Lands-/region- och språkval

Fördelarna med TRUMPF fiberlaser

Vad är fiberlaser? Vilka applikationer används den till? Vilka material kan bearbetas med fiberlaser? På den här sidan får du veta mer om de olika typerna av fiberlasrar och deras fördelar för dina tillverkningsuppgifter.

Nytta och fördelar med fiberlasrar

Branschövergripande mångsidighet

Fiberlaser används i nästan alla branscher som flyg- och rymdindustrin, bilindustrin inklusive e-mobilitet, tandvård, elektronik, smycken, medicin, forskning, halvledare, sensorsystem, solceller med mera.

Kompakt tack vare liten uppställningsyta

Fiberlasrar är kompakta och kräver lite utrymme. Därmed är de perfekta för tillverkning där plats ofta är en bristvara.

Materialmångfald

Fiberlasrar kan bearbeta& många olika& material. Metaller (inklusive kolstål, rostfritt stål, titan och reflekterande material& som aluminium eller koppar) utgör en stor del av laserbearbetning i världen, men även plaster, keramik, kisel och textilier bearbetas.

Kostnadseffektivitet

Fiberlasrar är perfekta för att reducera de allmänna kostnaderna och driftskostnaderna. De är en kostnadseffektiv lösning med bra& pris-prestanda-förhållande och& extremt låga underhållskostnader.

Enkel integrering

Tack vara många olika gränssnitt kan TRUMPF fiberlasrar snabbt och enkelt integreras i dina maskiner och anläggningar. Vi står vid din sida som OEM-leverantör eller som komplett lösningsleverantör (laser, optik, sensorsystem och service).

Energieffektivitet

Fiberlasrar är högeffektiva och förbrukar mindre ström än vanliga tillverkningsmaskiner. De reducerar din ekologiska påverkan och sänker& driftkostnaderna.

Hur fungerar fiberlaser?

Alla lasrar har tre nyckelelement: en strålkälla, ett förstärkningsmedium och en resonator.& Strålkällan använder externt tillförd energi för att försätta förstärkningsmediet i ett exciterat tillstånd. Detta exciterade tillstånd hos ett laseraktivt medium kännetecknas av "populationsinversion" som gör det möjligt för mediet att förstärka ljuset med en fysisk process. Detta kallas för&stimulerad emission och beskrevs första gången av Albert Einstein (LASER = ”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”). Fiber-Bragg-gitter inuti fibern fungerar som speglar runt förstärkningsmediet och bildar en optisk resonator. Denna fångar upp den optiska energin för ytterligare förstärkning inuti resonatorn samtidigt som den möjliggör utkoppling av en del av den optiska energin i en riktning med hjälp av en semi-transparent spegel. Denna utkoppling av den optiska energin är den laserstråle som kan användas för olika syften.&

TRUMPF har utvecklat ett eget schema för inkoppling av ljuset från pumplaserdioder till förstärkningsfiberns aktiva medium. Schemat kallas för "GT-Wave" (se illustration) där pumpfibern hålls i kontakt med förstärkningsfibers hela längd på flera meter. Varje gång går en del av pumpljuset in i förstärkningsfibern när de internt reflekterade strålarna träffar gränsytan. När dessa strålar sedan passerar genom kärnan som dopats med den sällsynta jordartsmetallen (ytterbium) absorberas de delvis och exciterar förstärkningsmediet. Därmed absorberas hela pumpljuset jämnt och kontinuerligt över förstärkningsfiberns hela längd. En fördel& med detta schema är den enkla skalbarheten till högre lasereffekter, genom att& lägga till ytterligare pumpmoduler. Ytterligare en styrka hos det här schemat är& att undvika "Hot-spots" vid förstärkningsfiberns ändytor från de vanliga ändpumpningsscheman samt en jämn förstärkningsprofil genom att pumpenergin deponeras över förstärkningsfiberns längd.

