Lands-/region- och språkval
TruMark Serie 3000, universalmaskinen för material och tillämpningar
TruMark Serie 3000, universalmaskinen för material och tillämpningar
Märklaser

TruMark Serie 3000

Universalmaskinen för material och tillämpningar

Universalmärkmaskinen

Lasrarna från TruMark Serie 3000 finns i våglängderna grönt och UV. Dessa våglängder gör att du i första hand kan markera och bearbeta polymerer och ickeferritmetaller som koppar och aluminium. Lasern utmärker sig genom pulstoppeffekter på upp till 100 kW och en hög puls-till-puls-stabilitet. På så sätt uppnår du alltid optimal kvalitet och prestanda för din applikation. Tack vare modulkonstruktionen anpassar du märklasern perfekt efter dina behov. En speciell bekvämlighet: trots att TruMark Serie 3000 är enormt kompakt är den programstyrda anpassningen av fokalpunkten, pilotlasern och den mekaniska strålfällan integrerad i laserhuvudet.

Enastående märkningsresultat

Mycket god strålkvalitet, hög puls-till-puls-stabilitet, höga pulstoppeffekter och korta pulser.

Enkel att integrera

De kompakta måtten och modulkonstruktionen gör integreringen enkel.

Flexibel med material

Olika våglängder (grön och UV) för polymerer och ickeferritmetaller som aluminium och koppar.

Hög tillgänglighet

Skyddsklass IP54, luftkylning, elektriska och optiska komponenter strikt separerade.

Den hinner med mycket

Med moderat effekt och höga pulsenergier arbetar du ännu produktivare.

Intern styrning av fokalpunkten

Möjliggör snabb förflyttning av fokalpunkten genom variabel strålutvidgning

Kompakta mått för TruMark Serie 3000
Kompakta mått

Den innovativa designen av TruMark Serie 3000 med luftkylning utmärker sig genom sin kompakthet. Försörjningsenheten passar helt enkelt i ditt styrskåp.

Kraftfulla märklasrar i TruMark Serie 3000
Effektiv och kraftfull

TruMark Serie 3000 utmärker sig genom en hög puls-till-puls-stabilitet och enastående strålkvalitet. Mycket ekonomisk produktion i förhållande till investeringskostnaderna.

TruMark Serie 3000 kan användas flexibelt.
Flexibel användbar

Med TruMark Serie 3000 är du bäst rustad oberoende av installationsort: det breda inmatningsintervallet möjliggör strömförsörjning från alla industrielnät, lasern arbetar tillförlitlig upp till 40 °C omgivningstemperatur med aktiv luftkylning. Vid behov kan vi hjälpa dig världen över via fjärranslutning även för TruMark Serie 3000.

Färgändring av plast med TruMark serie 3000

Färgändring

Om material och laservåglängd är optimalt anpassade efter varandra kan färgmolekylerna i materialet riktat färgas eller blekas. Ytan förblir jämn.

Laserablation, One-box laser

Ablation

Vid ablation avlägsnas partiellt tunna täcklager av flerskiktiga plastmateriel som är applicerade på ett basmaterial och som skiljer sig markant åt i färgen. Denna metod kan till exempel användas för så kallad ”dag-natt-design” som bland annat används i bilindustrin.

Skumning av plast med TruMark Laser

Skumning

Vid skumning värmer lasern upp plasten vilket orsakar en kortvarig smältprocess. Under den efterföljande avkylningsprocessen innesluts små gasblåsor i vilka det inkommande ljus reflekteras diffust i. Vid denna typ av lasermärkning uppstår en upphöjd märkning.

TruMark 3330
TruMark 3230
Laserparameter    
Strålkvalitet (M²) < 1,5 < 1,2
Våglängd 355 nm 532 nm
Pulsföljdfrekvens 1 kHz - 120 kHz 1 kHz - 100 kHz
Min. fokusdiameter 16 μm med 100 mm brännvidd 15 μm med 100 mm brännvidd
Max. textrutestorlek 220 mm x 220 mm med 330 mm brännvidd 230 mm x 230 mm med 330 mm brännvidd
Modell    
Mått laserhuvud (B x H x D) 138 mm x 207 mm x 450 mm 138 mm x 138 mm x 380 mm
Mått försörjningsenhet (B x H x D) 445 mm x 465 mm x 420 mm 445 mm x 465 mm x 420 mm
Uppställning    
Kapslingsklass IP54 IP54
Omgivningstemperatur 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C

