Lands-/region- och språkval

Stansning och laserskärning – en kombination som lönar sig!

Lönsamheten i kombinerad stans- och laserbearbetning genereras snabbt då man sparar en mängd arbetsmoment som görs direkt i samma maskin. Det här öppnar upp för nya möjligheter och ökar konkurrenskraften. 

Ta kontakt nu

Vare sig det handlar om stansning eller laserskärning så ökar kundernas krav hela tiden. När en detalj ska bearbetas i flera maskiner är det inte alltid helt kostnadseffektivt. Samtidigt ska man ta hänsyn till ändrade seriestorlekar. Då kan det vara av fördel att kombinera två mest användbara teknologier i en och samma maskin. Detta går alldeles utmärkt med stansning och laserskärning.

En maskin med två tekniker

Lönsamheten i kombinerad stans- och laserbearbetning genereras snabbt då man sparar en mängd arbetsmoment som nu i stället kan göras direkt i samma maskin. ”Genom att kombinera teknikerna i en maskin kan detaljer tillverkas i en och samma uppspänning och maskinen växlar mellan teknikerna med automatik,” säger Fredrik Eneskjöld, säljare för verktygsmaskiner på TRUMPF. Flexibiliteten i maskinen gör dessutom att man kan producera mer effektivt i kombimaskinen direkt jämfört med att tillverka i två olika maskiner – en laser och en stansmaskin. ”Det här öppnar upp för en mängd möjligheter och ökar konkurrenskraften,” säger Fredrik.

"Genom att kombinera teknikerna i en maskin kan detaljer tillverkas i en och samma uppspänning och maskinen växlar mellan teknikerna med automatik"

Fredrik Eneskjöld
Säljansvarig Verktygsmaskiner TRUMPF Maskin AB

TruMatic

Kombimaskinerna hos TRUMPF heter TruMatic. I robusta maskinkoncept förenas stansning med högkvalitativa stansverktyg och laserskärning med CO2 eller fastkroppslaser. Det spelar ingen roll om det är små partier eller stora serier. Med stans- lasermaskinerna tillverkar man ett brett detaljspektrum och klarar även de mest krävande uppgifterna, säger Fredrik. Standardkonturer och omformningar som flikar och gängor bearbetas av stanshuvudet. Ytterkonturer av hög kvalitet och fina innerkonturer skärs bäst med en laser. 

 

Gemensamt för alla TruMatic är att de optimalt kombinerar alla fördelarna med stans- och laserbearbetningen, säger Fredrik. Maskinserien innefattar flertalet maskiner – från den kompakta TruMatic 1000, till 3000 och de ytterligare större TruMatic 6000 och 6000 fiber till high end maskinen TruMatic 7000. ”Det som märkbart skiljer de olika maskinerna i serierna är främst produktiviteten, säger Fredrik. Hur mycket extra finesser för bearbetning maskinen har varierar också samt att automatiseringen ser något annorlunda ut för dem.”

TruMatic 7000

”TruMatic 7000 är den absolut snabbaste kombimaskinen där fokus vid framtagandet främst varit produktiviteten, berättar Fredrik. Samtidigt är den otroligt flexibel maskin. Det är vårt flaggskepp bland kombimaskiner.” TruMatic 7000 hanterar inte bara laserskärning, stansning, formning, gängning, avgradning och märkning som andra kombimaskiner. Den ger mycket mer, som t.ex. större och högre formning, både uppåt och nedåt och den bearbetar repfritt. "TruMatic 7000 kan uppnå hastigheter som aldrig tidigare existerat tack vare laserhuvudets tilläggsaxlar i X och Y. Samtidigt som vi rör plåten rör vi också skärhuvudet och garanterar oavsett hastighet, en mycket hög precision", säger Fredrik.

Enastående produktivitet

TruMatic 7000 använder ett och samma skärhuvud för alla plåttjocklekar, och tidsåtgången för omställningar elimineras. "Användaren kan skära vilket material när som helst i alla tjocklekar, i vilken ordning som helst, även i en obemannad flerskiftsdrift. Arbetsområdet är 3050 x1550 millimeter, maxvikten 280 kg och max plåttjocklek är 8 millimeter," säger Fredrik. 

"För bästa produktivitet kan man dessutom automatisera sin TruMatic 7000 så man hanterar råmaterial in och färdigdetaljer ut," säger Fredrik. Då kopplar man exempelvis till en SheetMaster och kanske ett lagersystem. SheetMastern ger snabb och processäker inlastning och utlastning, stapling och sortering av färdiga detaljer.

 

Aktiv dyna

Funktionen aktiv dyna finns också med i TruMatic 7000. Den aktiva dynan arbetar underifrån som ett andra stanshuvud. Den är inbyggd på undersidan av arbetsbordet och reglerbar i höjd. Vid förflyttning sänks den ner utan att röra plåten, vilket ger en repfri process under bearbetning” säger Fredrik.

"Maskinen är utrustad med flertalet smarta funktioner, givare och sensorer som övervakar och gör processen driftsäker, förhindrar ofrivilliga stopp, sänker driftkostnaden och ökar kvaliteten. Det här gör TruMatic 7000 till en än mer flexibel maskin," avslutar Fredrik. 

 

TruMatic 7000 produktvideo

Kontakta oss

Vill Du veta mer om våra kombinerade stans- och lasermaskiner eller komma i kontakt med Fredrik eller en annan säljare - klicka här!

Till kontakten

Ta reda på mer om våra kombinderade stans- och laserskärmaskiner 

Ta reda på mer