Lands-/region- och språkval

Ekonomisk och snabb introduktion till rörlaserbearbetning

Stillestånd är ett okänt begrepp hos Mischitz GmbH. Detta familjeföretag, som grundades 1974, har under de senaste åren utvecklats från mekanisk verkstad till leverantör av komplexa svetsade komponenter. En av orsakerna till detta är den kontinuerliga satsningen på nya maskiner och teknologier. Med instegsmaskinen TruLaser Tube 3000 fiber har Mischitz utnyttjat möjligheten att utöka sin portfölj med rörlaserbearbetning. "Redan omkring 90 minuter efter idrifttagningen har maskinen tillverkat de första detaljerna.“ Heiko Mischitz, delägare i Mitschitz GmbH, är entusiastisk: "Den klassiska rörbearbetningen är tidsödande. Med den här maskinen sparar vi tre till fyra arbetssteg."

Mischitz GmbH är leverantörer inomv plåtbearbetning och specialist på konstruktion och tillverkning av komplexa svetsade komponenter. Med steget in i rörlaserbearbetning utökar företaget sin omfattande portfölj.

Bransch

Plåtbearbetning

Antal medarbetare

30

Uppställningsplats

Kaiserslautern (Tyskland)

Visa mer
TRUMPF-produkter
  • TruLaser Tube 3000 fiber
Tillämpningar
  • Laserskärning
  • Lasersvetsning
  • Bockning

Utmaningar

Vid tillverkningen av svetsade komponenter räknas varje arbetssteg. Hos Mischitz har den klassiska rörbearbetningen med sina många arbetssteg kostat för mycket tid. Frågan är om också för mindre företag tjänar på att investera i en rörlaserskärmaskin? När instegsmaskinen TruLaser Tube 3000 fiber från TRUMPF har testats färdigt kan Heiko och Patric Mischitz, delägare av Mitschitz GmbH, besvara denna fråga med ett unisont "ja".

Tidsbesparingen vid rörbearbetning påverkar hela genomloppstiden. För vår del har det definitivt lönat sig att investera i den här maskinen.

Patric Mischitz
Delägare av TRUMPF Gruppe

Lösningar

TruLaser Tube 3000 fiber har TRUMPF utvecklat särskilt för nybörjare. Den skär flexibelt, exakt och snabbt. Heiko Mischitz berättar: "Med den här anläggningen sparar vi upp emot tre till fyra arbetssteg under tillverkningen samtidigt som följdprocesserna går fort. följdfrågor vid konstruktion blir som tidigare ofta nödvändiga, faller nu bort.“ Utöver högprecisiontillverkningen och repeternoggrannheten har Patric och Heiko Mischitz imponerat med den goda tillgängligheten och enkla manövreringen av anläggningen.

 

Genomförande

TRUMPF har avsatt tre veckor för montering av anläggningen. Parallellt med detta besöker Heiko Mischitz en utbildning i Ditzingen. Patric Mischitz är imponerad: "Redan omkring 90 minuter efter idrifttagningen har maskinen tillverkat de första detaljerna.“

Framtidsutsikter

Mischitz planerar för vidare utveckling och kontrollerar i dagsläget vilka teknologier som kan användas för att kunna erbjuda sina kunder bästa kvalitet med snabba leveranstider. I denna strävan tar Heiko och Patric Mischitz värdefull hjälp av TRUMPF som tillförlitlig partner: "Med TRUMPF upplever vi att vi får de bästa förutsättningarna.

Ta reda på mer om produkten

TruLaser Tube 3000 fiber
TruLaser Tube 3000 fiber

Genomgående tillförlitligt, lätthanterligt och ekonomiskt i produktionen – med TruLaser Tube 3000 fiber hamnar ni alltid rätt med rörlaserskärning.

Till produkten