TruTops Mark

TruTops Mark märkmjukvara gör märkningen med TruMark märklasrar så enkel som möjligt. Programmet TruTops Mark kombinerar märkmjukvara, CAD-editor, administrationen av laserparametrar och gränssnitt, sekvensprogrammeringen med QuickFlow och ett diagnosverktyg. Via ett intuitivt manövergränssnitt har du alla funktionerna inom räckhåll. Med CAD-editorn kan du enkelt rita och anordna grafiska objekt. Databasen för laserparametrar gör det möjligt att använda optimerade parametrar om och om igen. Med sekvensprogrammeringen QuickFlow skapar du program med "Pick-and-Drop" som styr hela märkningscykeln från början till slut. Diagnosverktyget visualiserar och analyserar de analoga mätvärden som sensorerna har registrerat.

De extra tillvalen till TruMark Serie 3000 optimerar produktionsprocessen och bidrar till att förbättra användarvänligheten.

Bildbehandling Vision Line

Med TRUMPF bildbehandling Vision Line ökar processäkerheten. VisionLine känner av komponentens placering och ser till att märkningen sker på rätt ställe. Det är även möjligt att läsa av och kontrollera den märkta koden. Modulkonstruktionen öppnar upp för många möjligheter. Oavsett om kameran tittar genom skannerlinsen eller om den är installerad från sidan, om en eller två kameror används – allt är möjligt.

TruMark Laser pilotlaser
Pilotlaser

Med pilotlasern simuleras märkningsinnehållet med hjälp av en laserdiod med synligt rött ljus. Därmed får du en idé om hur märkningen kommer att se ut och kan positionera komponenten ännu enklare i märkområdet.

Fokusfinder, TruMark-laser
Fokusfinder

Fokusfinder hjälper dig visuellt vid manuell inställning av korrekt arbetsavstånd för respektive applikation. Den kan användas för olika typer av avbildningsoptiker.

Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnitten avgör hur enkelt det är att integrera lasern i en maskin eller produktionslinje. Lasern i TruMark Serie 3000 kan anslutas till ett Profibus-, Profinet-, eller EtherCAT-nätverk och styras därifrån. Dessutom kan man ansluta extern utrustning och integrera kundens automatiseringsteknik. Gränssnittsutökningen IOE har vardera 16 ytterligare digitala in- och utgångar samt 8 digitala höghastighetsingångar och -utgångar för anslutning av extern utrustning och för integrering av lasern i automatiseringstekniken.

Ytterligare avbildningsoptiker

Det finns många typer av avbildningsoptiker med olika brännvidder tillgängliga för alla våglängder i TruMark Serien. Du väljer den optimala kombinationen av våglängd och fokallängd för varje applikation.

Remote Services

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer.

Manöverpaket

Manöverpaketet består av en bildskärm och ett tangentbord. Dessa är optimalt anpassade efter behoven för lasermärkning.

Beroende av arbetsstyckets storlek och applikationens komplexitet finns det alltid en lämplig variant i utbudet av arbetsstationer. Däribland finns små, kompakta märkstationer och anläggningar för extra stora komponenter. Dessutom finns det en mängd olika automatiseringsmöjligheter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Hitta den perfekta märklasern

Vilka märklasrar som passar bäst för er tillämpning kan du ta reda på med hjälp av TruMark produktsökare!

Starta produktsökaren

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Framgångsberättelse Miethke

Markera hjärnimplantat med hög kvalitet – det gör familjeföretaget Miethke från Potsdam. Med TRUMPF märklasrar tillverkar företaget neurokirurgiska implantat för behandling av hydrocefalus (”vattenskalle”). Läs kundberättelsen om hur det motiverar medarbetarna att varje dag arbeta med att förbättra livskvaliteten för sjuka personer.

Lasermärkning med TRUMPF-produkter
Lasermärkning

Siffror, texter eller koder – detta och mycket annat kan lasern märka beröringsfritt och förslitningsfritt som ett progressivt märkningsverktyg inom många branscher

Tillvalet VisionLine för bildbehandling på TruMark Station 5000
Bildbehandling Vision Line

Öka processäkerheten med TRUMPF bildbehandling Vision Line. VisionLine känner till exempel av komponentens placering och ser till att märkningen sker på rätt ställe.

Kontakt
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Tjänster
ProductFinder Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt