Lands-/region- och språkval

Highspeed Eco – The Game Changer. ökad genomströmning, lägre förbrukning

Hur vinner ni kapplöpningen? Skippa onödiga driftstopp! Laserskärning är som racing: en bra maskin måste vara avstämd så att den når målet utan manuell justering. Med skärmetoden Highspeed Eco sätter du hastighetsrekord vid kvävgasskärning med fastkroppslasern. Beroende på plåttjockleken ökar plåtgenomströmningen med upp 100 % med samma lasereffekt. Dessutom reducerar du skärgasförbrukningen med 70 %.

Så drar ni nytta av Highspeed Eco

kW-talet och maskinerna måste stämma överens med varandra

I en motortävling är prestandan central för att bilen ska bli effektiv på vägen. På samma sätt förhåller det sig vid laserskärning: Endast med ett genomtänkt maskinkoncept, där alla komponenter är avstämda sinsemellan, ger laser och maskin ett fulländat resultat på plåten. Hos TRUMPF passar maskin, laser och funktioner perfekt samman. Inte minst eftersom vi själva utvecklar och monterar alla komponenter till maskinen.

Ökad genomströmning*
Lägre skärgasförbrukning*
Lägre skärgastryck*

* Siffrorna anger medelvärden för äldre maskingenerationer med standard-snittdata och avser en typisk mix av enkla, medelkomplexa och komplexa detaljer i olika plåttjocklekar. Vi testar gärna inom ramen för en tidsstudie av era ensilda detaljer.

Jämförelse av standarddysa och använd dysa:

Jämförelsebild Highspeed Eco

Standard: Mellanrummet mellan dysa och plåt leder till skärgasförlust. För att eliminera slagg ur snittspalten behövs höga gastryck. Använd dysa: Det strömningsoptimerade dysutförandet är patentsökt. Den flexibelt lagrade hylsan trycks till under plåtskärningen och tätar snittspalten. Gasförlusten är minimal. Gastryck och gasförbrukning sjunker markant.

En dysa för hela användningsområdet.

Ojämn terräng? Inga problem!

Hylsan är förskjutnings- och lutningsbar, den invändiga detaljen har ett stort mellanrum till plåten. Hylsan glider komplikationsfritt över högre upphöjningar orsakade av instick i plåten. Samtidigt är det en enkel sak att avlägsna upphöjningen.

Precis som med vindtunnel – optimerad aerodynamik

Hylsan tätar snittspalten. Skärgasen blåses därigenom parallellt och effektivt in i snittspalten och reducerar möjligheterna till gradbildning och slaggansamlingar. Matningshastigheten kan därför öka dramatiskt och körlängden förkortas - utan att det påverkar kvaliteten.

Detaljbilder av Highspeed Eco

Skärhuvud med dysan Highspeed Eco

Ge gas, spara gas

Dysan som används förhindrar gasavgång på sidan och sparar därmed reda pengar.

Actionbild Highspeed Eco

Svindlande snabbt genom plåten

Jämfört med äldre maskingenerationer med standard-skärdata, öka lönsamheten med Highspeed Eco med en matningshastighet i smältsnittet som många gånger uppnår dubbla hastigheten.

2D-laserskärmaskiner

Teknikbild 2D-laserskärmaskiner

Vår portfölj innehåller rätt maskin för varje utmaning –det är bara er användning som avgör vilken lasermaskin som är den rätta. Vi tittar inte bara på den rena skärtiden utan arbetar även med att optimera processerna före och efter laserskärningen.

Ta reda på mer

Mer information finns i följande filmer

Highspeed Eco: Extremt snabb, extremt ekonomisk.

Highspeed Eco: Funktionsfilm använd dysa

Fråga oss om råd!

Ställ om idag och använd Highspeed Eco för era beläggningar och nå Pole Position inom laserskärning.

Be om rådgivning

Nerladdningar

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Teknikbild 2D-laserskärmaskiner
2D-laserskärmaskiner

CO2- eller fastkroppslaser? Vi erbjuder 2D-laserskärmaskiner som uppfyller alla krav och har den optimala lösningen för alla plåttyper.

TRUMPF Services Original Teile Keyvisual
Genuine parts

Quality guaranteed: TRUMPF genuine parts, tailored to your products, give you peace of mind.

Laserskärning med TRUMPF produkter
Laserskärning

Med lasern klarar du många skäruppgifter: från mikrometerexakta snittspalter i halvledarchips upp till kvalitetssnitt i 30 millimeter tjock stålplåt.