Избор на държава/регион и език
TruPrint 5000 Green Edition
.World Premiere
TruPrint 5000 Green Edition
Допълнителни производствени системи

TruPrint 5000 Green Edition

3D печат на чиста мед чрез уникална комбинация от зелена лазерна светлина и система за адитивно производство

Посетете нашата изложбена зала
.World Premiere
Посетете нашата изложбена зала
Допълнителни производствени системи

TruPrint 5000 Green Edition

Регистрирайте се за демонстрация на машините и изживейте нашия TruPrint 5000 Green Edition на живо в действие!

Зелен лазер: Additive Manufacturing на чиста мед и медни сплави

Като лидер в иновациите и технологиите TRUMPF свързва ноу-хау за адитивното производство с компетентността за разработване на иновативни промишлени източници на лъча. Уникалният резултат: TruPrint 5000 Green Edition, създадена върху концепцията на досегашната TruPrint 1000 Green Edition и увеличаваща сега строителния обем и производителността. Със зелената дължина на вълната (515 nm) TruPrint 5000 Green Edition носи със себе си правилния инструмент за принтиране на високоотразяващи материали като мед. По този начин се отваря нов път за производство на индукционни бобини, компоненти за взискателни приложения за охлаждане, напр. високопроизводителни топлообменници за силовата и оптоелектроника, както и разработването на електродвигатели и други приложения от висок клас, които се възползват от високопроводимите характеристики на медта.

Уникална комбинация на зелен лазер и адитивно производство

Става възможно използването в адитивното производство на силно отразяващи материали, като мед и медни сплави.

Отлична термична и електрическа проводимост

Високопроводим ETP с чиста мед (съдържание на Cu от > 99,9 %) постига електрическа проводимост от 100 % IACS.

Най-високо качество и производителност на принтирана чиста мед и медни сплави

Стабилен и повторяем процес с най-висока производителност.

Висока експлоатационна готовност на машината

Промишлената система е проектирана за високо термично натоварване. Няма лазерна деградация.

Коефициент на абсорбция на дължината на вълната на лазера при метали
Уникална комбинация на зелен лазер и адитивно производство

Чрез комбинация на TruPrint 5000 с TRUMPF TruDisk 1020, един от първите промишлени зелени лазери на пазара с дължина на вълната от 515 nm, могат да се обработват силно отразяващи материали. TruPrint 5000 Green Edition сега позволява Additive Manufacturing на материали като мед и медни сплави, които не биха могли или биха се обработвали трудно с инфрачервена дължина на вълната.

Отлична термична и електрическа проводимост

Множество приложения се възползват от комбинацията от адитивно производство и отлични термични и електрически свойства на чистата мед и медните сплави. По този начин се отваря нов път за производство на индукционни бобини или компоненти за взискателни приложения за охлаждане, напр. за силова и оптоелектроника. За подобни приложения TruPrint 5000 Green Edition е в състояние чрез използването на високопроводим ETP с чиста мед (EN CW004A) със специфицирано съдържание на Cu от > 99,9 % да постигне електрическа проводимост от 100 % IACS и стойности на шупливостта много под 0,5 %.

Фигурата показва микрошлиф на медно приложение (ETP с мед) в 100-кратно мащабиране.
Най-високо качество и производителност на принтирана чиста мед и медни сплави

С TruPrint 5000 Green Edition е възможно да се произвеждат детайли с медни сплави като CuCr1Zr с по-голям процесен прозорец и по-висока производителност, отколкото с инфрачервени лазерни комплекси за лазерно стопяване върху флюсова възглавница. Фигурата показва микрошлиф на медно приложение (ETP с мед) в 100-кратно мащабиране.

TruDisk със зелена дължина на вълната

Със зелена дължина на вълната могат да се принтират мед и други силно отразяващи материали не само ефективно, но и висококачествено: обработка от зелената страна на светлината.

RFQ ускорител на заредени частици от проекта I.FAST на CERN

В рамките на координирания от CERN *проект I.FAST (Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology) с TruPrint 5000 Green Edition беше принтиран радиочестотен квадропол (RFQ). Ускорителят на заредени частици е произведен адитивно от чиста мед. Конвенционално детайлът се фрезова запоява и термообработва трудоемко, в множество стъпки, за да се гарантира производство без изкривявания.

