Lands-/region- och språkval
One-Box-laser, kompakt, kostnadseffektiv och briljant
One-Box-laser, kompakt, kostnadseffektiv och briljant
Märklaser

One-Box-laser

Kompakt, kostnadseffektiv och briljant

Allt-i-ett-lösningen

One-Box-laser är ett omfattande allt-i-ett-paket, med vilket du kan integrera lasermärkning i tillverkningen eller maskinen. På mycket liten plats innehåller den utöver elektronik, skanner och dator även strålkällan TruMark 5010 eller TruMark 1110. Det innebär att One-Box-laser har ett brett användningsområde. Eftersom det inte krävs någon separat försörjningsenhet är märklasern ytterst lätt att få plats med. Integreringen i helhetssystemet är enkel tack vare omfattande gränssnitt. På lång sikt kräver de robusta komponenterna ytterst lite underhåll. One-Box-lasrarna är mycket lämpliga som... på grund av deras enastående förhållande mellan pris och prestanda.

Kompakt design

Allt-i-ett-lösningen för dig – utan separat försörjningsenhet och extrakabel.

Lågt underhållsbehov

I smutsiga omgivningar behöver du bara byta filtermattor och rengöra skyddsglaset.

Låga investeringskostnader

Insteg eller komplettering: One-Box-laser har ett oslagbart förhållande mellan pris och prestanda.

Äkta desktop-lösning

I kombination med TruMark Station 1000 eller 3000 bildar den en äkta desktop-lösning.

Enkel integrering

Dra nytta av de många gränssnitten, oavsett om det är Profibus, Profinet eller EtherCAT

Robust konstruktion hos TruMark 1110
Robust för industrianvändning

Med skyddsklass IP54 och en tillåten omgivningstemperatur på upp till 40 °C och andra skyddsåtgärder mot påverkan från omgivningen är One-Box-laser lämplig att användas i rå industrimiljö.

Anlöpning med One-Box-laser TruMark 1110 och TruMark 5010

Anlöpning

Arbetsstyckets yta missfärgas på grund av lokal värmetillförsel. Anlöpningsfärgen ändras beroende av material och energitillförsel. Ytan förblir slät – smuts kan inte fastna.

Lasergravering med One-Box-laser TruMark 1110 och TruMark 5010

Gravering

Vid gravering tar laserstrålen bort en del av grundmaterialet och därmed bildas en fördjupning. Denna kan vara brant eller sned längs kanterna.

Färgning av materialet med One-Box-laser

Missfärgning

Om material och laservåglängd är optimalt anpassade efter varandra sker en riktad missfärgning eller blekning av färgmolekylerna. Då blir ytan slät. På detta sätt kan man till exempel märka läppstift med namn för personifiering.

Laserablation, One-box laser

Ablation

Vid ablation tar man delvis bort tunna lager, som har applicerats på grundmaterialet och som har mycket annorlunda färg. Denna metod kan till exempel användas för så kallad ”dag-natt-design” som bland annat används i bilindustrin.

Skumning av plast med TRUMPF One-Box-lasrar

Skumning

Vid skumning värmer lasern upp plasten vilket orsakar en kortvarig smältprocess. Under den efterföljande kylningsprocessen innesluts små gasblåsor som det infallande ljuset reflekteras diffust i. Vid denna typ av lasermärkning uppstår en upphöjd märkning.

TruTops Mark

TruTops Mark märkmjukvara gör märkningen med TruMark märklasrar så enkel som möjligt. Programmet TruTops Mark kombinerar märkprogrammet, CAD-editor, administrationen av laserparametrar och gränssnitt, sekvensprogrammeringen med QuickFlow och ett diagnosverktyg. Via ett intuitivt manövergränssnitt har du alla funktionerna inom räckhåll. Med CAD-editorn kan du enkelt rita och anordna grafiska objekt. Databasen för laserparametrar gör det möjligt att använda optimerade parametrar om och om igen. Med sekvensprogrammeringen QuickFlow skapar du program med "Pick-and-Drop" som styr hela märkningscykeln från början till slut. Diagnosverktyget visualiserar och analyserar de analoga mätvärdena som sensorerna har registrerat.

De extra tillvalen till One-Box-laser optimerar produktionsprocessen och bidrar till att förbättra användarvänligheten.

Pilotlaser

Med pilotlasern simuleras märkningsinnehållet av en laserdiod med synligt rött ljus. Därmed får du ett idé om hur märkningen kommer att se ut och kan positionera komponenten ännu enklare i märkområdet.

Fokusfinder, TruMark-laser
Fokusfinder

Fokusfinder hjälper dig visuellt vid manuell inställning av korrekt arbetsavstånd för respektive applikation. Den kan användas för olika typer av avbildningsoptik.

Gränssnitt hos One-Box-laser TruMark 1110 och TruMark 5010
Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnitten avgör hur enkelt det är att integrera lasern i en maskin eller produktionslinje. One-Box-laser kan anslutas till ett Profibus, Profinet, eller EtherCAT-nätverk och styras från det. Dessutom kan man ansluta extern utrustning och integrera kundens automatiseringsteknik.

TRUMPF fjärrservice
Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer.

Avbildningsoptik

För One-Box-laser TruMark 5010 finns det avbildningsoptik med olika brännvidder tillgängliga. Därmed kan du välja rätt fokusstorlek för varje applikation.

Fokusfinder

Fokusfinder hjälper dig visuellt vid manuell inställning av korrekt arbetsavstånd för respektive applikation. Den kan användas för One-Box-laser i kombination med TruMark Station.

Manöverpaket

Manöverpaketet består av en bildskärm och ett tangentbord. Dessa är optimalt anpassade efter behoven för lasermärkning.

Beroende av arbetsstyckesstorlek och applikationens komplexitet finns det alltid en lämplig variant i arbetsstationsutbudet. Däribland finns små, kompakta märkstationer och anläggningar för extra stora komponenter. Dessutom finns det en mängd olika automatiseringsmöjligheter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Hitta den perfekta märklasern

Vilka märklasrar som passar bäst för er tillämpning kan du ta reda på med hjälp av TruMark produktsökare!

Starta produktsökaren

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Översikt över alla TRUMPFs märklaseraggregat
Märklasersystem

Oberoende av om det är stora eller små komponenter, stora eller små serier – med TRUMPF märklaseraggregat arbetar du alltid ergonomiskt och säkert.

Lasermärkning med TRUMPF-produkter
Lasermärkning

Siffror, texter eller koder – detta och mycket annat kan lasern märka beröringsfritt och förslitningsfritt som ett progressivt märkningsverktyg inom många branscher

Kontakt
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Tjänster
ProductFinder Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt