Lands-/region- och språkval
Laserrengörning med lasern

Laserrengöring

En ren, jämn yta är en grundförutsättning för lyckade svets- och limförband med lång livslängd. Komponenter är dock ofta förorenade, oxiderade eller försedda med skyddsskikt före hopfogningen. Här kommer laser in i bilden: Det beröringsfria verktyget tar sekundsnabbt bort smuts, oxidations- och funktionsskikt från komponenten. Och enbart på de områden där själva sammanfogningen ska ske eller funktionsskiktet inte längre behövs. Det fungerar så här: Pulser med höga pulstoppeffekter förångar de tunna skikten utan att påverka komponenten. Efterföljande processer som exempelvis fogning genomförs homogenare, snabbare och absolut reproducerbart. Förbanden är rena och håller längre. Fogberedning med ljus integreras enkelt i den industriella serieproduktionen eftersom data enkelt kan överföras via gränssnitt.

Fördelar med laserrengöring

Extremt skonsamt för materialet

När alternativa metoder till laserrengöring, som exempelvis sandblästring, kan skada komponentens yta arbetar lasern helt kontaktfritt och utan restprodukter.

Exakt och reproducerbar

Lasern möjliggör kontrollerad ablation av funktionsskikt exakt på mikrometern – kan reproduceras enkelt.

Ekonomisk och ren

Vid rengöring med lasern behövs inga extra strål- och rengöringsmedel som måste hanteras som avfall vilket är tidskrävande och dyrt. De borttagna skikten sugs upp direkt.

Höga bearbetningshastigheter

Jämfört med alternativa rengöringsmetoder övertygar lasern genom hög kapacitet och korta takttider.

Icke-abrasiv

Så här fungerar rengöring med lasern

Schematisk bild laserrengöring

För rengöring med lasern används både märklaser och kort- resp. utlrakortpulslaser.
Funktionsprincipen är alltid densamma:

  • En fokuserad laserstråle tar bort föroreningar samt oxidations- eller funktionsskikt som stör fogningsprocessen puls för puls.
  • Med mycket höga pulstoppeffekter förångar lasern de oönskade skikten utan kontakt och extremt skonsamt.
  • Jämfört med CO2-lasrar som lämnar kvar ett tunt skikt (t.ex. 5 µm lack) kan fastkroppslasern bearbeta ytor ännu precisare. Ytan på arbetsstycket förblir termiskt så gott som opåverkad av laserpulser vilket gör att distorsion eller materialskador och -ändringar förhindras.
  • Borttaget material tas enkelt och direkt hand om genom en optional i anläggningen integrerad utsugningsanordning.
  • Med korrekt anpassade processparametrar kan lasern dessutom strukturera komponentens yta för att åstadkomma en bättre vidhäftning för limförband, generera förband konstruerade för kraftigt och positivt mekaniskt grepp samt komponentmärkningar (t.ex. koder för spårning).

Typiska användingar för laserrengöring

Dessa lasrar lämpar sig för laserrengöring

Kontakt
Service och kontakt