laserskärning och bockning har vi känt som okänd mark och med tanke på de stora investeringar det för med sig samt krav på ökad kompetens och inte minst plats har vi avvaktat. Men när de 2019 byggde ny fastighet på 1500 kvm och senare byggde ut med ytterligare 2500 kvm under 2020 bestämde de sig för att utöka den egna produktionen. Under försommaren 2021 installerades två nya maskiner inom plåtbearbetning– en kantpress och en laserskärmaskin samt under sommaren en gradmaskin och ett 6 meter högt plåtlager.

Joel och Torben framför sin TruBend 5170 en maskin med många smarta funktioner för att tillverka komplexa detaljer med högsta precision

I skrivande stund är man i uppstartsfasen med plåtberarbetningsmaskinerna. Det finns en del kvar att lära, rutiner att sätta, så i dagsläget har vi en rejäl överkapacitet, säger Torben. Men tar man steget gör man det fullt ut, menar han, och på sikt ska vi ju köra vi med full kapacitet. Vi ville ha det kvalitetsmässigt bästa och en helhetsleverantör som kunde erbjuda både laserkärning och kantpressning. Från TRUMPF köpte man 2D-laserskärmaskinen TruLaser 1030 fiber och kantpressen TruBend 5170. Operatören Joel sköter båda maskinerna tillfälligt men vi kommer så småningom att stötta upp med mer personal, berättar Torben.

 

Ergonomi, flexibilitet, hygien och miljötänk

Ledorden i Spitze är ergonomi, flexibilitet, hygien och miljö vilket på ett enastående sätt genomsyrar både företagets lokaler, produktion och produkter. Då förpackningsmaskinerna oftast ska stå i väldigt rena miljöer läggs stor vikt redan i konstruktionen på att de ska vara enkla att rengöra, inklusive ergonomi och att de ska vara enkla att hantera och ställa om. Något lite ovanligt för en verkstad är att allt är oerhört rent och strukturerat hos Spitze. Vi har valt vita väggar och ljust golv och då får det inte bli smutsigt, ler Torben. Vi har också valt att separera svets och slip till speciella utrymmen, dels för att hålla verkstaden ren, dels för att kunna tillhandahålla rätt kvalitet på våra produkter. Att förpackningsmaskinerna dessutom tillverkas nästan uteslutande i rostfritt bidrar också till att det hålls väldigt rent i verkstaden. Designen i Spitzes produkter kombinerar också hygien och ergonomi med enastående flexibilitet. Det behövs i de branscher vi levererar till, fortsätter Torben. Inom läkemedelsindustrin måste maskinerna vara helt kliniskt rena utan att kemikalier får användas. Frukt och grönsaker är oerhört ömtåligt att packa vilket ställer stora krav tillsammans med miljötänket. Idag går man mer och mer ifrån plast till fiberförpackningar som kan återanvändas, förpackningarna ska kunna släppa in luft, lim ska kunna ersättas med mekaniska låsningar etc. Så våra maskiner måste matcha alla krav och vi måste utveckla ständiga förbättringar, fortsätter Torben.

Exempel på en förpackningsenhet som kallas för slitslåderesare.

TruLaser 1030 fiber – bra start till 2D-laserbearbetning

För de laserskurna detaljerna investerade man i TRUMPF TruLaser 1030 fiber som kan beskrivas som en instegsmaskin - det bästa första steget till 2D-laserbearbetning av hög kvalitet. Maskinen är byggd med samma teknik som i det TRUMPF kallar sina highend maskiner men en något förenklad version, anpassad för dem som inte tillverkar så stora volymer. För vår del var den här perfekt, säger Torben. Det kommer nog dröja länge innan vi växer ur den här maskinen, om vi ens gör det. Den går dessutom att automatisera med bland annat in- och utlastning och sortering eller att kopplas samman med andra maskiner

TruBend 5170 med flertalet smarta funktioner

När det gäller kantpressen gick vi däremot all in, säger Torben. Vi behövde en maskin med många smarta funktioner för att kunna tillverka mer komplexa detaljer med högsta precision. Har man avancerade plåtdetaljer ska maskinen inte ska sätta några begränsningar. Vi köpte highend från början, säger Torben. TruBend 5000 serien från TRUMPF är känd som de mest framgångsrika kantpressarna med all kapacitet att leverera högsta precision för en mångfald av produkter. Det är ju till skillnad från lasern en maskin där interaktion mellan operatör och maskin är viktig på ett annat sätt och maskinen måste vara enkel, tillgänglig och ergonomisk, säger Torben. Vi satsade på flera otioner, bland annat ett 6-axligt bakre anslag och bockhjälp samt vinkelmätsystemet ACB Wireless för att få perfekt vinkel från första detalj. Magic Shoe var ytterligare ett tillval man valde, vilket är som det låter – en sko som operatören har på sig och via sensorer i skon styr pressbalken mycket mer ergonomiskt än vid traditionell hantering av pressbalken. Vi är jättenöjda med kantpressen, säger Torben och kör i den alla varianter av detaljer upp till 3 meter.

 

 

Idag säljer Spitze i huvudsak i Norden och norra Europa men de ca 300 stationerade maskinerna finns representerade i hela världen. Den kommande installationen i skrivande stund blir i Peru – en maskin som ska packa avokado. Målet är fortsatt tillväxt med 25% per år och om fem har här vi säkert byggt ut lite till och investerat ännu mer. Här och nu är fokus att få igång plåtbearbetningen till max och fortsätta på resan. 

Service och kontakt