Lands-/region- och språkval
TRUMPF-medarbetare med dotter

Utbildning

Som ett högteknologiskt företag lever TRUMPF av nya idéer och impulser. Katalysatorn för detta: utbildning. Med vårt engagemang inom främjande av återväxten, utbildning och forskning vill vi tillsammans med våra partner väcka en nybyggaranda och fascination för teknik, ekonomi och digitalisering för att ställa upp vår bransch på ett bra sätt inför framtiden.

Främjande av högskolor

Graduates at TRUMPF working together

Vi stöttar temarelaterade högskolor och utbildningsinrättningar finansiellt och genom personlig medverkan i utbildningen. Vi för in framtidsteknologier nära det praktiska arbetet vid föreläsningar på högskolor. TRUMPF erbjuder kvalificerade akademiker industriella examina och traineeprogram. Vi gynnar dessutom återväxtprojekt vid institutioner och föreningar, till exempel genom financing av stipendier. Dessutom arbetar TRUMPF inom nationella och europeiska finansieringsprogram tillsammans med institut och industripartner med framtidsteman som elektromobilitet, Industri 4.0 eller artificiell intelligens.

Främjande av återväxt

Children at a TRUMPF machine

TRUMPF initierar och stöttar utbildningsprojekt i olika skolformer och för olika åldersgrupper. Utbildning är nämligen grundstenen för innovationer. Och vad vore företag utan innovationer? Vi genomför dessa projekt internationellt på många platser där TRUMPF finns och i bästa fall kan vi vinna över andra företag så att de också medverkar.

Utbildningspartnerskap beroende på skoltyp

Så här ser fördelningen av de 99 partnerskapen på våra utbildningsplatser i Tyskland, Österrike och  Schweiz ut i detalj.

  • Primärt steg

  • Sekundärt steg I

  • Sekundärt steg II

Så här ser fördelningen av de 99 partnerskapen på våra utbildningsplatser i Tyskland, Österrike och  Schweiz ut i detalj.

TRUMPF engagerar sig i dessa utbildningsprojekt och utbildningsinitiativ

Kunskapsfabrik

TRUMPF är medgrundare till "Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V. (Kunskapsfabriken – föreningen Företag för Tyskland)": Väcka entusiasm för teknik och företagande och vidarebefordra ett innovativt familjeföretags erfarenheter – det är de mål som TRUMPF vill uppnå med detta engagemang.

IT2School

Inom ramen för digitalisering blir det allt viktigare att väcka barnens intresse för temat IT redan i skolåldern. Målet för projektet IT2School är bland annat att väcka intresse för IT-yrken så tidigt som möjligt och säkra experter för framtiden. IT2School är ett tyskt projekt som initieras av Wissensfabrik och genomförs i samarbete mellan TRUMPF och olika skolor. I IT2School väcks intresset för informationsteknologier från vardagen hos elever i klass fyra till tio vilket hjälper dem att förstå och utforma dessa teknologier. Barn ska utforska de grundläggande temana inom IT som kommunikation, data, programmeringsspråk samt samspelet mellan maskin- och mjukvara på ett lekfullt sätt.

WECONOMY

TRUMPF stöttar konkurrens mellan start-up-företag för innovativa och teknologiinriktade företag i Tyskland. WECONOMY söker affärsidéer som kan ändra den berörda branschen radikalt med tekniskt know-how och en god affärsmodell. Vinnarna har möjlighet att presentera sin start-up-idé för personer med inflytande inom näringslivet och regelbundet utbyta erfarenheter med dem inom ramen för ett finansieringsprogram som pågår under ett år. Med sitt engagemang vill TRUMPF främja start-up-andan och därigenom stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft på lång sikt.

Ungdomar forskar

Som högteknologiskt företag ligger det TRUMPF särskilt varmt om hjärtat att stärka ungdomars tekniska och naturvetenskapliga intressen och att hålla en genomgående hög utbildningsnivå. Genom projekt som "Jugend forscht" (ungdomar forskar) ska elever (kvinnliga/manliga/diverse andra) stärkas i självständigt arbete och entusiasmeras för lämpliga teman. Denna entusiasm ska även användas för projektdeltagarnas yrkesorientering. De tas om hand av en av skolans lärare och ett team av experter från TRUMPF i det tyskspråkiga rummet.

Sommarlovsakademin Tru2Future

Med sommarlovsakademin Tru2Future vill TRUMPF entusiasmera unga människor i Tyskland för elektronik, programmering och digitaliseringsteman. Elever i klass 8, 9 och 10 kommer till TRUMPF i en vecka under sitt sommarlov och bestyckar en 3d-utskriven tärning med elektronik. Man kommer alltså både in på praktisk verksamhet med lödning och teori med grunderna för koppling. Tack vare den lekfulla ansatsen sysselsätter man de olika ålders- och kunskapsgrupperna på ett adekvat sätt så att det aldrig blir långtråkigt. En del deltagare kommer senare tillbaka till TRUMPF genom elevpraktik eller en utbildnings- resp. studieplats.

KiTec
Bildningsprojekt KiTec

Barn är fascinerade av tekniska sammanhang och försöker förstå dessa redan tidigt. Vi från företaget TRUMPF vill stilla denna kunskapstörst redan i förskoleåldern genom projektet KiTec som initierats av Wissensfabrik (kunskapsfabriken) i samarbete med olika daghem och grundskolor i Tyskland. Vid genomförandet av projektet ska de små själva hitta lösningar på olika problem som "upptäckare" och därigenom stärka sitt intresse för tekniska sammanhang. Utöver att främja barnens kreativitet ska KiTec hjälpa dem med att utveckla ett positivt medvetande om sina egna tekniska förmågor.

Utbildningsprogrammet CCAP

Med hänsyn till exploderande studieavgifter i USA, som försvårar tillgången till en god utbildning för många unga människor, erbjuder vårt dottebolag i USA:s utbildningsprogram en god chans. Programmet uppfyller nämligen alla kvalitetskrav för CCAP (Connecticut Credit Assessment Program). Konkret betyder detta följande: De utexaminerade får nu cirka 40 kostnadsafria College Credits utöver sitt avgångsbetyg. I och med detta har de klarat en stor del av Associate Degree.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kollegor hos TRUMPF står bredvid varandra
Samhälle och politik

Inget företag agerar i ett vakuum: Som familjeföretag är vi en del av samhället och handlar därför efter en fast övertygelse: företag måste ta ansvar för ett gemensamt värdesystem och aktivt leva upp till det.

en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar
Medarbetare

Kunskap och engagemang hos våra medarbetares är avgörande för företagets framgångar. Därför ser vi till att ha förutsättningar som främjar goda prestationer. Hit hör löpande utbildning av våra medarbetare, en positiv arbetsmiljö samt rättvis lön.

TRUMPF-medarbetare samtalar framför en tavla
Kultur

Att agera socialt hör till vår kultur som familjeföretag. Vi vill låta andra få del av våra ekonomiska framgångar och skapa mervärde för samhället. Vi bidrar ekonomiskt eller genom medlemskap, idéer, kunskap och tid.

Service och kontakt