Lands-/region- och språkval

Fördelarna med TRUMPF batteriväxelriktare

En växelriktare utgör kärnan i nätanslutningen. Konfigurerbar som nätanslutning, isolerat nät eller som mikronät erbjuder TruConvert Serie från TRUMPF Hüttinger flexibla lösningar fr många lagringstillämpningar. Det modulära systemet kan anpassas och skaleras mycket individuellt. Därmed har du nytta av de många sätten – oberoende om du är systemintegratör eller arbetar inom handel eller industri. Det kompakta energilagringssystemet som kan tillverkas konkurrenskraftigt erbjuder mycket hög effektupptagning samtidigt med avsevärt reducerade energiförluster. TRUMPF Hüttinger kombinerar alla dessa fördelar i en enda typ av batteriväxelriktare. Med mer än 30 års erfarenhet inom utveckling av kraftförsörjningssystem av hög kvalitet har vi utvecklat en generation av växelriktare som kombinerar alla kraven på bästa möjliga sätt. Resultatet: Oslagbar flexibilitet med oslagbar storlek.

Hur fungerar en växelriktare?

Nätanslutna batteriväxelriktare möjliggör energiutväxling med elnätet och kan lagra överskottsenergi från förnyelsebara källor via energihanteringssystem (EMS) för att avge den när den behövs. Växelriktare som isolerade och mikronätlösningar utgör ett eget nät och kan integreras med solcellsanläggningar samt generatorer till kompletta försörjningslösningar.

Var används batteriväxelriktare?

Batteriväxelriktare stabiliserar och optimerar industriella nät. Dessutom används de i kombination med regenerativa energikällor (solceller, vindkraft, kraftvärmekoppling). Dessutom finner man dem i laddinfrastrukturer för personbilar, gaffeltruckar eller golfbilar samt i lösningar långt ifrån elnät och självförsörjande lösningar, till exempel radiomaster eller fartyg.

Vilka lagringsteknologier används med växelriktare?

Batteriväxelriktare kan konfigureras kundspecifikt som lagringslösningar med blybatterier, Redox flow-, Li-jon- eller Second Life-batterier.

Ein zukunftsorientiertes System: Batteriewechselrichter in Kombination mit regenerativen Energiequellen und als Micro-Grid-Lösung

Durch eine Vielzahl kundenspezifischer Konfigurationen kann das Batteriespeichersystem immer an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Der Erweiterung um zusätzliche Energiequellen oder einer E-Ladestation steht nichts mehr im Wege.

Ta reda på mer

TOPP 5 fördelar med TRUMPF växelriktare

Fördel 1: Nästan oändliga möjligheter för nät-integrering

Oavsett om det är utanför nätet, mikronät (Droop Control) eller ”virtuell” impedans – våra system erbjuder extremt hög flexibilitet vid nätintegreringen. Till exempel är TruConvert AC 3025 utrustad med ”virtuell” impedans och simulerar trögheten hos en roterande synkron maskin. Därmed möjliggörs drift som spänningskälla, precis som ert lokala elnät.

Fördel 2: 0–75 V drift för alla Redox-flow-batterier

TruConvert Serie täcker hela batterispänningsområdet från 0–75 V. Därför kan det bildas elektrolyt vid 0 V. Det gör ytterligare en enhet omodern&vid bildningen av ett Redox-flow-batteri.

Fördel 3: Brett spänningsintervall för alla typer av litium-jon-batterier

TRUMPF Hüttinger erbjuder lösningar för ett brett spänningsområde på 48 V–900 V,  antingen som direkt AC-anslutning eller som DC-DC-omvandlare. Det innebär att vi ger dig stor frihet när det gäller designen av batteriet (antalet celler).

Fördel 4: Lång livslängd och hög tillgänglighet

Låga förluster ökar effektiviteten och minskar samtidigt kylningskostnaderna. Detta minskar kostnaderna för kylningen och förlänger livslängden eftersom halvledarkomponenterna åldras långsammare. Dessutom har ni nytta av mycket hög systemtillgänglighet; genom parallellkopplingen av flera komponenter är systemet alltid kvasiredo att användas.

HF-generator för parallellresonanskretsar

Fördel 5: Låga driftskostnader

TRUMPF batteriväxelriktare möjliggör ”Totally Reduced Unplanned Downtime”. Detta är möjligt genom den industriella designen samt TRUMP:s världsomspännande servicenätverk. Tack vare Real-Time Data Monitoring och Remote Diagnostics är du redo för Industri 4.0. Alla komponenter kan anslutas till ert moln via en säker OPC UA. Det snabba Ethernetbaserade kommunikationsprotokollet möjliggör enorma dataflöden i realtid. Även Machine Learning baserat på data och optimala underhållsintervall stöds.

Upptäck vår TruConvert batteriväxelriktare

Den nya dubbelriktade och moduluppbyggda växelriktargenerationen har utvecklats speciellt för energieffektiv drift av Redox-flow- och litium-jon-batterisystem. Det är framtidskonceptet för batteritillverkare, systemintegratörer och användare.

Till produkten

EN översikt över fördelarna med varje batterikategori

Redox-flow-batterier

Redox-flow-batterier möjliggör stor frihet med batteridesignen och behöver inte någon ytterligare enhet. En stor fördel är kompatibiliteten resp. interoperabiliteten med flera växelriktarteknologier (tredje part). Användare kan förlita sig på ett säkert system vid händelser (kortslutning) och reducerar service- och reparationskostnaderna avsevärt eftersom lågspännings- och högspänningsdelarna är isolerade och att felspridningen därmed begränsas.

Litium-jon-batterier

Litium-jon-batterier kan utformas fritt, särskilt när det gäller antalet battericeller. Du kan till bygga olika enheter från 25 kW till flera MW, det är bara specifikationen för en produkt som måste vara känd. Senare kompletteringar kan utföras utan problem. Totalt har ni nytta av avsevärt högre redundans i hela systemet.

Nät-integrering

Du kan använda samma design för flera regioner i världen (låg- och medelspänning) och därmed öppna upp för marknader i högre effektområden. Lagringen på plats är mycket enkel eftersom man bara behöver beställa en modell. Med lagringssystemet kan man skapa ett eget nät och mata alla typer av laster (asymmetriska, enfas). En integrering i mikro-nätet är enkel – kräver ingen ytterligare kommunikation eller kabeldragning mellan DER:erna (Distributed Energy Resources).

Systemintegrering

Den höga densiteten och kompakta konstruktionen på lagringslösningarna från TRUMPF underlättar avsevärt planeringen av den mekaniska konstruktionen. Modulkonceptet möjliggör redundans till lägre kostnader: om en enhet bortfaller kan enheterna som fortfarande kör kompensera lasten.

Upptäck vår TruConvert batteriväxelriktare

Den nya dubbelriktade och moduluppbyggda växelriktargenerationen har utvecklats speciellt för energieffektiv drift av Redox-flow- och litium-jon-batterisystem och är framtidskonceptet för batteritillverkare, systemintegratörer och användare.

Till produkten

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF Hüttinger Service väljer IoT

Våra IoT-tjänster maximerar anläggningens tillgänglighet och gör servicesupport ännu mer förutsebar och möjlig att planera.

 

Tjänster_elektronik_utbildning
Anpassad kundutbildning är vår styrka

Erfarna servicetekniker förmedlar grundläggande kunskaper vars innehåll är anpassat efter deltagarnas behov.

TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger

Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.

Kontakt
Nikolas Hunzinger
Försäljning TRUMPF Hüttinger
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt