Lands-/region- och språkval

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud och hans/hennes team kan hjälpa dig med alla dina önskemål inom dataskydd.

Skicka ditt önskemål till följande e-postadress: privacy@trumpf.com eller till din lokala kontaktperson

Personrelaterade data

Personelaterade data avser all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till dessa uppgifter räknas t.ex. ditt riktiga namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedagsdatum. Information som inte är direkt länkad till din faktiska identitet – t.ex. favoriserade webbsidor eller antal användare på en sida – är inga personrelaterade data.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information, rättelse, radering eller begränsning av dina personrelaterade data enligt reglerna i lagen. På begäran tillhandahåller vi dessutom dina uppgifter i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Om vi använder dina data på grund av ett samtycke från dig (till exempel vid anmälan till vårt nyhetsbrev via e-post) kan du upphäva ditt samtycke när som helst. Efter upphävandet använder vi inte längre dina uppgifter för detta ändamål. Om vi har ett rättmätigt intresse av att bearbeta dina uppgifter kan du ändå kontakta oss med en invändning. Vi kommer i så fall inte längre att fortsätta med bearbetningen av dina uppgifter om det inte finns tvingande skäl att skydda uppgifterna som går över rätten till invändning så att de kan lagras fortsättningsvis eller att bearbetningen supportar rättsliga åtgärder. Om vi bearbetar personrelaterade data för direktmarknadsföring kan du alltid komma in med invändningar mot denna bearbetning utan att ange någon orsak till detta. I så fall kommer vi inte att fortsätta att använda uppgifterna för direktmarknadsföring. Du kan naturligtvis alltid kontakta de ansvariga tillsynsmyndigheterna.

Kompletterande information enligt artikel 13 i DSGVO (den tyska dataskyddslagen) finns nedan.

Radering av uppgifterna

Om dina uppgifter inte längre behövs för de angivna ändamålen inklusive avräkningen raderas dessa. Observera att uppgifterna vid varje radering till att börja med bara spärras och sedan inte raderas slutgiltigt förrän efter en tidsfördröjning för att förhindra raderingar av misstag eller för att förhindra avsiktliga skador. Av tekniska skäl dupliceras data eventuellt i säkerhetskopieringsfiler och speglingar av tjänster. Sådana kopior raderas eventuellt inte heller förrän efter en tekniskt betingad tidsmässig fördröjning.

Användning och överlåtelse av personrelaterade data

De personrelaterade data som du tillhandahåller använder vi enbart för öronmärkta ändamål som teknisk administration av webbplatserna och för att uppfylla dina önskemål och krav, det vill säga i regel för att fullfölja det avtal som vi har slutit med dig eller för att svara på din förfrågan. Vid registreringen på våra B2B-portaler används uppgifterna för att genomföra inloggningen och dessutom enbart för marknadsföringsändamål på det sätt som lagstiftningen tillåter. Du kan när som helst invända mot denna marknadsföringanvändning genom att skicka ett kort meddelande till följande adress: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

En överföring, försäljning eller någon annan överlåtelse av dina personrelaterade data till personer utanför TRUMPF-gruppen görs inte om det inte krävs för att kunna fullfölja avtalet eller för att utföra en tjänst inom ramen för bearbetning av en order om du uttryckligen gått med på det.

Service och kontakt