Lands-/region- och språkval

MyTRUMPF tänder Service-turbon

Den snabba befolkningstillväxten och bristen på värdefull åkermark innebär stora utmaningar för jordbrukare. Å ena sidan måste de arbeta produktivare, å andra sidan kräver lagstiftare och samhälle ekologiskt och långsiktigt agerande. Ett dilemma där RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH stöttar sina kunder runt om i världen med innovativa och allt mer digitaliserade produkter. Den internationella tillverkaren av gödselspridare, såmaskiner och vinter-spridare har gjort sig ett namn med den databaserade, exakta doseringen och teknologier för noggrann fördelning av gödsel, utsäde och strömedelstillsatser. Även i produktionen hos RAUCH består nyckeln till framgång av digitaliserade produktionsprocesser och ett kontinuerligt data- och informationsflöde. Online-kundportalen MyTRUMPF och den tillhörande Service-appen är fördelaktiga för produktionsansvarige Matthias Wittsack: i den digitala kundportalen hittar han det han behöver för sina TRUMPF-maskiners effektiva dygnet runt-drift.

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

www.rauch.de

RAUCH Landmaschinenfabrik med säte i Sinzheim i Baden-Württemberg är ett familjeföretag i fjärde eller femte generationen. Det internationellt verksamma företaget levererar gödselspridare, såmaskiner och vinter-spridare till jordbrukare, kommuner, storföretag och jordbruksentreprenörer. RAUCH grundades 1921 och övertygar sedan dess kunder runt om i världen med innovativa produkter som står för kvalitet, tillförlitlighet och en lång livslängd. Cirka 8 procent av omsättningen investerar den ledande innovatören varje år i forskningen och utvecklingen av nya lösningar för att stödja sina kunder vid förverkligandet av lagstadgade föreskrifter och myndighetsföreskrifter för en modern, långsiktig och ekologisk kultivering av åkermark.

Bransch

Metallbearbetning

Antal medarbetare

Ca. 380

Plats

Sinzheim (Tyskland)

Visa mer
TRUMPF-produkter
  • MyTRUMPF
  • Service App
  • TruLaser
  • TruBend
  • TruMatic
Användningar
  • Laserskärning
  • Bockning
  • Stansning

Utmaningar

Orderläget är bra hos RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH i Sinzheim i Baden, Tyskland. Produktionsmaskinerna arbetar i konstant drift. "Då är varje avbrott kännbart" förklarar Matthias Wittsack, tillverkningsansvarig för mekanisk bearbetning hos RAUCH och fortsätter. "En genomgående digitalisering av reaktionskedjan inom området underhåll är därför extra viktigt för oss." För TRUMPF-maskinerna som är installerade hos RAUCH är det en synnerligen praktisk lösning som startar service-turbon: Online-kundportalen MyTRUMPF samt Service-appen. "Det är inte bara högkvalitativa och snabba maskiner som är viktiga för effektiva produktionsprocesser", menar Wittsack. "Även allt som håller igång dem ska fungera så enkelt och så snabbt som möjligt under arbetsvardagen. Möjligheterna som den digitaliserade servicen från TRUMPF erbjuder här kan inte mätas i pengar."

Vårt mål på medellång sikt är pappersfri tillverkning. Därför är den digitala servicelösningen från TRUMPF fördelaktig för oss.

Matthias Wittsack
Tillverkningsansvarig för mekanisk bearbetning hos RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Lösningar

Servicefall och bearbetningsstatus, olika möjligheter att beställa reservdelar och stans- och bockverktyg dygnet runt, sju dagar i veckan, alltid de senaste programvaruuppdateringarna, individualiserade utbildningserbjudanden och samlad information om maskinparken. Detta är bara några av de erbjudanden som registrerade användare av online-plattformen MyTRUMPF kan utnyttja. För Matthias Wittsack är detta en tydlig fördel i förhållande till vanliga serviceerbjudanden från de flesta maskintillverkare. "Med MyTRUMPF sparar vi inte bara värdefull tid utan har även nytta av ett kontinuerligt informationsflöde. Denna transparens är mycket viktig i treskiftsdrift."

Han är väldigt imponerad av Service-appen där meddelanden om maskinproblem kan läggas in dygnet runt. "Vi får direkt förslag på så kallade tekniska guider, som förklarar felmeddelanden och erbjuder hjälp till självhjälp. På det här sättet kunde våra servicepersoner säkerligen avhjälpa cirka 80 procent av alla problem utan teknikerinsats", bedömer Wittsack. Appen listar alla meddelade fall transparent. Om en servicetekniker var på plats vid ett problem så registreras de aktuella underhålls- och reparationsrapporterna så väl i MyTRUMPF som i appen. Det gör att alla maskinfel kan kontrolleras när som helst. Detta är till hjälp när man vill hitta långsiktiga lösningar, eller för att reagera snabbare nästa gång.

Även programvaruuppdateringar kan utan problem laddas ner online från MyTRUMPF – alltid när det passar bäst. "Samma gäller för programmeringsdata för stans- och bockverktyg", förklarar Wittsack. "Förr kom datan på USB-minnen som vi av säkerhetsskäl var tvungna att låta IT godkänna först. Det var tidskrävande, men nu är det andra tider.“

E-shopparna på MyTRUMPF sörjer för flexibilitet. "Reservdelar och verktyg kan beställas dygnet runt", säger Wittsack. "När jag behöver ett bock- eller stansverktyg är informativa kataloger och en intuitiv användaranvisning till hjälp vid sökningen." För reservdelsbeställningen har Matthias Wittsack skapat en favoritlista i reservdels-E-shoppen. Då krävs inga söktider och kompletteringsbeställningen sker per knapptryck. Beställningshistoriken, sändningssökningen samt den pappersfria faktureringen är en självklarhet och ger tranparens för alla.

Genomförande

Matthias Wittsack använder TRUMPFs digitala servicevärld sedan april 2018. På det anpassade användargränssnittet kan han och alla andra registrerade användare på hans företag se alla maskiner, den installerade mjukvaran, samtliga avtal och direkta kontaktpersoner. "Jag använder online-kundportalen MyTRUMPF, men även Service-appen, ungefär en gång i veckan", berättar Wittsack. "De digitala möjligheterna som jag har här är det för närvarande bara TRUMPF som erbjuder." Vid sidan av tidsbesparingen och flexibiliteten är Wittsack även framför allt imponerad av transparensen: "Oavsett vad en av våra användare utför hos MyTRUMPF eller i appen: Allt är korrekt dokumenterat och när som helst kontrollerbart för alla andra. Det ger oss ett kontinuerligt informationsflöde utan att vi behöver lägga stor energi på det."

Framtidsutsikter

Under de senaste åren har det hänt en hel del hos MyTRUMPF, och det är så det ska vara från TRUMPF menar Matthias Wittsack. Det sker ständigt förbättringar och vidareutvecklingar hos maskiner och digitaliseringsteknologier och det tycker han är bra. "Vi har ett ständigt utbyte med våra kontaktpersoner och jag tycker det är bra att våra förslag och idéer alltid tas på allvar." Att TRUMPF även digitaliserar servicen, och därmed når en helt ny nivå, med online-plattformen MyTRUMPF underlättar och snabbar på mycket för honom och hans kollegor. Och, det är Wittsack säker på: "Även här kommer TRUMPF med säkerhet inte att stanna. Det ska bli spännande att se hur plattformen fortsätter att utvecklas i framtiden."

Ta reda på mer om produkten

MyTRUMPF kundportal

Kundportalen MyTRUMPF erbjuder kunder möjligheten att administrera maskinparken online. Plattformen samlar många processer som är sammanlänkade med TRUMPF maskinparken. Det kan vara underhåll, tillverkningsförberedelse, reservdelsbeställning, avhjälpning av en maskinstörning eller programvaruuppdatering – i online-portalen MyTRUMPF­ hittar kunder talrika funktioner som underlättar produktionsvardagen.

Öppna MyTRUMPF