*Този проект беше насърчен от програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз за изследвания и иновации със споразумението за финансова помощ №101004730.

Функционален пример за разработки на електродвигатели

В разработката на електродвигатели Additive Manufacturing предлага разнообразни предимства: Дизайнът на медните намотки се подобрява, така че става възможно повишаване на коефициента на запълване на медта. Шинни системи или шинопроводи могат да бъдат интегрирани за намалени връзки. Благодарение на охлаждането на корпуса значително се повишава мощността на eDrive.

Охладител за газове с TPMS структури

Охладител за газове на Modell- und Formenbau Blasius Gerg е адитивно произведен от фирма Modell- und Formenbau Blasius Gerg. Провежданият горещ газ се охлажда във вътрешността на топлообменника, при което структурите на TPMS (Triply Periodic Minimal Surface) оптимизират ефективността и топлопредаването.

Индуктор от мед, произведен с Additive Manufacturing

Левитационна бобина

В изобразената левитационна бобина метално тяло в електромагнитно поле може да бъде доведено до висене и стопяване. Безшевното Additive Manufacturing на детайла намалява местата на съединяване и запояване, за да се избегне нехерметичност във вътрешния охлаждащ канал. Реализират се сложни геометрични изисквания към дебелината на стената и формоването.

Транзисторен радиатор от чиста мед, произведен с 3D печат

Транзисторен радиатор

Топлопроводимостта на отпечатания с чиста мед транзисторен радиатор е идентична с тази на стандартната мед. Чрез новосъздадената, адитивно оптимизирана геометрия се постига по-добра охлаждаща мощност. Освен това промененият дизайн позволява ефективен директен монтаж.

Високоефективен охладител за електрониката

TruPrint 5000 Green Edition прави възможно гъвкавото, икономично производство на охладители от високопроводима чиста мед. Благодарение на вътрешни охлаждащи канали със затворен контур детайлът разполага със значително подобрено охлаждане.

Топлообменник с вътрешен охлаждащ канал

Вътрешният охлаждащ канал на принтирания от чиста мед топлообменник има много плоско място на залагане и ъгъл на надвесване, който се поддържа само от структурата. Насоченият към намаляване на масата дизайн с най-фини структури (0,5 mm) гарантира добро съотношение на повърхностите/теглата. Характеристиките на материала отговарят на конвенционален ETP с мед, без да е необходима термообработка директно от машината.

Полупроводников топлообменник

Комбинацията от ориентиран към Additive Manufacturing дизайн за конструкция без опори и геометрия, оптимизирана за охлаждащата мощност, комбинирани с висока топлопроводимост на материала, както при конвенционалната чиста мед, води до нарастване на общата мощност на детайла. Отвеждането на топлината се подобрява освен това с много тънка стена (0,4 - 0,5 mm) към зоната на свързване на полупроводника.

Индуктор на задвижващия вал

Медните индуктори конвенционално се състоят от няколко сегмента, които огънати или фрезовани се запояват един с друг. Чрез Additive Manufacturing от чиста мед те могат да бъдат изработени от една част, без места на запояване или други слаби места. Така печелите от степен на свобода за дизайна, за да оптимизирате ефективността на индуктора и неговата консумирана мощност.

Дизайн от: SMS Elotherm GmbH.

Топлообменник със смесител на течности

Топлообменникът от чиста мед ETP (CW004A) има за задача не само да отнеме топлината от флуид. Той е и смесител на течности с два отделни входа на долната страна, които се смесват чрез множество тънки канали (вътрешен диаметър 1 mm) в изход на горната страна на детайла. Детайлът има проводимост от 101 %IACS, 394 W/(m*K) топлопроводимост и плътност от 99,9 %.

