Lands-/region- och språkval
DC-DC-omvandlare för batterisystem
DC-DC-omvandlare för batterisystem
Riktningsväxlare
TRUMPF Hüttinger

TruConvert DC Serie 1000

Laddnings- och urladdningsteknik i perfektion

Batteriväxelriktaren för olika spänningsområden

De dubbelriktade DCDC-omvandlarna i TruConvert DC Serie 1000 från TRUMPF Hüttinger är lämplig att användas med alla typer av batterier, oavsett om det är litiumjon-, Second life-, Redox-Flow- eller blybatterier. Tack vare den kompakta designen i 19 tums standardhöljen och modulkonstruktionen i steg om 8 kW till 30 kW är den perfekta lösningen för små och stora batterilagringssystem.

Bredare spänningsområde

tack vare batterispänningar från 0 V till 700 V kan de användas för de mest varierande lagringsteknikerna

Skräddarsydda lösningar

Individuell anpassning av effekten efter den aktuella tillämpningen och lagringskapaciteten

Hög flexibilitet

genom skalbarheten från 8 kW upp till megawatt.

Kompakt design

och höga effekttätheten genom modulsystemet med standardiserade moduler i 19-tumsformat

Enkel integration

till en lagringslösning med flera komponenter som solcells- eller vindkraftsanläggningar

Felsäker genom parallellkoppling

Vid fel på den ena enheten tar de återstående enheterna upp lasten.

Robust design

DCDC-omvandlarna är konstruerade för en livslängd på minst 20 år.

Effektivare och mer ekonomisk användning av batterilagringssystem

Användning med alla typer av batterier.

De dubbelriktade DCDC-omvandlarna i TruConvert DC Serie 1000 från TRUMPF Hüttinger är lämplig att användas med alla typer av batterier, oavsett om det är litiumjon-, Second life-, Redox-Flow- eller blybatterier. Genom modulkonstruktionen och den gemensamma DC-länken kan även olika lagringssystem och olika källor drivas helt oberoende av varandra.

Lagringssystemet är alltid anpassat efter behovet

Kombination till ett framtidsorienterat system

Många kundspecifika konfigurationer gör det möjligt att anpassa batterilagringssystemet efter behovet. Modulerna i 19 tums standardhus kan, tack vare den tillgängliga DC-länken kombineras med solcells- eller vindkraftsanläggningar till ett framtidsorienterat system – utan växelriktare mellan källa och lagring. Det finns inga hinder för att bygga ut batterilagringssystemet med fler energikällor eller en e-laddningsstation.

DC-DC-omvandlare: optimerad för användning med Redox-Flow-batterilagringssystem

Redox-Flow-batterier:

För Redox-flow-tillämpningar erbjuder de DCDC-omvandlarna i TruConvert DC Serie 1000 ett brett spänningsområde på 0–70 V. Lågspänningsanslutningen gör det möjligt att även driva mindre magasin. Eftersom lägre shuntströmmar förekommer ökas samtidigt omloppseffektiviteten. Den minskade korrosionen av cellerna hökar batteriets livslängd.

Betjänar tre spänningsintervall

Li-jon-batterier:

Beroende av design och utförande kan litiumjonbatterier ha mycket olika spänningar. Batteriväxelriktaren TruConvert betjänar dessa genom tre DC-spänningsintervall:

0–70 V

0–700 V

660–950 V (vid direktanslutning till TruConvert AC 3025)

Galvanisk separation

TruConvert DC1008 (8 kW) och TruConvert DC1010 (10 kW) erbjuder en galvanisk separation med hjälp av en HF-transformator. Potentialerna från nät och batteri förblir galvaniskt separerade. Därmed minskas effekterna från ett fel på hela systemet.

Utan transformator

DCDC-omvandlaren TruConvert DC1030 (30 kW) är helt utan transformator och erbjuder därmed en kompakt och fördelaktig lösning.

Nollvoltsladdning

Genom noll volt laddning av TruConvert DC1008 och DC1010 behövs inte någon extra laddare vid formning och djupurladdning.

Noll volt-kompatibel

Det krävs inte någon extra laddare för formning och djupurladdning.

AC-DC-växelriktare och DC-DC-omvandlare som TruConvert-system

TruConvert-systemet

AC-DC-växelriktaren TruConvert DC Serie 1000 finns som kombination med DC DC-omvandlaren och en systemstyrning, ett perfekt koordinerat system från en leverantör.

Framtidsorienterade teknologier kombinerat med en robust, industriell design garanterar hög effektivitet och lång livslängd över ett stort effektområde och erbjuder därmed obegränsade möjligheter för systemintegratörer och batteritillverkare.

IoT ready: batterilagringssystemet kan styras från hela världen

I 4.0-ready

Genom förutseende kommunikation kombinerat med integrerade övervakningsfunktioner kan batterilagringssystemet styras från hela världen. Detta blir möjligt genom realtids dataövervakning, fjärrdiagnos och optimal drift. Alla komponenter kan anslutas med ert moln via en säker OPC UA. Det Ethernet-baserade kommunikationsprotokollet möjliggör stora dataflöden i realtid.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Services
Service avtal Ta reda på mer
Service och kontakt