Lands-/region- och språkval

Keller Laser AG

www.kellerlaser.ch

Från laserskärning, kantning via svetsning och pulverbeläggning till montering och mycket mera – det familjestyrda företaget Keller Laser AG från Trimmis i Schweiz klarar hela plåtbearbetningskedjan. Startade 1995 med en lasermaskin och en medarbetare, idag sysselsätter Keller Laser ungefär 100 medarbetare för en mycket stor maskinpark.

Bransch

Plåtbearbetning

Antal medarbetare

100

Uppställningsplats

Trimmis (Schweiz)

Biprocesserna faller bort

För såväl kund som leverantör har TRUMPF en avgörande roll för den schweiziska plåttillverkaren Keller Laser AG. Under flera decennier har samarbetet och det ömsesidiga förtroendet vuxit. Som testkund för de helautomatiska lasern TruLaser Center 7030 övertygades den strategiska chefen Stefanie Schwarz-Keller och hennes team om att allt var möjligt med automatisering.

 

Utmaningar  

Keller Laser AG tillverkar såväl plåtdetaljer som kompletta komponentgrupper för maskin-, rälsfordons- och anläggningstillverkning. Särskilt när det gäller komplexa och filigrana detaljer, som passerar genom maskinen i stora serier, är processäkerheten, utöver detaljkvaliteten, en av företagets största utmaningarna. Därför var man på jakt efter en maskin med så korta stillestånd samt minimalt efterföljande programmeringsarbete som möjligt efter kollisioner med detaljer som vält. Därmed blev Keller testkund för TruLaser Center 7030.

"Jag har sett maskinen i arbete och blev mållös när jag såg allt som den klarade av."

Stefanie Schwarz-Keller
Strategisk chef

Lösningar

När Stefanie Schwarz-Keller för första gången såg maskinen i drift imponerades hon av det perfekta samspelet mellan maskinvara och mjukvara. De många processerna som maskinen kunde ta över från medarbetarna imponerade också.. Besvärlig utknackning från restgittret och sortering på pallar hör till historien. Den säkra, automatiska detaljuttagningen underlättar verkligen arbetet för Keller Laser, den reducerar antalet processteg och sparar tid. Till exempel bortfaller biprocesserna som efterbearbetning på grund av microjoints. Det är därmed inte bara avlastande för medarbetarna och snabbare tillverkning – även detaljkvaliteten ökar. Eftersom detaljerna sorteras med sugkoppar minskar risen för repor.

Genomförande

Innan TruLaser Center 7030 togs i drift i produktionen hos Keller Laser, hade företagets medarbetare möjlighet att bekanta sig med den hos TRUMPF i Grüsch. På så sätt kunde företaget bekanta sig med anläggningen och starta produktionen direkt efter att den tagits i drift i den egna produktionshallen. Maskinen försörjs med råmaterial från ett lager som är anslutet på baksidan. Efter skärningsförloppet och utmatningen av små detaljer via SmartGate lyfter de upp till 180 fritt positionerbara stiften i SmartLift ut de friskurna detaljerna från restgittret underifrån. Samtidigt trycker SortMaster Speed emot uppifrån med sina sugplattor och säkerställer därmed en exakt linjär styrning vid utlyftningen. Beräkningen av stiftens och sugkopparnas optimala positioner sker också automatiskt.

 

Framtidsutsikter

Med hjälp av TruLaser Center 7030 kan många processteg reduceras eller tas bort helt. För att i framtiden göra hela tillverkningen ännu produktivare har företaget nu även fler biprocesser i sikte. De många innovationerna och automatiseringen av TruLaser Center 7030 ger Stefanie Schwarz-Keller och hennes medarbetare mycket att tänka på.


Ta reda på mer om vår TruLaser Center 7030

TruLaser Center 7030

Den helautomatiska maskinen för din lasertillverkning integrerar för första gången laserskärningens alla processer i en och samma maskin. Er fördel: Genomloppstiden och bearbetningskostnaderna minskar drastiskt. Därmed får du ut maximal lönsamhet från laserbearbetningsprocessen.

Till produkten