TruPrint 5000 Green Edition
Строителен обем (цилиндър) Диаметър 300 mm x 400 mm Височина
Предварително нагряване (стандартно) До 200 °C
Максимална лазерна мощност при детайла (TRUMPF дисков лазер) 800 W
Диаметър на лъча (стандартно) 210 μm
Дебелина на слоя 30 - 150 μm
Скорост на изграждане До 100 cm³/h
Присъединяване и потребление  
Електрическо присъединяване (напрежение) TruPrint 5000 400 V
TruDisk 1020 400 V
Електрическо присъединяване (сила на тока) TruPrint 5000 32 A
TruDisk 1020 16 A
Електрическо присъединяване (честота) TruPrint 5000 50 Hz
TruDisk 1020 50 Hz
Защитен газ Азот, аргон
Конструкция  
Тегло (вкл. прах) TruPrint 5000 7007 kg
TruDisk 1020 530 kg
Размери (вкл. филтър, разпределителен шкаф) (Ш x В x Д) 4616 mm x 2038 mm x 4234 mm

TruTops Print

С TruTops Print TRUMPF предлага подходящото софтуерно решение, за да се извлече най-доброто от машините TruPrint. Модерният управляващ интерфейс нагледно обединява почти всички функции и позволява бърз достъп до тях. Чрез голямата гъвкавост и индивидуалните възможности за подготовка на данните, като например z-сегментирането, както и интуитивното и прегледно управление на параметрите и с напълно достъпни параметри, се гарантират отлична ефективност и производителност при най-добро качество на принтиране и повторяемост, както и управление на излишъците с намалена поддръжка. Високото качество на създадените векторни данни в WZA формат може да се верифицира с интегрирания BuildJob Viewer.

Съобразена с Вашия работен процес подготовка на данни

За безпроблемен работен процес за подготовка на данни TruTops Print вече е свързан с многобройни CAD/CAM системи. Това Ви предлага максимална гъвкавост при избора на софтуер за подготовка на данните. Определете сами кое решение подхожда перфектно на Вашия работен процес.

Следене TruPrint

С интелигентните решения за следене на TRUMPF можете лесно да контролирате, анализирате и калибрирате производствения процес на машините TruPrint и така да произвеждате още по-ефективно и да постигнете по-високо качество на детайлите. Професионалното следене позволява представянето и анализа на поддържани от сензори данни. Предложението включва решения за следене на процесите, условията и производителността. Резултатите от следенето могат да се преглеждат директно от HMI на машината TruPrint или да бъдат анализирани офлайн посредством инструмента за контролен анализ. С TruTops Monitor получавате не само прозрачност, но и възможност за дистанционен достъп чрез компютър или таблет. Интерфейсът OPC UA Ви предлага освен това пълна гъвкавост със свързването в собствено софтуерно решение. С допълнително наличните функции за калибриране, преди началото на производственото задание проверявате важните за процеса параметри за оптимални производствени условия.

Прахове и параметри

Висококачествените метални прахове са основата за надеждни условия на процеса при адитивното производство. Комбинацията от препоръчани прахове и правилните параметри води до висококачествени свойства на материала на 3D принтираните детайли.

Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.

Industrial part and powder management
Промишлено управление на детайлите и флюса

Оптималното управление на флюса и детайлите е задължителна предпоставка за промишленото адитивно серийно производство. Открийте продуктите TRUMPF за промишлено управление на детайлите и флюса.

Открийте вдъхновение: Намерете сега 3D примерен детайл от Вашия бранш

Искате да изработите Вашия детайл с Additive Manufacturing и търсите допълнително вдъхновение? Намерете с филтриране според Вашите изисквания сравним примерен детайл, който вече е бил висококачествено адитивно произведен във Вашия бранш с нашите системи.

Изложбена зала за адитивно производство

Изложбената зала за адитивно производство в кампуса на TRUMPF в Дитцинген предлага поглед на живо върху адитивното производство чрез лазерно стопяване върху флюсова възглавница и лазерно наваряване, както и показани браншови приложения и истории на успеха на наши клиенти – с включена консултация директно от нашите експерти.

Контакт
Продажби Additive Manufacturing
Имейл
Вижте на живо
Изложбена зала за адитивно производство Научете повече
Услуги
Финансиране Научете повече Обучения Научете повече Употребявани машини Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Оптимизиране на процеса Научете повече Следене & анализ Научете повече Споразумения за сервизно обслужване Научете повече Подпомагане на квалифицирането IQ/OQ Научете повече
Изтегляния
Сервиз и контакти