Lands-/region- och språkval
Kollegor hos TRUMPF står bredvid varandra

Samhället

Inget företag agerar i ett vakuum: Just som familjeföretag är vi en del av samhället och agerar därför efter den fasta övertygelsen att företag måste ta ansvar för vårt gemensamma värdesystem och fylla det med liv. Denna vilja att utforma återspeglas i vårt företags inre och yttre förhållande: Vi har fastställt enhetliga förhållningsregler för alla våra medarbetare över hela världen och vi engagerar oss i många olika samhällspolitiska och vetenskapliga projekt och initiativ. Vi tänker långsiktigt och vi är med och utformar ramvillkoren för vårt företag aktivt.

Politisk dialog

Deltagare i en konferens sitter vid ett bord

TRUMPF söker dialog med politiska beslutsfattare och intressegrupper. På detta sätt är både våra chefer och vår företgagsledning aktiva i arbetskretsar, nätverk och föreningar samt medverkar därigenom konstruktivt vid utformningen av utvecklingen av framtidsteman som den digitala transformationen av tillverkningsindustrin. I talrika lokala, nationella kommittéer arbetar vi för att förbättra förståelsen för vår branschs behov samt förbättra utbytet av ekonomi och politik.

Nätverk och kommittéer

Kolleger samtalar

För våra positioner som företagare går vi in i medlemsskap i intresseföreningar och medverkar på detta sätt till utformningen av samhällspolitiska, ekonomiska och vetenskapliga ramvillkor. Vi uppmuntrar våra medarbetare att koppla upp sig och att medverka långsiktigt i yrkesföreningar och arbetskretsar.

Socialt

Två medarbetare samtalar och gestikulerar

Vårt engagemang för sociala projekt beror på de aktuella samhälleliga kraven i de regioner där TRUMPF är aktivt. Vi uppmuntrar våra medarbetare uttryckligen att engagera sig i samhället och utforma ramvillkoren för sitt personliga engagemang. Regionalt satsar medarbetare i dotterbolagen på sin anläggnings intressen. Dessutom samarbetar TRUMPF i partnerskap med inriktning på människor med funktionshinder samt med andra sociala institutioner.

På detta sätt tar TRUMPF ansvar i och för samhället.

JOBLINGE
TRUMPF-lärlingar står på en trappa, gruppbild

Sedan 2017 främjar TRUMPF i samarbete med initiativet JOBLINGE integration av unga flyktingar. Under titeln "JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity" erbjuder företaget en tredagars praktisk utbildning. . Inom ramen för olika moduler lär de unga människorna känna TRUMPF och får reda på sådant som är värt att veta om arbetskulturen i Tyskland. Dessutom får ungdomarna en utbildning i jobbansökan. Många medarbetare bidrar till projektet genom att de utför enstaka moduler.

Compliance

Compliance hos TRUMPF

Det motsvarar våra grundläggande värden att vi håller oss till lagar och regler i alla länder som vi är aktiva i. Compliance är ett centralt värde för TRUMPF som är oumbärligt för det egna ryktet och är därför mycket viktigare än att uppfylla riktlinjer. För att dessa värden efterlevs lika i alla grupper har vi etablerat ett omfattande Compliance-Management-system. På det sättet vill vi göra alla TRUMPF-medarbetare medvetna om och motiverade att handla rätt i sin jobbvardag.  

Kris- och katastrofhjälp

Människor omfamnar en jordglob av metall

Vi hjälper till på platser där TRUMPF finns eller medarbetare har drabbats av katastrofer. Vi stöttar exempelvis regionala hjälporganisationer genom att skänka pengar, friställa medarbetare för katastrofskyddet och med apparater och verktyg utan kostnad.

Donationer och sponsring

Människor pekar på dokument på ett bord

TRUMPF lägger stort värde på att främja meningsfulla projekt och institutioner i samhället (ekonomiskt). Därför har även donations- och sponsringsåtgärder stor betydelse. Vi stöttar relevanta fack- och framtidsteman som är nära förbundna med vårt företagsmässiga agerande och stämmer överens med våra tyngdpunkter.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Compliance hos TRUMPF
Efterlevnad

Som globalt agerande företag anser vi på TRUMPF att långsiktiga framgångar är en del av vår företagskultur. Efterlevnad präglar denna kultur på ett avgörande sätt och leder oss framåt i vår dagliga verksamhet. Därför har TRUMPF etablerat ett omfattande efterlevnadshanteringssystem som ständigt vidareutvecklas.

TRUMPF-medarbetare med dotter
Utbildning

Som högteknologiföretag lever TRUMPF av friska idéer och impulser. Utbildning av hög kvalitet lägger därmed grunden för innovativt tänkande: det fungerar som en katalysatorn för sociala och ekonomiska framgångar.

Glob av metall skapad med 3D-utskrift
Miljö

Som långsiktigt handlande företag ser TRUMPF det som en del av sitt företagsansvar att hantera resurserna på ett skonsamt sätt. Ta reda på mer om våra mål och initiativ för klimatskydd, energieffektivitet och mobilitet.

Service och kontakt