Lands-/region- och språkval

H.P. Kaysser GmbH + Co. KG

www.kaysser.de

H.P. Kaysser GmbH från Nellmersbach vid Stuttgart är ett av de ledande företagen inom& plåtbearbetning. Redan 1984 började man använda olika lasermaskiner.& Företaget, med ungefär 400 medarbetare, tillverkar allt från plåten genom samtliga processkedjor till den& färdiga funktionsdugliga detaljen. Med 80 olika maskinmodeller, som används hos H.P. Kaysser, är TRUMPF inte bara den största leverantören utan även utvecklingspartner sedan många år tillbaka.

Bransch

Plåtbearbetning

Antal medarbetare

417

Uppställningsplats

Leutenbach (Tyskland)

Fler jobb, mindre serier

I online-portalen "laserteile4you" erbjuder det framgångsrika plåtbearbetningsföretaget H.P. Kaysser laserskärning och bockade plåtdetaljer. Där beställer kunderna huvudsakligen små serier och förväntar sig direktleverans. För produktionen hos det schwabiska företagets gäller: snabbt byte och ökad komplexitet. H.P. Kaysser har hittat den optimala maskinen i TruLaser Center 7030. Den är inte bara mycket produktiv och processäker utan framför allt är den mycket självständig.

 

Utmaningar&

Under de gångna åren var det en trend som blev allt tydligare bland många jobbköpare, något som även H.P. Kaysser blev nödgade att hitta en lösning på: Fler ordrar samtidigt som antalet detaljer blev lägre för varje order. Därmed blir hela produktionsplaneringen mer komplicerad och dynamisk. Därför behövs maskiner som arbetar högproduktivt, processäkert och& självständigt. Företagets analyser ledde dessutom till slutsatsen att en högautomatisk anläggning med hög kapacitet endast är meningsfull för H.P. Kaysser om tillförseln av råmaterial kan ske automatiskt från ett anslutet lager. Då kom TRUMPF:s förfrågan om de kunde testa den nya helautomatiska lasern TruLaser Center 7030 vid helt rätt tidpunkt.

"När TruLaser Center 7030 är korrekt ansluten kan den varje timme producera detaljer i fyra till fem olika plåtsorter."

Thomas Kaysser
Verkställande direktör

"TruLaser Center 7030 är perfekt för känsliga material. Till att börja med tänkte vi använda den för små serier, men nu använder vi den med fokus på vår lagerkapacitet även för medelstora serier, från 100 och uppåt."

Alexander Knauer

Lösningar &  För den dagliga bearbetningen av olika material i små serier var en automatiserad råmaterialtillförsel via lageranslutning ett absolut förutsättning för H.P. Kaysser. I nära samarbete med TRUMPF fann man en optimal lösning: STOPA-lagret med 54 platser anslöts på kortsidan av TruCenter 7030 för att integrera maskinen värdeflödesoptimerat på verkstadsgolvet. &

 

Implementering &  I två år har H.P. Kaysser grundligt testat den nya helautomatiska lasern i drift. Särskilt den lyckade lageranslutningen blev en snabb succé, meddelar verkställande direktör Thomas Kaysser. Medarbetarna avlastades, det blev enklare att planera förloppen och en expressorder kunde flexibelt läggas in.& H.P. Kaysser använder framför allt TruLaser Center 7030 för rostfritt stål, aluminium och galvaniserad plåt i tjocklekar om en till tre millimeter. Maskinen är särskilt pålitlig för känsliga material. Först och främst planerar företaget små partier, H.P. Kaysser använder i dag TruLaser Center 7030 för att undersöka lagringsmöjligheterna för medelstora serier från 100 stycken.

 

Utsikt &  I kombination med åtta lasermaskiner har TruLaser Center 7030 infogats perfekt i H. P. Kayssers produktionskedja. Genom investeringen har ledningen fattat ett långsiktigt beslut: "Maskinen med det nya konceptet kommer att följa oss in i nästa årtionde."


Ta reda på mer om vår TruLaser Center 7030