Lands-/region- och språkval
TruTops Mark

Marking on-the-fly

Märkning i rörelse

Med TruMark-lasrar märker du singel- och kontinuerliga detaljer utan distorsion även i förbifarten – ungefär som när arbetsstyckena åker igenom bearbetningsstationen på ett löpande band. Detta möjliggörs av funktionen ”Marking on-the-fly” (MOF). Den överlagrar rörelsen hos objektet som ska märkas med laserstrålens rörelse.

Fler automatiseringsmöjligheter

"Marking on-the-fly" underlättar integrationen av ett transportband eller en transportanläggning i produktionslinan.

Hög processäkerhet

Hastigheten fastställs löpande och märkningen anpassas i realtid.

Märka utan hjälp

En fotocell startar automatiskt märkningen så snart arbetsstycket närmar sig.

Hög produktivitet

"Marking on-the-fly" ökar hastigheten och därmed produktiviteten för din tillverkning.

Programmodulen Marking on the fly, TruTops Mark

Större kontinuitet för snabb produktion

I kontinuerliga tillverkningsprocesser måste du kunna märka arbetsstycken utan att stanna det löpande bandet. TruMark Laser ger dig friheten att märka produkterna medan de passerar. Optionen "Marking on-the-fly" (MOF) överlagrar rörelsen hos objektet som ska märkas med laserstrålens rörelse – för märkning utan distorsion. Transportanordningens hastighet mäts kontinuerligt med en encodersignal. Det säkrar en jämn märkning även vid start och inbromsning.

Funktionssätt Marking on the fly

MOF för roboten

Den robusta konstruktionen hos TruMark Serie 3000 gör det möjligt att även tillämpa "Marking on-the-fly"-principen för robottillämpningar. Med ett sådant system kan du applicera funktionella och designrelaterade märkningar på stora friformningsytor.

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Service och kontakt