Lands-/region- och språkval

Komponenter av hög kvalitet för den europeiska livsmedelsmarknaden och den inhemska industrin

Det tjeckiska företaget Sinop designar och tillverkar kylaggregat, dryckeskylar och tappanläggningar för företag. För att vara framgångsrika i det europeiska premiumsegmentet investerade de i den modernaste teknologin redan kort efter att företaget grundades 1995. ”Våra kunder har enormt höga förväntningar på kvaliteten för den mycket krävande livsmedelsmarknaden”, säger produktionschef Vaclav Kriz. I produktionshallen står den ena högmoderna verktygsmaskinen efter den andra. Det är inget som gick andra företag förbi: Runt millennieskiftet knackade allt fler intressenter från den inhemska industrin på för att fråga om Sinop inte kunde ta över deras jobb. Därmed öppnades ett nytt lukrativt affärsområde upp. Som jobb-shop står många samarbetspartner vid deras sida. Med& vår omfattande tillämpningsportfölj kan vi stödja alla som behöver komponenter av lika hög kvalitet som vi”, förklarar Kriz.

Sinop SMP s.r.o.

www.sinopsmp.cz

Det tjeckiska företaget Sinop SMP s.r.o har två verksamhetsgrenar. Deras huvudaffärsområde är kylteknik. Här producerar och säljer de ett brett sortiment av kylanläggningar för livsmedelsbranschen. Därutöver är Sinop aktiva som jobb-shop för den inhemska industrin.

Bransch
Plåtbearbetning, kylanläggningar
Antal medarbetare
200
Uppställningsplats
Homole (Tjeckien)
TRUMPF-produkter
  • TruLaser 5030 fiber
  • TruLaser Robot 5020
  • TruLaser 3030
  • TruBend 7036
  • TruTops Fab
Tillämpningar
  • Lasersvetsning
  • Laserskärning
  • Bockning

Utmaningar

För att uppfylla samarbetspartnersens höga krav måste Sinop investera i nya maskiner. Särskilt ökar efterfrågan på lasersvetsning mycket snabbt. Även för de egna produkterna& blir teknologin obligatorisk. Så var det med bästsäljaren Soda Stream,& en kolsyremaskin för restaurangbranschen. I dess& ledningssystem är förstklassiga svetsfogar ett måste, annars kan& bakterier fastna på de utskjutande kanterna. ”Det fungerar bara med& lasern”, bekräftar Kriz. Svetsprocessen är bara en av många plåtbearbetningssteg i produktens tillverkningskedja. Droppgallret måste avgradas, huset kantas och enstaka detaljer av tappanordningen kapas till. Flertalet av Sinops produkter har ungefär lika stor nettoproduktion. Det har en avigsida. ”Under de senaste åren har det blivit allt svårare att bibehålla översikten över produktionsstyrningen“, säger Kriz.

Våra kunder har enormt höga förväntningar på kvaliteten för den mycket krävande livsmedelsmarknaden – det klarar man bara med hjälp av laser.

Vaclav Kriz
Produktionschef

Lösningar

Sinop köpte lasermaskinen TruLaser 5030 fiber. Från början tänkte plåtarbetarna inte bara på laserskärning. ”Vi ville även hålla öppet för alternativet att i framtiden även använda lasern för svetsning”, säger Kriz. Det ledde till att man snart införskaffade lasersvetscellen TruLaser Robot 5020.& 

 

Genomförande

I lasernätverket betjänar TruDisk-lasern såväl TruLaser 5030 fiber som TruLaser Robot 5020 – en fördelaktig introduktion till lasersvetsning. ”Efterfrågan på lasersvetsning ökade så snabbt att det tillkom en andra TruLaser Robot 5020 redan ett år senare“, påminner sig Kriz.&För att inte falla offer för de egna framgångarna med den höga nettoproduktionen använder Vaclav Kriz och hans team därför på produktionsmjukvaran TruTops Fab. En viktig milsten eftersom det därmed är möjligt att övervaka produktionen i realtid och bättre anpassa produktionsprocesserna efter varandra.

Framtidsutsikter

”TRUMPF ger oss fortfarande råd för optimeringen av våra processer”,& säger Kriz. ”Det har hela personalstyrkan enorm fördel av.“ Det spelar ingen roll& om det handlar om maskiner eller om de som står framför dem: Sinop känner& sig väl förberedda och är redo för nya krävande kundkrav.

Ta reda på mer om våra produkter

TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber

TruLaser Serie 5000 hör till kraftpaketen bland TRUMPFs lasermaskiner. Den imponerar& framförallt med hög bearbetningshastighet och detaljkvalitet –& även vid tjockt kolstål och komplexa konturer. Tack vare smarta assistanssystem reduceras maskinskötarens arbete och ställtider och produktionen är lönsammare och tillförlitligare än tidigare.

Webbspecial lasersvetsning, punkt- och fogsvetsning
Lasersvetsanläggningar

Med lasersvetsanläggning från TRUMPF svetsar ni metaller och material med höga smälttemperaturer och värmeledningsförmåga snabbt och& ultraprecis – för optiskt tilltalande svetsfogar utan manuell efterbearbetning. Därmed är våra anläggningar lämpliga såväl för stora partier& med hög repeternoggrannhet& som växlande seriestorlekar som kräver större flexibilitet.&