Lands-/region- och språkval

Lasermärkning av elektroniska komponenter

Högeffektiv märkning i små utrymmen

Smartphones, datorer, elbilar – utifrån betraktat ter sig vår verklighet så här: elektronikindustrin är gigantisk. Den fortsätter att växa. Men utan laserteknik skulle det inte vara möjligt. Lasertekniken ger elektronikindustrin den effektivitet som krävs i produktionsprocesserna. Lasermärkning av elektronikkomponenter har stor betydelse. Här har produktiviteten prioritet. Där de minsta och känsligaste komponenterna ska märkas permanent är lasern rätt teknik för uppgiften.

För märkning av känsliga elektronikkomponenter är märklasern det rätta verktyget. Riktad energiinföring och stabila laseregenskaper garanterar processäkerhet – även om komponenten består av olika material. Under tuffa förhållanden måste märkningarna vara beständiga. Märklasrar från TRUMPF ger den flexibilitet som krävs för lasermärkning av elektroniska komponenter som exempelvis våglängder, pulslängder och effektklasser. De är robusta och har hög tillgänglighet. Därmed säkerställs elektronikindustrins produktivitet.

Produktiv

Med märklasrar från TRUMPF blir processtiderna märkbart kortare.

Mångsidig

Rugga, rengör, strukturera: märklasrar förbereder också material inför fogning.

Skonsamt för materialet

Vid lasermärkning verkar ingen kraft på de känsliga elektroniska komponenterna, värmetillförseln är låg.

Flexibel

Oavsett om måtten är små, om olika materialkombinationer eller filigrana anslutningar används, möjliggör lasern många komponentdesigner.

Lasermärkning av elektroniska komponenter på en ny nivå

Detta kan också vara intressant för dig

Lasermärkning med TRUMPF-produkter
Lasermärkning

Siffror, texter eller koder – detta och mycket annat kan lasern märka beröringsfritt och förslitningsfritt som ett progressivt märkningsverktyg inom många branscher

Visuell elektronik
Elektronik

Från laserbearbetning till kristallodling: TRUMPF levererar grundteknologin för tillverkning av effektiva halvledare till elektronikbranschen.

Översikt över alla TRUMPF TruMark märklasrar
Märklaser

Komplettera märklasersystemet med vår TRUMPF märklaser i olika effektklasser. Med de vanliga våglängderna är det lämpligt för gravering, ablation, anlöpning färgning och foaming.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt