Lands-/region- och språkval

Laserstrukturering

Vid strukturering skapar lasern regelbundet anordnade geometrier i skiktet eller i grundmaterialet så att de tekniska egenskaperna förändras på ett målinriktat sätt och ny funktion skapas. Ett exempel vid ruggning eller applicering av (olje-)fördjupningar för definierade glidegenskaper. Det enskilda elementet i en sådan struktur är ofta bara några mikrometer stort. Korta laserpulser med mycket hög pulseffekt alstrar så hög energitäthet att materialet oftast förångas direkt (sublimering). Varje laserpuls skapar därvid en liten fördjupning så att smältning förhindras i hög grad.

Med laserstrukturering uppnås vissa egenskaper som exempelvis påverkar friktionsegenskaper eller den elektriska resp. termiska ledningsförmågan. Dessutom ökar laserstruktureringen vidhäftningsförmågan och förlänger arbetsstyckets livslängd.

Vad är fördelarna med laserstrukturering av ytor?

Skonsam för miljön

Vid strukturering av ytor med lasern behövs inga extra strålmedel eller kemiska medel som måste hanteras som avfall vilket är tidskrävande och dyrt.

Reproducerbar och exakt

Lasern uppnår kontrollerade, mikrometerstora strukturer som är mycket enkla att reproducera.

Lite underhåll

I motsats till mekaniska verktyg som snabbt slits utarbetar lasern beröringsfritt och därmed helt slitagefritt.

Ingen efterredigering

Med  laserbearbetning finns ingen smälta eller andra bearbetningsrester på komponenten.

Hur fungerar förfarandet med laserstrukturering av metall?

Vid laserstrukturering uppnås regelbundna geometrier med hjälp av laserstrålning (oftast pulsad) som är reproducerbar i ett ytskikt. Materialet smälts kontrollerat med laserstrålen och stelnar genom en lämplig processtyrning till en definierad struktur.

1. Laserstrålningen träffar arbetsstyckets yta.
2. Laserstrålningen värmer upp det absorberande materialet.
3. När smältan stelnar bildas strukturer.

Optimal förberedelse av vidhäftningsytor genom laserrengöring och laserstrukturering.

Ask the Expert: Laserstrukturering

Vår expert förklarar för dig hur laserstrukturering fungerar, vart det användas och vilken utrustning du behöver. 

Typiska användningsområden för laserstrukturering

Vidhäftning och långtidsstabilitet av limbindningen genom laserrengöring och strukturering

Vid limning är ytförbehandlingen och förberedelsen med lasern en viktig del av processkedjan och ett effektivt och miljövänligt alternativ till konventionella förberedelseförfaranden. Rengöring och strukturering: TRUMPF; lim: DELO.

Laserstrukturering för limförberedning

Svets- och limtekniker kräver rena och lätt strukturerade ytor. Strukturering och rengöring sker i ett och samma processteg med laser före limning – lokalt på fogstället. Genom strukturering uppnås en bättre lösbarhet med limmet. Det ger ökad vidhäftning och mer långvarig stabilitet för limförbandet. Denna lasermetod kan enkelt integreras i automatiserade produktionslinjer.

Laserstrukturering av en vevstake

Genom laserstrukturering kan funktionsytornas tribologiska egenskaper förbättras exakt. Denna metod används till exempel för tillverkning av bilkomponenter.

Strukturering för metall-plast-förband konstruerade för kraftigt och positivt mekaniskt grepp

Lasern skapar mikrostrukturer med bakskär i den metalliska sammanfogningspartnern som gör det möjligt för plasten att fästa i metallytan. Detta förfarande används exempelvis vid tillverkning av fordonskomponenter eller vitvaror.& Inom lättviktskonstruktion& får metall-plast-förband får en allt viktigare roll eftersom de kombinerar den höga hållbarheten och styrkan hos metaller med den låga vikten och stora designfriheten hos plast.

Strukturering för förbindelser konstruerade för kraftigt och positivt mekaniskt grepp i värmeväxlare

Lasern skapar mikrostrukturer med bakskär i den metalliska sammanfogningspartnern som gör det möjligt för plasten att fästa i metallytan. Sådana förband återfinns i kyl- och värmesystem, exempelvis för batterisystemkylning i batteripaket. Den ger optimala driftsförhållanden.

Dessa lasrar passar till laserstrukturering

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF lättviktskonstruktion q-pro a
Lättviktskonstruktion inom elektromobiliteten

Lasern är som gjord för lättviktskonstruktioner av olika material och för flexibla produktionsprocesser.

Lasersvetsning med TRUMPF laser
Lasersvetsning

Laserstrålen öppnar upp för nya möjligheter att sammanfoga metaller och plaster: den svetsar även material med hög smälttemperatur och hög värmeledningsförmåga exakt.