Lands-/region- och språkval
TruMark Station 7000, kraftfull för stora uppgifter
TruMark Station 7000, kraftfull för stora uppgifter
Märklasersystem

TruMark Station 7000

Kraftfull för stora uppgifter

Stor i serien

Med de stora innermåtten erbjuder märklasersystemet TruMark Station 7000 mycket plats för nästan alla tillämpningar. Det spelar ingen roll du vill märka enstaka stora eller upp till 75 kg tunga komponenter lasersäkert eller om många små delar är anordnade bredvid varandra. Som tillval levereras TruMark Station 7000 med vår rotationsväxlingssystem som assisterar med laddning parallellt med produktionen och ökar produktiviteten avsevärt. Den är perfekt för tunga komponenter och anordningar upp till ca 35 kg per sida. Det totala arbetsområdet är lättåtkomligt och den enastående ergonomin underlättar arbetet. Den motordrivna dörren säkerställer säkerhet och ökar produktiviteten genom att snabbt öppna och stänga dörren helt eller delvis. De snabba axlarna håller stilleståndstiderna korta. Ett rök- och partikelutsugningssystem som är perfekt skräddarsytt för våra TruMark-lasrar garanterar emissionsfri arbetsmiljö även vid höga lasereffekter. Dessutom garanterar det torsionsstyva systemet med polymerbetongplatta som central komponent en utmärkt vibrationsdämpning även för tunga komponenter.

Specialist för serieproduktion

Tack vare det stora arbetsområdet och många tillvalen är stationen perfekt lämplig för stora partier – särskilt tillsammans med rotationsväxlaren.

Enastående ergonomi

Arbetsplatsens genomtänkta design underlättar arbetet för maskinoperatören

Enkel att manövrera

Ett användargränssnitt för manövrering av axlarna, laserparametrar samt den externa kommunikationen.

Inget damm och ingen rök

Tack vare den exakta punktutsugningen förblir lasereffekten vid arbetsstycket helt opåverkad. Därmed förblir märkningskvaliteten konstant.

Perfekt våglängd och lasereffekt

För varje tillämpning finns kan TRUMPF olika strålkällor, pulslängder och effektklasser kombineras flexibelt med stationen för att möjliggöra så perfekta applikationsresultat.

Plus för produktiviteten

Tack vare kombinationen med vibrationsdämpande polymerbetongplatta och rotationsväxlare kan tunga komponenter laddas och bearbetas samtidigt utan att påverka märkningen parallellt med cykeltiden.

TruMark Station 7000 – kraftfull för stora uppgifter
Bildbehandling med exempelvis TruMark 6030
TruMark Station 7000
High-end med alla funktioner

Toppmodellen har som TRUMPF första märklasersystem en stabil konstruktion som är perfekt för industriell användning med en polymerbetongplatta som central komponent. Dessutom finns naturligtvis alla andra fördelar hos TRUMPF märkningsarbetsplatser även i TruMark Station 7000: Hit räknas bland annat försörjningsenheten för lasern som är integrerad i maskinstativet eller den integrerade rotationsaxeln för periferimärkning. Systemets funktioner kan övervakas med fjärrservice – efter att du har aktiverat det kan våra serviceexperter snabbt hjälpa dig vidare.

TruMark 7000 interior space
Enkelt

Du kan märka arbetsstycken i många olika storlekar i TruMark Station 7000. Lasern kan flyttas med två axlar i x- och z-riktningen och öppnar med positioneringen av arbetsplattan i y-riktningen upp för ett stort arbetsområde, som dessutom är lättåtkomligt.

En titt in i TruMark Station 7000 – TRUMPF märklasersystem för stora uppgifter
Full flexibilitet – även med rotationsväxlare

Med vår rotationsväxlare behöver du inte avstå från x- och z-axlarna. Du kan märka hela ytan på rotationsväxlaren och bearbeta utanför märkfältet så länge lasern rör sig över komponenten.

Lasermärkt tvättmaskinspanel, märkt i en TruMark Station 7000

Färgändring

Tvättmaskinspaneler av plast kan märkas snabbt och enkelt med UV-märklaser tack vare det stora arbetsområdet i TruMark Station 7000. Det uppstår mörka, kontrastrika skal, typ- och märkbeteckningar på den ljusa panelen, som dessutom är angenämt slät, eftersom skummet inte skummas.

