Lands-/region- och språkval

Laserstrukturering

Vid strukturering skapar lasern regelbundet anordnade geometrier i skiktet eller i grundmaterialet så att de tekniska egenskaperna förändras på ett målinriktat sätt och ny funktion skapas. Ett exempel vid ruggning eller applicering av (olje-)fördjupningar för definierade glidegenskaper. Det enskilda elementet i en sådan struktur är ofta bara några mikrometer stort. Korta laserpulser med mycket hög pulseffekt alstrar så hög energitäthet att materialet oftast förångas direkt (sublimering). Varje laserpuls skapar därvid en liten fördjupning så att smältning förhindras i hög grad.

Med laserstrukturering uppnås vissa egenskaper som exempelvis påverkar friktionsegenskaper eller den elektriska resp. termiska ledningsförmågan. Dessutom ökar laserstruktureringen vidhäftningsförmågan och förlänger arbetsstyckets livslängd.

Vad är fördelarna med laserstrukturering av ytor?

Skonsam för miljön

Vid strukturering av ytor med lasern behövs inga extra strålmedel eller kemiska medel som måste hanteras som avfall vilket är tidskrävande och dyrt.

Reproducerbar och exakt

Lasern uppnår kontrollerade, mikrometerstora strukturer som är mycket enkla att reproducera.

Lite underhåll

I motsats till mekaniska verktyg som snabbt slits utarbetar lasern beröringsfritt och därmed helt slitagefritt.

Ingen efterredigering

Med  laserbearbetning finns ingen smälta eller andra bearbetningsrester på komponenten.

Hur fungerar förfarandet med laserstrukturering av metall?

Vid laserstrukturering uppnås regelbundna geometrier med hjälp av laserstrålning (oftast pulsad) som är reproducerbar i ett ytskikt. Materialet smälts kontrollerat med laserstrålen och stelnar genom en lämplig processtyrning till en definierad struktur.

  1. Laserstrålningen träffar arbetsstyckets yta.
  2. Laserstrålningen värmer upp det absorberande materialet.
  3. När smältan stelnar uppstår strukturer.

Typiska användningsområden för laserstrukturering

Dessa lasrar passar till laserstrukturering

Dessa teman kan kanske också intressera dig