Lands-/region- och språkval
Närbild av ytstrukturen vid Black Marking

Black Marking – permanent, djupsvart och korrosionsbeständig märkning

Black Marking är en metod inom laserbearbetning som leder till en mycket mörk, och kontrastrik text på ytan utan att material avlägsnas. Extremt korta laserpulser genererar strukturer i nanometerområdet på ytan. Den mikrostrukturerade ytan reducerar ljusets spridning och det uppstår en märkning med konstant djup och permanent svart färg. Om laserpulsen som används för märkningen är ultrakort blir färgändringen inom vissa intervaller dessutom korrosionsbeständig. Orsaken till detta är att vid användningen av ultrakortpulslaser blir den värmepåverkande zonen ytterst liten och det finns tillräckligt fritt krom på ytan som kan bilda ett självläkande oxidskikt.

En översikt över fördelarna

Är du nyfiken på vilka fördelar Black Marking har för er märkningsuppgift?

Våra experter ger gärna råd.

Whitepaper: Korrosionsbeständig Svart Märkning

Upptäck vårt Whitepaper om metoden Svart Märkning (Black Marking) och vilka användningsområden den har inom medicinteknik. Här kommer du till Whitepaper!

Till nedladdningen

Metodbeskrivning

Metodbeskrivning Black Marking – hur fungerar Black Marking

  1. Ytstruktur: Ultrakortpulslaser med en pulslängd i området kring piko- eller femtosekunder utgör grunden för korrosionsbeständig Black Marking. Den gör det principiellt sett möjligt att bearbeta material helt utan termisk eller mekanisk påverkan. Detta beror på att laserpulsen, och därmed tiden med energitillförseln, är så kort att värmetransport till angränsande atomer inte förekommer. Det förhindrar termiska spänningssprickor, som kan inträffa vid konventionell anlöpningpå grund av olämpliga val av parametrar. Därför talar man även om en ”kall bearbetning”. Lasern strukturerar materialet i nanometerområdet.
  2. Oxidskikt: Utöver ytstrukturering utgör kromdioxidfilmen den andra viktiga rollen vid korrosionsbeständig Svart Märkning: Den låga värmetillförseln jämfört med anlöpningsmärkning med nanosekundlaser gör att det finns tillräckligt fritt krom på ytan, vilket främjar den självläkande processen hos det passiva skiktet. Det bildas ett korrosionsbeständigt skikt med kromit (Fe2-Cr2O4) och magnetit (Fe3O4) samt skikt av en blandningsfas: FeFe2-xCrxO4 (järnkrom-spinell).
  3. Passivering: Efter märkningen rengörs de medicinska produkterna. Läsbarheten och hållbarheten hos lasermärkningen kan därför påverkas på grund av längre verkningstider, aggressivare rengöringsmedel eller högre temperaturer. För efterbehandling använder man sig därför ofta av en riktad passivering. I den här processen, ett syrabad som består av salpeter eller citronsyra, tas element (t.ex. fria järnjoner) med hög reaktionsbenägenhet bort och främjar en ren, snabb bildning av ett nytt kromoxidskikt för ännu bättre korrosionsbeständighet. Samtidigt rengörs ytan och sulfider tas bort.

Tillämpningsexempel för Svart Märkning

Black Marking på en medicinsk ventil med TRUMPF-produkter

Lasermarkerade ventiler för tryckutjämning i hjärnan

Permanent läsliga märkningar är elementärt viktigt för entydig identifiering och spårbarhet av implantat. Den avbildade shunten används för behandling av hydrocefalus (vattenskalle) och leder bort den överflödiga hjärnvätskan från ventriklerna under huden till buken.

Njurskål

Njurskålar av ädelmetaller märks med en entydigt spårbar, korrosionsbeständig UDI-kod (Unique Device Identification) med Black Marking.

Lasermärkt skalpell, UDI-kod för spårbarhet

Skalpell/klämma

Extrema pulstoppeffekter innebär att kirurgisk utrustning som exempelvis skalpeller eller klämmor kan märkas med djupsvarta, korrosionsfria UDI-koder som klarar många rengöringscykler.

Korrossionsbeständig svartmärkning

Vill du veta mer om svartmärkning (black marking)? I så fall ska du registrera dig för våra TRUMPF e-post-nyheter och ladda ner vårt whitepaper utan kostnad. Du får en djupare insikt i metoden och dess tillämpningar inom medicinteknik. TRUMPF e-post-nyheter

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Rekonditionering med lasermärkta medicinprodukter

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Är du nyfiken på vilka fördelar Black Marking har för er märkningsuppgift?

Våra experter ger gärna råd.

Detta kan också vara intressant för dig

Framgångsberättelse Miethke

Markera hjärnimplantat med hög kvalitet – det gör familjeföretaget Miethke från Potsdam. Med TRUMPF märklasrar tillverkar företaget neurokirurgiska implantat för behandling av hydrocefalus (”vattenskalle”). Läs kundberättelsen om hur det motiverar medarbetarna att varje dag arbeta med att förbättra livskvaliteten för sjuka personer.

Medicinskt instrument med UDI-kod, Black Marking med TRUMPF lasrar
UDI-överensstämmande märkning

Enligt EU- och USA-standarder måste medicinprodukter vara märkta med en spårbar, entydig UDI-kod (Unique Device Identification). För detta erbjuder TRUMPF det optimala paketet med märklaser och mjukvara.

TruMicro Mark – helt enkelt flexibelt
TruMicro Mark

Söker du efter en märkenhet för lasermärkning med ultrakorta pulser? TRUMPF har den nyckelfärdiga helhetslösningen med TruMicro Mark 2000.

Kontakt
Service och kontakt