Lasermärkt stent (blackmarking med TruMicro Mark)

Exakt märkning av detaljrika medicinprodukter

TruMark Station 7000 märker även mycket detaljrika produkter inom medicinteknik, som ofta har en böjd yta, med konstant hög kvalitet. Till exempel neurokirurgiska implantat som det som avbildas ovan.

Anlöpning med TruMark Serie 5000

Anlöpning

Arbetsstyckets yta missfärgas på grund av lokal värmetillförsel. Anlöpningsfärgen ändras beroende av material och energitillförsel. Ytan blir slät – smuts kan inte fastna.

Gravering med TruMark Serie 6000

Gravering

Vid gravering tar laserstrålen bort en del av grundmaterialet och det bildas en fördjupning. Denna kan vara brant eller sned längs kanterna.

Missfärgning av arbetsstycken med TruMark Serie 6000

Missfärgning

Om material och laservåglängd är optimalt anpassade efter varandra sker en riktad missfärgning eller blekning av färgmolekylerna. Då blir ytan slät. Utöver material av metall kan man även bearbeta organiska ämnen som trä eller läder med TRUMPF märklasrar.

Ytbearbetning med One-Box-lasrar

Ytbearbetning

Lasern kan användas för att strukturera eller rengöra ytorna. Rost, olja eller fosfatskikt kan tas bort på ett skonsamt sätt som förberedelse för efterföljande processer, till exempel lasersvetsning.

Ytstrukturering med TruMark serie 5000

Strukturerade ytor.

Lasern kan användas för att strukturera ytorna för en specifik funktion. Om ytan struktureras med små smältutbuktningar kan avsevärt högre vidhäftningseffekter uppnås vid oförändrade materialegenskaper. Om komponenter som griper i varandra struktureras efter införing av mikroinbuktningar förbättras köregenskaperna avsevärt med samma mängd smörjmedel.

Dag- och nattdesign av knappar i bilen, tack vare lasermärkning med TRUMPF TruMark-produkter

Ablation

Vid ablation tar man delvis bort tunna lager, som har applicerats på grundmaterialet och som har mycket annorlunda färg. Denna metod kan till exempel användas för så kallad ”dag-natt-design” som bland annat används i bilindustrin.

Skumning av plast med TruMark Laser

Skumning

Vid skumning värmer lasern upp plasten vilket orsakar en kortvarig smältprocess. Under den efterföljande kylningsprocessen innesluts små gasblåsor som det infallande ljuset reflekteras diffust i. Vid denna typ av lasermärkning uppstår en upphöjd märkning.

TruMark Station 7000
TruMark Station 7000R
Arbetsstyckesspecifikation    
Max. mått arbetsstycke utan Y-axel (B x H x D) 1000 mm x 450* mm x 650 mm * Avhängigt av laser och optik -
Max. mått arbetsstycke med Y-axel (B x H x D) 960 mm x 450* mm x 375 mm * Avhängigt av laser och optik -
Diameter vridtallrik - 770 mm
Max. arbetsstycksvikt - 35 kg per sida
Max. arbetsstycksvikt (utan Y-axel) 75 kg -
Max. arbetsstycksvikt (med Y-axel) 50 kg -
Tillgänglig motorisk axel    
Förflyttningssträcka Z-axel 500 mm 500 mm
Förflyttningssträcka X-axel 650 mm 650 mm
Förflyttningssträcka Y-axel 350 mm (inte tillgängligt vid rotationsväxlare) -
Positioneringshastighet Z 6 m/min (3,5 m/min vid TruMicro Mark) -
Positioneringshastighet X 6 m/min 6 m/min
Positioneringshastighet Y 6 m/min -
Mått och vikt arbetsstation    
Mått arbetsstation (B x H x D) 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * vid rotationsväxlarvariant 1 625 mm 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm
Produktbild TruTops Mark

TruTops Mark

TruTops Mark märkprogram gör märkningen med TruMark lasrar så enkel som möjligt. Programmet TruTops Mark kombinerar märkprogrammet, CAD-editor, administrationen av laserparametrar och gränssnitt, sekvensprogrammeringen med QuickFlow och ett diagnosverktyg. Via ett intuitivt manövergränssnitt har du alla funktionerna inom räckhåll. Med CAD-editorn kan du enkelt rita och anordna grafiska objekt. Databasen för laserparametrar gör det möjligt att använda optimerade parametrar om och om igen. Med sekvensprogrammeringen QuickFlow skapar du program med "Pick-and-Drop" som styr hela märkningscykeln från början till slut. Diagnosverktyget visualiserar och analyserar de analoga mätvärdena som sensorerna har registrerat.

