Lands-/region- och språkval

Smältskärning

Lasersmältskärning skär alla smältbara material som exempelvis metaller.

Snabbt och grovt med plasma-assisterad fusionsskärning (bak) eller långsam och jämn med konventionell fusionsskärning (fram).

Som skärgas används kväve eller argon vid lasersmältskärning. Den drivs med tryck på mellan 2 och 20 bar genom snittfogen. Argon och kväve är inerta gaser. Det innebär att de inte reagerar med den smälta metallen i snittspalten utan blåser bara ut den nedåt. Samtidigt skärmar de av snittkanten från luften.

Fördelen: Kanterna förblir oxidfria och behöver inte efterbearbetas. Visserligen är bara laserstrålens energi tillgänglig för skärningen.

I tunnplåt är skärhastigheten lika hög som vid brännskärning. Vid större plåttjocklekar och vid instick är processhastigheten lägre än vid brännskärning. Vissa skäranläggningar erbjuder möjligheten till instick med syrgas och därefter fortsatt skärning med kväve.

Kontakt
Service och kontakt