Lands-/region- och språkval

TRUMPF Hüttinger generator hos kunden

Generatorn TruPlasma MF 7000 G2 ansluts med en Ethernetanslutning till IoT Box hos kunden och får därmed ett OPC-UA-gränssnitt. Den senaste generationen av TruPlasma Bipolar Serie 4000 G2.1 är utrustad med ett OPC-UA-gränssnitt (industriell maskin-till-maskin-kommunikationsprotokoll) och levererar data direkt till Factory Gate.

Lokal generatorkontroll

Programvaran TruControlPower tillåter inställningen av olika parametrar (t.ex. båghantering) samt diagnos av enhets- och processbeteende via ett bekvämt grafiskt gränssnitt.

Smarta glasögon

Via sina Smart-glasögon ansluter sig kunden med video-streaming till en TRUMPF Hüttinger-medarbetare och leds därmed genom underhåll- och reparationer i realtid – och utan att tilläggsinformation visas i synfältet.

IoT Box

Denna box gör dagens fältutrustning IoT-kompatibel. Du tar emot data och gör dem tillgängliga utåt via OPC-UA. 

Axoom Dashboard

Kundens Axoom Dashboard levererar exakt realtidsinformation om generatorerna. Olika typer av diagram visar trendparametrar och långtidsövervakning och ger därmed transparens vad gäller maskinstatus och underhållsrekommendationer.

Factory Gate

Factory Gate läser ut data för alla anslutna enheter via OPC-UA och skickar dem vidare kodade till molnet.

Axoom Cloud

I Axoom Cloud lagras enhetsdata skyddade mot åtkomst och bearbetade för utvärderingen.

Bildskärm 3: TRUMPF Hüttinger

TRUMPF Hüttingers IoT Service-system övervakar och analyserar generatordata löpande i molnet. Genom att tidigt upptäcka behov av underhåll och fel reduceras oplanerade stilleståndstider.

Bildskärm 2: TRUMPF Hüttinger

Life-överföring av Smart-glasögon: Experter från TRUMPF Hüttinger kan hjälpa kunderna med underhåll, reparationer och optimering.

Bildskärm 1: TRUMPF Hüttinger

Remote Connection:

En säkrad fjärranslutning möjliggör alltid teknisk hjälp från TRUMPF Hüttingers experter.

Ökad anläggningstillgänglighet genom IoT Services. vi gör er till generatorexperter: världen över – alltid – på minuter