Lands-/region- och språkval
TRUMPF tillämpning gravering

Vad är lasergravering?

Vid lasergravering tar laserstrålen bort material så att det bildas en fördjupning med olika ytstrukturer – den så kallade lasergravyren. Nästan alla material kan lasergraveras. Vid lasergravering av metaller till exempel så bildas grova strukturer som ser svarta ut och släta strukturer som ser vita ut.

Lasergravyr används ofta i bilindustrin eller inom elektromekanik. Lasergravyr används även ofta för att skapa markeringar och djupgravyr vid Rapid Prototyping och Rapid Tooling.

Hur utförs produktionsprocessen lasergravering?

TRUMPF tillämpning lasermärkning: gravering

Vid lasergravering görs märkningen genom att skikt avlägsnas genom en kombinerad smältning och förångning. Laserstrålens effekttäthet är så hög att materialet smälter och delvis förångas under bearbetningen. Det uppstår en fördjupning i materialet, lasergravyren. Vanligtvis är gravyrens djup mellan 10 och 50 μm. Smältan på kanten drivs ut av det förångade materialets ångtryck och stelnar som en smältkant när det svalnar. Gravyren är U-formad och blir smalare ju djupare lasern skär in i materialet, eftersom smältan inte längre kan drivas ut helt. Värmetillförseln är lokalt begränsad på grund av den lilla laserpunkten och genom extremt korta pulser.

Dessa är de vanligaste metoderna som används för lasergravering

De vanligaste motiveringarna för lasermärkning

Det beröringsfria, exakta verktyget laser ger flera fördelar vid avlägsnande av ytskikt och därmed vid gravering av ett material. Tack vare flexibelt valbara pulsfrekvenser och pulslängder kan varje lasergravyr optimeras individuellt för varje material och efter varje önskad kvalitet.

Snabbt

Trots det större inträngningsdjupet i materialet är lasergravering snabbare än anlöpningsmärkning på grund av en högre repetitionsfrekvens och därför kortare cykeltider.

Slitstark

Fördjupningen som uppstår vid lasergraveringen är ytterst beständig mot yttre påverkan.

Skonsam

Tack vare den lokalt begränsade värmetillförseln kan man även märka temperaturkänsliga sensorer och elektroniska chips.

Reproducerbar

Eftersom lasereffekten kan kontrolleras noggrant kan markeringsresultaten upprepas exakt.

Handbok: Lasermärkning kompakt

Upptäck den omfattande  handboken "Lasermärkning kompakt" och få information om den tekniska bakgrunden till processerna, lasersystemen och en handledning till praktisk märkning. Klicka här för att ladda ner!

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Detta kan också vara intressant för dig

TruMark 6030
TruMark 6030

Med märklasern TruMark 6030 har du nytta av fördelarna av nästa märklasergeneration från TRUMPF. Laserns höga prestanda och enastående strålkvalitet garanterar briljant lasermärkning för tillämpningar i alla branscher.

Närbild av ytstrukturen vid Black Marking
Black Marking

Tack vare extremt korta laserpulser kan du skapa permanenta och djupsvarta märkningar utan att skada materialytan genom ablation. Den perfekta metoden för att skapa korrosionsbeständig märkning, t.ex. inom medicinteknik.

TruMark Station, TRUMPF märklasersystem
Märklasersystem

Oberoende av om det är stora eller små komponenter, stora eller små serier – med TRUMPF märklaseraggregat arbetar du alltid ergonomiskt och säkert.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt