Lands-/region- och språkval

Tillförlitlig markering av medicinprodukter dygnet runt

Om kunden har problem med produktionen utvecklar ZELTWANGER den optimala lösningen. Därför har teknologi- och innovationsledaren inom maskinbyggnation, automation och läckagetest ett eget utvecklingsteam. Det har också efterfrågats när olika kunder inom medicintekniken velat ha en enkel och pålitlig lösning för att automatisera märkningsprocessen. ZELTWANGER-teamet utvecklade  den automatiserade anläggningsplattformen X-LOAD cobot. Den gör det möjligt att automatiskt markera medicinteknikprodukter dygnet runt. Zeltwanger sörjer för att komponenterna alltid matas in på samma sätt och lasertekniken från TRUMPF tar över den läsbara markeringen av instrument, enheter osv.

ZELTWanger-koncernen

www.zeltwanger.com

ZELTWANGER-koncernen betjänar två affärsområden: I Tübingen tillverkas mekaniska bygg-, fräs- och svarvkomponenter och området Industrial Solutions utvecklar kundspecifika lösningar för processerna i produktionen. Tyngdpunkten ligger i läckagetestning samt automatiseringslösningar och laserteknologi för tillämpningar inom mobilitet och medicinteknik. ZELTWANGER-koncernen drivs av kärleken till tekniken: när medarbetarna tycker om sitt jobb når man de bästa resultaten.

Bransch

Automation, läckagetest, laserteknik och kontraktstillverkning

Antal medarbetare

450

Uppställningsplats

Tübingen (Tyskland)

Visa mer
TRUMPF-produkter
  • TruMark Station 3000
  • TruMark 6030
Tillämpningar
  • Lasermarkering

Utmaningar

Medicinteknikbranschen genomgår stora förändringar. För att vara förberedd inför framtiden måste branschen automatisera processerna. Det är dock kopplat till stora utmaningar eftersom det finns många varianter av räknare inom branschen. Det gör automatiseringen krävande och dyr. Trots detta krävs absolut tillförlitliga lösningar som alla medarbetare kan använda.

 

Lösningar

ZELTWANGER har utvecklat automatiseringsplattformen X-LOAD cobot, för att möta dessa utmaningar. Med denna plattformen kan kunden automatisera manuella arbetsplatser och sparar därmed investeringskostnader. Även de minsta partistorlekarna kan hanteras på det här sättet. Ett enkelt användarsnittställe gör användningen enkel, även för medarbetare som saknar fackkunskap inom detta område. X-LOAD cobot gör tillverkningen säkrare och effektivare. Till exempel kan en NIO-utmatning göras genom motläsning av markeringen. Detta sörjer för 100 % bearbetade delar i den efterföljande produktionsprocessen. Dr Rüdiger Brockmann, VD för ZELTWANGER-koncernen och ansvarig för teknologi och försäljning, säger så här: ”Med sina lasersystem och produkter erbjöd TRUMPF oss exakt de egenskaper som vi behövde för utvecklingen av X-LOAD cobot. I detta ingår enkel hantering och absolut tillförlitlighet hos lasermärkningen, men även företagets globala servicenätverk. Vi har kunder världen över och då behöver vi självklart en partner som också har global närvaro.”

TRUMPF är ledande när det gäller tillförlitlighet och digitalisering inom laserteknik. Det är exakt det konceptet som vi vill erbjuda våra kunder.

Dr Rüdiger Brockmann
Verkställande direktör för teknik och försäljning

Genomförande

För försäljningen av X-LOAD cobot sökte ZELTWANGER efter någon som känner till svets- och markeringsprocesser – och de fann TRUMPF. Matthias Neumann, som jobbar med Laser Robotic Applications, säger: Med TRUMPF har vi fått en partner som utvecklar processer gemensamt med oss och även stöttar oss när det gäller anläggningar i fält. Vi får även pålitligt stöd från TRUMPF när det gäller service: ”När vi får nya kunder genomför de båda företagen gemensamma besök. De utvärderar produktionssituationen på plats, fastställer processer och svetsapplikationer och hittar den bästa lösningen. Kundfeedbacken använder de senare för att vidareutveckla befintliga anläggningsplattformar.

Framtidsutsikter

TRUMPF och ZELTWANGER har mycket gemensamt anser Neumann: Båda företagen lever för teknik och söker ständigt efter förbättrings- och försäljningsmöjligheter för kunderna. Brockmann tillägger: ”Våra företag delar samma filosofi. Vi lägger största vikt vid kvalitet och vill vara teknologi- och innovationsledare. Här befinner vi oss på samma våglängd.”

Ta reda på mer om våra produkter

TruMark Station 3000, enkel och användarvänlig
TruMark Station 5000

Märklasersystemet TruMark Station 5000 är lämpligt för lasermärkning av medelstora och stora partier samt komponenter. De har många tillval för enkel manövrering och för olika arbetsstycken. Med det omfattande tillbehörsutbudet kan du konfigurera TruMark Station 5000 optimalt för era uppgifter.

TruMark 6030 med försörjningsenhet
TruMark 6030

Upplev nästa märklasergeneration med TruMark 6030: Dra nytta av moderna bildbehandlingslösningar som är enkla att integrera samt hög produktivitet. Hög effekt och enastående strålkvalitet garanterar briljant lasermärkning – oavsett vilken bransch du arbetar i.