Lands-/region- och språkval

Effektiviserar produktionen med lasersvetsning!

Lasersvetsmaskiner är det perfekta verktyget för exakt svetsning av metaller. Den gör det möjligt att optimalt sammanfoga såväl material med hög smälttemperatur som med hög värmeledningsförmåga. Vid lasersvetsning tillverkas arbetsstycken nästan utan distorsion och med maximal precision, utseendemässigt anspråksfulla svetsfogar som knappt kräver efterbearbetning. Samtidigt erbjuds mycket produktiva processer för stora serier med hög upprepningsnoggrannhet och flexibilitet för växlande seriestorlekar.

Ta kontakt nu

Mastec Components i Dalstorp tar stora kliv framåt med förnyad maskinpark och utveckling av processkedjan. Företaget har anammat fördelarna med lasersvetsning och erbjuder tekniken sedan drygt ett halvår via lasersvetscellen TruLaser Weld 5000. Vi är fortfarande i uppstartsfasen, säger Platschef Peter Mattsson, men ser redan stora fördelar och har fått en kvalitetshöjning som vi har nytta av i allt vi gör. Tack vare den här investeringen har det blivit lite av ett nytt ”mind set” i hela verksamheten. Peter kom in i företaget 2020 med uppdraget att utveckla verksamheten med omfattande industrialisering och expansionsplaner. I den processen har maskinparken förnyats och rationaliserats. Vi har förutom i lasersvets även investerat i ny planlaser, kombimaskin, mätutrustning och fleroperationsmaskin, berättar Peter.

Med utmaningen att bli unik

Utmaningen var dock främst  – hur ska vi bli unika? Det var den frågan som gav upphov till svaret att bland annat komma igång med lasersvetsning. Vi såg att konstruktionen av detaljer ofta blir mycket bättre med lasersvetsning och vi ville kunna hantera komplexiteten i produkter som ska svetsas och sedan växa med den uppgiften. Vi önskade även minska flera moment och hålla nere kostnaderna, säger Peter. Idag ser vi att vi tänkt helt rätt med lasersvetsning. Slipningen har minskat rejält och vi ser också hur vi, precis som vi tänkt, kan hjälpa våra kunder att konstruera optimalt – både snabbare, enklare, och billigare.

TruLaser Weld 5000

Robot, laser, bearbetningsoptik, skyddskabin och positioneringsenheter: TruLaser Weld 5000 är ett nyckelfärdigt system för automatiserad lasersvetsning. I ett system kan du flexibelt svetsa djupa och starka fogar eller snyggt avrundade släta fogar. Det är en mycket mångsidig anläggning och mycket kan skräddarsys efter behov. Vi investerade i den här maskinen från TRUMPF på grund av att de har kommit längst i utvecklingen med den här typen av celler, säger Peter. Vi har hittills i TruLaser Weld 5000 arbetat med befintliga produkter och gör så tills vi flyttat över allt, säger Peter. Vår omsättning har ökat en del de senaste två åren, så vi får ta hand om det vi har innan vi tar in nytt. Vi valde medvetet en storlek större på cellen än behovet är just idag. Snart har vi flyttat över allt till svetscellen och målet är att den ska gå i minst tvåskift under våren.

 

TruLaser Weld 5000 kundanpassas efter dina behov, erbjuder fyra olika svetsprocesser in en och samma maskin - snabb, flexibel och ergonomisk!

Nära dialog med kunder och medarbetare inför nästa steg

Tack vare lasersvetsningen finns en enorm potential. Ju mer som fylls i lasersvetsen desto större dragkraft blir det för både lasersvetsning i sig men även för kompletta produkter. Helhetsbilden av en komplicerad, svetsad konstruktion är hög kvalitet och hög kosmetisk effekt, säger Peter, samt en kostnadseffektiv lösning för våra kunder. Vi har en jättebra och nära dialog med våra befintliga kunder som flyttar över sina detaljer, säger Peter. Alla internt har också fått ta den tid de behövt för att lära sig allt så att vi ska stå helt redo inför nästa steg. Det har fått ta den tid som behövts. Detta har varit avgörande för att komma dit vi är idag och nu stå redo att dra på för fullt. 

Riktigt bra på tunnplåt upp till 3 mm

Mastec Components har ett brett spann av kunder, vilket vi också strävar efter säger Peter. Vi har fyra starka ben där alla har beklädnadsplåt gemensamt. Störst är vi inom livsmedel där vi bland annat producerar delar till mjölkningsrobotar. De övriga benen är medicinteknik, försvar och specialfordon. Bäst är vi på tunnplåt upp till 3 mm och mestadels arbetar vi med rostfritt. Våra styrkor finns i en rationell och automatiserad maskinpark och erfaren kompetent personal samt produktutvecklingen där vi hjälper våra kunder optimera sin produkt. Största delen kunder är återkommande. Ytterligare en fördel vi har är att vi tillhandahåller en stor bredd även i komplexitet, det vill säga, vi levererar allt från en laserskuren, kantbockad artikel till en sammansatt artikel av en mängd olika artikelnummer med många ingående komponenter och höga krav.

Vi ser ju mer och mer effektivitet i lasersvetsen och målet är att ha en till inom ett par år.  Det finns idag ett stort intresse och nyfikenhet från många håll bland våra kunder på lasersvetsade produkter så vi har satsat helt rätt. Nu har vi definitivt skapat oss förutsättningarna att bli unika. Vi har inte slagit på stora trumman ännu riktigt, men nu är det dags, säger Peter.

 

"Nu har vi definitivt skapat oss förutsättningarna att bli unika. Ju mer som fylls i svetsen desto större dragkraft för både lasersvetsning och kompletta produkter."

Peter Mattsson
Platschef, Mastec Components

Mastec koncernen

Mastec Components och därmed tunnplåtsbearbetning kom in i koncernen Mastec 2006 genom ett förvärv. Idag är man 58 anställda och tillhandahåller stora delar av processkedjan med laserskärning, bockning, manuell svetsning och lasersvetsning. Systerbolagen finns i Ulricehamn med skärande bearbetning, montering i Vaggeryd, formsprutning av plast i Söderköping och man har en anläggning för tyngre och större plåtbearbetning i Polen. Koncernen är familjeägd med huvudkontoret i Husqvarna. Samtliga sex enheter ligger alla i segmentet – små till medelstora volymer, säger Peter. En styrka som koncern är att vi är en ”speaking partner” för kunden att vända sig till inom de tjänster vi erbjuder, och många kunder finns därmed på flera enheter. 

Kontakta oss

Vill Du veta mer om våra produkter eller komma i kontakt med en säljare - klicka här!

Ta kontakt nu
Läs mer om TruLaser Weld 5000 och övriga lasersvetsmaskiner
Ta reda på mer
Service och kontakt