Lands-/region- och språkval

Lasermärkning av koppar

Säker markering, gravering och märkning av koppar med laser

Ingen industri kan bortse från koppar. Denna halvädelmetall leder ström och värme på ett enastående sätt, är enkel att bearbeta och har lång livslängd. Däremot ställer lasermärkning av koppar användaren inför stora utmaningar. Koppar har egenskaper som gör den till ett krävande material för lasern: Det är högreflekterande och absorberar lite strålning. Trots det behöver användaren inte avstå från fördelarna med lasermärkning för märkning av serienummer, datamatriskoder och andra markeringar på koppardelar.  

På grund av den höga reflektionsförmågan absorberar koppar lite laserljus. Lasrar från många tillverkare kopplar inte korrekt in i kopparkomponenter. Högsta kvalitet och beständighet med markeringar på koppar uppnås genom att lasereffekten kollimeras på en liten yta. För att överskrida procesströsklar behövs laserpulser med hög pulstoppeffekt – något som TRUMPF-produkterna erbjuder.

Lasermarkering har många användningsområden

Fin eller djup gravering eller mörka markeringar: Laser gör allt detta möjligt även för koppar.

Lasermärkning av tillgångar

Serienummer, datamatriskoder eller logotyper som markerats med laser är oförstörbara.

Snabbare till färdig detalj

Komponentförberedelse som rengöring och polering klarar märklasern. Det sparar tid.

Lasern skonar materialet, miljön och budgeten

Giftiga förbrukningsmaterial, slitage, högt energibehov? Inte med märklasern.

Var används lasermärkning av koppar?

Lasermärkning av koppar: De här TRUMPF-produkterna är lämpliga att använda

Detta kan också vara intressant för dig

Översikt över alla TRUMPF TruMark märklasrar
Märklaser

Komplettera märklasersystemet med vår TRUMPF märklaser i olika effektklasser. Med de vanliga våglängderna är det lämpligt för gravering, ablation, anlöpning färgning och foaming.

Svetsa koppar

Det kontaktfria verktyget laser möjliggör kopparförbindelser med hög hållfasthet, fullständig reproducerbarhet och har hög ledningsförmåga.

Lasermärkning med TRUMPF-produkter
Lasermärkning

Siffror, texter eller koder – detta och mycket annat kan lasern märka beröringsfritt och förslitningsfritt som ett progressivt märkningsverktyg inom många branscher

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt