Lands-/region- och språkval
TruTops Mark

Modul Interface

Mjukvara som du vill ha den

Med TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) anpassar du innehåll, utseende och anordning av användargränssnittet TruTops Mark till dina egna önskemål. Detta gör manövreringen skräddarsydd för hela din produktions- och processkedja. Dessutom kan du med mjukvarumodulen enkelt integrera märklasern i hela ditt system bestående av databas, mätteknik och ytterligare komponenter.

Individuellt användargränssnitt

Utforma snittstället efter behov.

Klarar av samtliga

Modul Interface kan kommunicera med alla vanliga databaser och styrningar.

För dina behov

Med hjälp av mjukvarumodulen anpassar du arbetet med märkningsprocessen individuellt.

Förenklad datahantering

Modul Interface förbinder användarspecifika databaser eller styrsystem med TruTops Mark. Du ansluter det helt enkelt till det befintliga ERP-systemet eller din databas. På det här sättet behöver du bara underhålla en central datalagring för att administrera dina märkningstillämpningar. Det behövs inte någon mödosam manuell datainmatning.

Ansluta andra enheter

Modul Interface tillåter dessutom anslutning av externa enheter. Du styr kamerasystemet Observer för positionering av märkningen på arbetsstycket via Modul Interface. Även dina egna enheter ansluter du snabbt via mjukvarumodulen till TruTops Mark omgivning.

Individuellt användargränssnitt

Via individuellt utformade användargränssnitt arbetar du enkelt med de olika optionerna och dessutom anpassat för din process. Du avgör vilka funktioner som är viktiga för dig. Vid behov skiljer du mellan olika användarprofiler.

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Service och kontakt