TruTops Mark 3D product picture

TruTops Mark 3D

Märkprogrammet TruTops Mark 3D övertygar genom den användarvänliga manövreringen och märkbart kortare processtider. Beroende av applikationen kan man direkt nå flera objekt som ska märkas i volymer med ett lasersystem – framför allt där man tidigare behövde flera lasrar. Därmed sker märkningen av tredimensionella ytor som exempelvis sneda eller böjda ytor mycket enkelt och effektivt. Utöver märkprogrammet ingår en komplett 3D-CAD-editor som man kan skapa oberoende arbetsstycken och ritningar för 3D-märkning.

Modulgränssnitt till programmet TruTops Mark

TruTops Mark Modul Interface

Med TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) anpassar du innehåll, utseende och anordning av användargränssnittet TruTops Mark helt efter dina egna önskemål. Detta gör manövreringen skräddarsydd för hela din produktions- och processkedja. Dessutom kan du med programvarumodulen enkelt integrera märklasern i hela systemet bestående av databas, mätteknik och andra komponenter.

TruMark Station 7000 kan kombineras med många av TRUMPF märklaserserier och erbjuder därmed den rätta lösningen för varje användningsområde.

De extra tillvalen till TruMark Station 7000 optimerar produktionsprocessen och bidrar till att förbättra användarvänligheten.

Bildbehandling Vision Line

Med TRUMPF bildbehandling Vision Line ökar processäkerheten. VisionLine känner av komponentens placering och ser till att märkningen sker på rätt ställe. Det är även möjligt att läsa av och kontrollera den märkta koden. Modulkonstruktionen öppnar upp för många möjligheter. Oavsett om kameran tittar genom skannerlinsen eller om den är installerad från sidan, om en eller två kameror används – allt är möjligt.

Vridaxel på TruMark Station 7000
Vridaxel

Med tillvalet vridaxlar kan du förverkliga märkningar av hög kvalitet även på cylinderformade arbetsstycken. En vridaxel med stegmotor möjliggör periferimärkning av komponenter.

TruMark Station 7000, kraftfull för stora uppgifter
Motordriven Y-axel

En styrningsvagn som är monterad på maskinstativet som drivs av en programstyrd servodrivning möjliggör exakt positionering av komponenterna. Förflyttningssträckan är 375 mm, repeternoggrannheten ± 0,025 mm och positioneringshastigheten 15 m/min.

TRUMPF TruMark Station marking system area exhausting
Integrerad utsugning

I arbetsområdet tillämpas en exakt punktutsugning vars filterövervakning möjliggörs av en differenstrycksensor.

TRUMPF fjärrservice
Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer.

TruMark Station 7000, kraftfull för stora uppgifter
Intuitiv styrning

Tillvalet pekskärm underlättar dessutom styrningen och ökar produktiviteten. Samtidigt sörjer den nya konstruktionen på manöverpanelen med de många funktionsknapparna för intuitiv hantering och enkla inställningar.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Qualification support IQ/OQ

You can count on TRUMPF expertise for qualification of laser systems in regulated sectors. Our trained and qualified personnel will support you in all phases of the qualification process – reliably, saving time and costs. 

Översikt över alla TRUMPF TruMark märklasrar
Märklaser

Komplettera märklasersystemet med vår TRUMPF märklaser i olika effektklasser. Med de vanliga våglängderna är det lämpligt för gravering, ablation, anlöpning färgning och foaming.

Tillvalet VisionLine för bildbehandling på TruMark Station 5000
Bildbehandling Vision Line

Öka processäkerheten med TRUMPF bildbehandling Vision Line. VisionLine känner till exempel av komponentens placering och ser till att märkningen sker på rätt ställe.

Kontakt
Tjänster
Teknisk Service Ta reda på mer Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt