Lands-/region- och språkval

Många arbetstimmar insparade: nya maskiner ger nya möjligheter

Företaget Autz + Herrmann hör till Tysklands lasersvetspionjärer. 1909 startade verksamheten i Heidelberg och 90 år senare, 1999, installeras den första robotsvetscellen från TRUMPF. Redan då gällde: vägen från konventionella tillverkningsmetoder till mer laserbearbetning. När kundernas behov av värmeledningssvetsning ökar investerar Autz + Herrmann i en TruLaser Robot 5020. Nu kan systemleverantören erbjuda ett stort bearbetningsspektrum med laserhäftning, djupsvetsning och värmeledningssvetsning – och sparar dessutom massor av arbetstid.

Autz + Herrmann GmbH

www.autz-herrmann.de

Systemleverantör Autz + Herrmann arbetar med kunder inom områdena tryckeri, verktygsmaskiner, fasadbygge, livsmedels- och medicinteknik och i och med inköpet av en TruLaser Robot 5020 så fyller man den sista luckan i portföljen. Den erhållna flexibiliteten är resultatet av en positiv inställning.

Bransch

Plåtbearbetning

Antal medarbetare

110

Uppställningsplats

Heidelberg (Tyskland)

Visa mer
Tillämpningar
  • Laserskärning
  • Bockning
  • Lasersvetsning

Utmaningar

Hittills har Autz + Herrmann fått neka förfrågningar från kunderna gällande detaljer som förbinds med värmeledningssvetsning. Dessutom är de föregående tillverkningsstegen inte uppriktade för lasersvetsning. Efterbearbetningen av många detaljer har företaget hittills utfört med manuell TIG-svetsning, vilket är mycket tidskrävande.

Den här maskinen ger oss många nya möjligheter. Det gör i alla fall arbetet ännu intressantare.

Otto May
Mästare inom lasersvetsning hos Autz + Herrmann

Lösningar

Autz + Herrmann investerade i en TruLaser Robot 5020. Anläggningen är utrustad med många funktioner som gör lasersvetsningen bekvämare. ”För oss var den motordrivna fokuseringen viktig, med den kan vi blixtsnabb växla mellan en värmeledningsfog med lågt insvetsdjup och en djupsvetsfog“, säger verkställande direktör Florian Friedrich. Tack vare många års kunskap inom lasersvetsning tar Autz + Herrmann även hänsyn till förlagrade arbetssteg eller jiggbygge – med hjälp av TRUMPF. ”I framtiden vill vi bygga ut vår kompetens ytterligare. Därför har vi deltagit i ett seminarium om jigganordningar hos TRUMPF”, berättar Friedrich. Verkställande direktör är säker: Med laserteknik kommer Autz + Herrmann att lyckas även i framtiden.

 

Genomförande

TruLaser Robot 5020 är utrustad med en 3 kW disklaser och har en programmerbar, rörlig kollimationslins som automatiskt justerar fokuspunkten i den inre optiken. Dessutom har den ett integrerat kollisionsskydd genom en magnetkoppling på laserhuvudet samt det optiska offline-fogsensorsystemet TeachLine. Detta korrigerar automatiskt arbetsstyckes- och jiggtoleranser och säkrar stabila processer.

Framtidsutsikter

Verkställande direktör Friedrich har satt upp en plan med tre punkter: Först kommer alla befintliga produkter till provningsriggen och om det är meningsfullt omformas de för lasersvetsning. Dessutom ska andra kunder göras medvetna om fördelarna med metoden med en förstärkt Autz + Herrmann vill dessutom erbjuda helt nya produkter. Till exempel ”Styrskåp inom robotområdet, som idag ofta tillverkas i Asien. För det ligger lasersvetsning nära till hands”, säger Friedrich.

Ta reda på mer om våra produkter

Technology-Picture-laser-welding-machines
Lasersvetsanläggningar

Med lasersvetsanläggning från TRUMPF svetsar ni metaller och material med höga smälttemperaturer och värmeledningsförmåga snabbt och& ultraprecis – för optiskt tilltalande svetsfogar utan manuell efterbearbetning. Därmed är våra anläggningar lämpliga såväl för stora partier& med hög repeternoggrannhet& som växlande seriestorlekar som kräver större flexibilitet.& 

Till produkten