Lands-/region- och språkval

TruLaser Center 7030 – Åsidosätter naturlagen för laserbearbetning!

Mycket processäker eller mycket produktiv? TruLaser Center 7030 löser den här klassiska beslutsångesten för laserbearbetning på första försöket. Den helautomatiska maskinen tar hand om hela din laserbearbetningsprocess – från ritning till sorterad del. Maskinen garanterar säkerhet tack vare inbyggd intelligens, till exempel med SmartGate, SmartLift och SortMaster Speed. För tempo och därigenom banbrytande produktivitet svarar det moderna maskinkonceptet med extraaxel och överlagrade axelrörelser. Det perfekta samspelet mellan komponenterna gör maskinen ojämförligt ekonomisk.

Ekonomiskt totalsystem

Den som vill laserskära kostnadsoptimerat bör titta på hela processen. TruLaser Center 7030 uppstod med detta mål: Den övertar säkert och självständigt alla processer kring laserskärning. Er fördel: Genomloppstiden och bearbetningskostnaderna minskar drastiskt. Du får ut maximal lönsamhet från laserbearbetningsprocessen - från ritning till sorterad del. Maskinen eliminerar monotona och jobbiga arbetssteg och sparar samtidigt både kostnader och tid.

Jämförelse av processteg

Processgrafik L26 DE

Resultat: TrueLaser Center 7030 tar över alla processer kring laserskärning på ett säkert och självständigt sätt – tack vare detta sjunker dina plåtbearbetningskostnader avsevärt.

Alla bearbetningssteg integrerade i en maskin

Programmera jobb

Programmera jobb

Programmeringssystemet TruTops Boost behöver ett knapptryck för att automatiskt räkna på ett omfattande förslag för skärning, utlastning, sortering och nedläggning av delarna.

Inlastning av plåtämnen

Inlastning av plåtämnen

Inlastningsvagnen kan fyllas med plåtämnen tidsparallellt. LoadMaster Center lägger plåtämnen på borstbordet i fastlåsningsenheten. Kraftfull frånkopplingsteknologier separerar säkert plåten från stapeln.

Skära delar

Skära delar

Fastlåsningsenheten flyttar plåten i Y-led, skärenheten bearbetar den i X-led och dessutom mycket dynamiskt i Y-led via en extraaxel. SmartGate stöder vid skärningen.

Utmatning av delar och skrot

Utmatning av delar och skrot

Det intelligenta SmartGate matar ut plåtskrot, skrot och smådetaljer på ett säkert sätt. Sorteringsluckan separerar bearbetade delar från skrot. Bearbetade delar sorteras i upp till åtta olika behållare. Skrot och plåtskrot faller ner i en slaggvagn.

Lasta ut delarna staplade

Lasta ut delarna staplade

Med sina stift trycker SmartLift ut delar ur restgittret. Den fint strukturerade sugkoppsplattan till SortMaster Speed tar upp färdigskurna delar, sorterar och staplar dem på avläggningen för färdiga detaljer. Sugkoppsplattor och stift förhindrar att delarna kommer snett.

Utlastning av bearbetade delar

Utlastning av bearbetade delar

Utlastningen av de sorterade och staplade delarna sker tidsparallellt.

Utlastning restgitter

Utlastning restgitter

Fastlåsningsenheten lastar av restgittret på restgittervagnen. En gaffeltruck kan tömma denna bekvämt under pågående drift.

Tydligt förklarat: I videorna får du reda på hur TrueLaser Center 7030 optimerar sin tillverkning.

TruLaser Center 7030. Automatiserad laserskärning i ny tappning.

Gör lasertillverkningen till ett snabbt arbete.

TruLaser Center 7030 med lageranslutning under arbete

Så fungerar den banbrytande laserinnovationen.

Intelligenta innovationer: perfekt kombinerade för din framgång

Högsta tänkbara dynamik genom överlagrade rörelser av plåten och skärhuvudet.

LoadMaster Center lastar plåtämnen säkert och snabbt.

Delarna fixeras mellan utstötningscylindern och SmartGate och matas tack vare detta ut processäkert.

SmartGate matar ut plåtskrot och skrot intelligent på några sekunder.

Kombinationen av SortMaster Speed och SmartLift står för processäker utlastning av delar.

Med sina små sugkoppar staplar SortMaster Speed till och med de mest invecklade delarna på rekordtid.

Användarsnittstället Touchpoint möjliggör en intuitiv dialog med maskinen.

Upptäck maskinen nu!

TruLaser Center 7030 gör tillverkningsprocessen kort: Den första helautomatiska lasermaskinen tar hand om allt, från ritning till sorterad del. Här får du reda på fler detaljer.

Till produkten

Mycket dynamisk skärning

TruLaser Center 7030 förenar banbrytande produktivitet och dynamik med absolut tillförlitlighet. För detta svarar bland annat den dynamiska extraaxeln samt SmartGate, borstbord, SmartLift och SortMaster Speed.

Upplev innovationerna SmartGate, SmartLift och SortMaster Speed när de är igång

Intelligent stöd för delarna under arbete.

Upplev marknadens snabbaste och mest flexibla utlastningslösning.

Upptäck maskinen nu!

TruLaser Center 7030 gör tillverkningsprocessen kort: Den första helautomatiska lasermaskinen tar hand om allt, från ritning till sorterad del. Här får du reda på fler detaljer.

Till produkten

Säker skärning och utmatning

För rätt tid och rätt plats: Innan SmartGate matar ut en del ser de smarta komponenterna under skärningsförloppet till att ditt arbetsstycke inte kan tippa. Gläd dig dessutom åt den snabbaste och mest mångsidiga avlastningsteknik på marknaden.

Mer information finns i följande filmer

Intelligent stöd för delarna under arbete.

Upplev marknadens snabbaste och mest flexibla utlastningslösning.

Upptäck maskinen nu!

TruLaser Center 7030 gör tillverkningsprocessen kort: Den första helautomatiska lasermaskinen tar hand om allt, från ritning till sorterad del. Här får du reda på fler detaljer.

Till produkten

Intelligenta processer

Programmeringen är också helatuomatisk: TruTops Boost levererar genomtänkta förslag för laserskärning, uttagning, sortering och nedläggning av dina delar i ett steg.

Mer information finns i följande film

Upptäck maskinen nu!

TruLaser Center 7030 gör tillverkningsprocessen kort: Den första helautomatiska lasermaskinen tar hand om allt, från ritning till sorterad del. Här får du reda på fler detaljer.

Till produkten

TruLaser Center 7030: en maskin, många framgångsberättelser

Minskat antal, högre kvalitetskrav, en säkrare och effektiv tillverkning – utmaningarna vid 2D-laserskärning är lika mångfaldig som själva plåtbearbetningsindustrin. Tre TRUMPF-kunder har med sina specifika krav medverkat till utvecklingen och optimeringen av TruLaser Center 7030. I framgångsberättelserna kan du läsa hur de här kunderna idag producerar snabbare, flexiblare och effektivare.

Upptäck maskinen nu!

TruLaser Center 7030 gör tillverkningsprocessen kort: Den första helautomatiska lasermaskinen tar hand om allt, från ritning till sorterad del. Här får du reda på fler detaljer.

Till produkten