Lands-/region- och språkval

Lasermärkning av elektroniska komponenter

Högeffektiv märkning i små utrymmen

Smartphones, datorer, elbilar – utifrån betraktat ter sig vår verklighet så här: elektronikindustrin är gigantisk. Den fortsätter att växa. Men utan laserteknik skulle det inte vara möjligt. Lasertekniken ger elektronikindustrin den effektivitet som krävs i produktionsprocesserna. Lasermärkning av elektronikkomponenter har stor betydelse. Här har produktiviteten prioritet. Där de minsta och känsligaste komponenterna ska märkas permanent är lasern rätt teknik för uppgiften.

För märkning av känsliga elektronikkomponenter är märklasern det rätta verktyget. Riktad energiinföring och stabila laseregenskaper garanterar processäkerhet – även om komponenten består av olika material. Under tuffa förhållanden måste märkningarna vara beständiga. Märklasrar från TRUMPF ger den flexibilitet som krävs för lasermärkning av elektroniska komponenter som exempelvis våglängder, pulslängder och effektklasser. De är robusta och har hög tillgänglighet. Därmed säkerställs elektronikindustrins produktivitet.

Produktiv

Med märklasrar från TRUMPF blir processtiderna märkbart kortare.

Mångsidig

Rugga, rengör, strukturera: märklasrar förbereder också material inför fogning.

Skonsamt för materialet

Vid lasermärkning verkar ingen kraft på de känsliga elektroniska komponenterna, värmetillförseln är låg.

Flexibel

Oavsett om måtten är små, om olika materialkombinationer eller filigrana anslutningar används, möjliggör lasern många komponentdesigner.

Lasermärkning av elektroniska komponenter på en ny nivå

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt