Lands-/region- och språkval
Karriärberättelse Sida Han

Sida Han, produktchef för Smart Factory lösningsvärlden hos TRUMPF China, visar kunderna nya vägar in i framtiden.

I slutet av 2015 började Sida Han på TRUMPF China direkt efter avslutad masterexamen. Han arbetade först som assistent till den verkställande direktören innan han slutligen blev produktchef för Smart Factory lösningsvärlden två år senare. Intresset för automatiserade, intelligenta tillverkningslösningar växer stadigt även i Kina – och det är just här Sida kommer in. Han är konsult för kinesiska toppkunder, sätter ihop skräddarsydda Smart Factory lösningar och är involverad i omfattande automationsprojekt. ”Att övervinna gränser och utnyttja potentialen – det är det jag hjälper mina kunder att göra. Det är jättekul", säger Sida.

Karriärberättelse Sida Han

Att övertyga kunder om digital transformation

Vilket är den största utmaningen i vardagen? Att övertyga kunder om delvis radikala koncept! För enligt Sida vill många hålla sig till beprövad automatikdrift. Han behöver mycket tålamod och mod för att övertyga dem om att ta vägen in i den digitala tidsåldern och inse fördelarna med en investering. Sida anordnar också regelbundet resor till Tyskland för att visa sina kunder TRUMPFs främsta produktionsanläggningar eller Smart Factory Forum i Ditzingen. På så sätt får han deras förtroende för TRUMPF som en långsiktig partner. "När en kund har vågat ta första steget och själv inser vilka framgångar som är möjliga i framtiden - det är det som fascinerar mig mest med mitt arbete", säger Sida.

Karriärberättelse Sida Han

Förtroendefull kommunikation: ett koncept för framgång

”Jag har mycket frihet i mitt arbete. Det är bara så jag kan stötta mina kunder på bästa möjliga sätt”, säger Sida. Det är en god atmosfär i hans team där man öppet och opartiskt kan utbyta idéer. Enligt honom är den största anledningen till ett framgångsrikt projekt kommunikationen. Redan från projektets start försöker han utesluta problem genom förtroendefulla samtal i ögonhöjd. För detta ändamål utbyter han information intensivt med sina kunder såväl som med sina kollegor i Kina och Tyskland. "Jag är bra på att hitta lösningar istället för att se problem", säger Sida självsäkert.

Vill du bli en del av vårt team

Lär känna oss

Kontakt
Hitta våra lediga jobb här
Till lediga jobb
Service och kontakt