Lands-/region- och språkval

Enkel exakt svetsning

Automatiserad svetsning är produktiv, säker och skapar fritt utrymme. Åtminstone när det fungerar så enkelt som svetscellen TruArc Weld 1000. Den underlättar för medarbetarna och gör cheferna nöjda – som hos transportanordningstillverkaren SANO.

SANO Transportgeräte GmbH

www.sano.at

SANO Transportgeräte GmbH grundades 1989 av Jochum Bierma. Företagaren utvecklade så kallade trappkärror, mobila elektriska transportlösningar för tunga laster och rörelsehindrade personer. Han ansökte patent på sin idé. SANO har två dotterbolag, SANO Deutschland GmbH och SANO UK powered stairclimbers Ltd. Företaget har aktivitet i 60 länder världen över. De enstaka detaljerna för trappkärrorna som huvudsakligen består av aluminium tillverkas av ett underleverantörsnätverk och utvecklas och monteras på huvudsätet i Linz. Fokus ligger på kvalitet och säkerhet.

Bransch
Transportanordningar för laster och personer
Antal medarbetare
55
Uppställningsplats
Linz (Österrike)
TRUMPF-produkter
  • TruArc Weld 1000
Tillämpningar
  • Automatiserad ljusbågesvetsning

Utmaningar

Smarta transportlösningar var redan efterfrågade innan onlinehandeln fick sin boom. Ergonomisk transport för tunga laster samt av rörelsehindrade personer är en tillväxtmarknad. För SANO trappkärror har säkerheten högsta prioritet. Därför svetsas de levererade detaljerna av personal med hög kompetens på anläggningen i Linz. För att i framtiden kunna tillverka säkerhetsrelevanta seriedetaljer effektivare och avlasta svetsarna såg sig verkställande direktör Matthias Winkler om efter en automatiseringslösning. Men den skulle vara enkel och inte behöva några programmeringskunskaper.

Svetsfogarna är perfekta och kan alltid reproduceras med samma kvalitet.

Matthias Winkler
Verkställande direktör för SANO Transportgeräte GmbH

Lösningar

David Falkner, svetsare hos SANO kom i kontakt med den automatiserade svetscellen TruArc Weld 1000 i början av 2021 och är begeistrad: ”Anläggningen är så enkel att sköta att man inte behöver några CNC-kunskaper ens för att svetsa komplexa detaljer. När jag hade gått igenom den virtuella utbildningen på min mobil kunde jag sätta igång direkt.” Även Matthias Winkler är imponerad av svetscellen: ”Hela systemet med utsugning, hölje med bländskydd och den högeffektiva svetskällan från Fronius är en modern arbetsplats med hög trivsel.” SANO använder TruArc Weld 1000 för att svetsa säkerhetsrelevanta serieproducerade detaljer. När anläggningen har riggats kan efterbestyckningen utföras av utbildad personal. Det ger svetsarna utrymme att arbeta med tillverkningen av prototyper och mindre serier. ”Vi fortsätter att växa”, förklarar Winkler. ”Med TruArc Weld har vi i framtiden inte bara en tillverkning med hög kvalitet utan är även snabbare än tidigare.”

Genomförande

Serietillverkade detaljer som exempelvis klämkrokar som fäster rullstolen i trappkärran svetsar SANO redan på TruArc Weld 1000. En virtuell utbildning, som kan öppnas via en QR-kod på maskinen, gör det möjligt att direkt använda svetscellen i produktionen. Eftersom många av detaljerna hos SANO är relativt små har företaget även nytta av möjligheten med tvåstationsdrift. En utkörbar skiljevägg delar arbetsområdet. Därmed kan SANO bearbeta flera detaljer samtidigt.

Framtidsutsikter

När alla fyra svetsarna som arbetar hos SANO har gått igenom den virtuella operatörsutbildningen kommer de att gemensamt förbereda allt fler serietillverkade detaljer för automatiserad svetsning på TruArc Weld. Ju fler komponenter som med tiden kan svetsas automatiserat desto mer tid kan läggas på kreativt arbete, till exempel ny- och vidareutveckling av produkter

Ta reda på mer om produkten

TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000

Ingångsmodellen av svetscellen är en komplett utrustad verktygsmaskin, TÜV-godkänd och CE-godkänd. Utrustningen omfattar utsugning, hölje med bländskydd och säkerhetsteknik i linje med TRUMPF standard. TruArc Weld är enkel att manövrera efter en kort utbildningsfilm. Beroende av komponent- och partistorlek kan svetscellen användas för en- eller tvåstationsdrift. Därmed kan man till exempel bearbeta en större komponent eller mindre komponenter i större serier tidsparallellt.

Till produkten