En fiberlaser är alltså en lasertyp som använder fibrer dopade med sällsynta jordartsmetaller (erbium, tulium, ytterbium) etc. som aktivt lasermedium. Detta skiljer fiberlasern från andra lasertyper på marknaden där det aktiva lasermediet utgörs av en kristall (t.ex. skivlaser) eller gas (t.ex. CO2-laser).

Fiberlaser erbjuder absolut effektivitet, exakt styrning av hastighet och effekt genom hantering av strållängd, varaktighet, intensitet och värmeavledning.

Köpa fiberlaser – upptäck alla våra fiberlasrar

Få information om hela utbudet av TRUMPF fiberlasrar och omvandla dina tillverkningsmetoder.

Till produkten

Vilka material kan bearbetas med fiberlaser?

Fiberlaser är perfekt lämpade för bearbetning av en&mängd olika material och erbjuder tillförlitlighet tack vare många års användning i industrin. Fiberlaser används ofta just för bearbetning av metaller. Därvid har metalltypen en underordnad betydelse. Fiberlasrar bearbetar& kolstål, rostfritt stål, titan, järn eller nickel sam reflekterande metaller som aluminium, mässing, koppar och ädelmetaller& (silver och guld). Dessutom fungerar de bra med material som har eloxerade och lackerade ytor.& Fiberlasrar, särskilt pulsade nanosekundslaser, används vid bearbetning av kisel, ädelstenar (inklusive diamanter), plaster, polymerer, keramik, kompositmaterial, tunna skikt, tegel och betong.

Vilken fiberlaser ska man köpa?

Först och främst är det viktigt att lära sig skillnaden mellan de olika typerna av fiberlaser som TRUMPF erbjuder. Vi erbjuder pulsad fiberlaser, fiberlaser för kontinuerlig drift (CW = Continous Wave) samt ultrakortpulslaser. Pulsad fiberlaser avger strålen i pulser. Därmed kan de enskilda pulserna styras i intervallet från nanosekunder till mikrosekunder. CW-lasern levererar en kontinuerlig laserstråle, men det finns möjlighet att modulera stråleffekten upp till kHz-frekvensområdet. En kontinuerlig fiberlaser är mer fokuserad på effekt och hög uteffekt, och därför används CW-lasrar ofta i industriella omgivningar. En pulsad fiberlaser är alltid att föredra framför en kontinuerlig laser när& det behövs hög toppeffekt.& Däremot har mikrolaser pulslängder som är ännu kortare än pikosekunder. De går ner& till under 350 fs (femtosekunder).

Typiska tillämpningar för fiberlaser

Fiberlaser är lämpliga för många tillverkningsområden. För vissa applikationer i den tunga industrin som kräver effektivitet och hastighet är en CW-fiberlaser, som kräver lite till inget underhåll eller skötsel, den perfekta lösningen. Till exempel är CW-lasrar lämpliga för laserborrning, laserskärning och lasersvetsning. Om du behöver mycket specifika skär i komplicerade former så är en pulsad fiberlaser ditt optimala verktyg.

Fiberlaser jämfört med CO2-laser

I följande avsnitt jämförs fiberlasrar och CO2-lasrar. Fiberlaser är en ny typ av lasrar som finns tillgängliga på världsmarknaden. Fiberlasern har inga rörliga delar eller speglar, arbetar med låga underhållskostnader, är elektriskt effektiv, fungerar bra med både tunna och tjocka och& reflekterande metaller. CO2-lasern används huvudsakligen för bearbetning av& icke-metalliska& material som plaster, textilier, glas, akryl, trä och sten. De används med fördel vid& bearbetning av tjockare& material (vanligtvis tjockare än 5 mm) och arbetar snabbare i raka linjer än fiberlaser.

Köpa fiberlaser – upptäck alla våra fiberlasrar

Få information om hela utbudet av TRUMPF fiberlasrar och omvandla dina tillverkningsmetoder.

Till produkten

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning Laserteknik
E-post
Service och kontakt