Lands-/region- och språkval

Lackborttagning med laser

En ren yta är en grundförutsättning för lyckade svets- och limförband med lång livslängd. Komponenter är dock ofta försedda med lack- och funktionsskikt före hopfogningen. Här kommer laser in i bilden: Det beröringsfria verktyget tar sekundsnabbt bort funktionsskikt från komponenten. Och enbart på de områden där själva sammanfogningen ska ske eller funktionsskiktet inte längre behövs. Det fungerar så här: Pulser med höga pulstoppeffekter förångar de tunna skikten utan att påverka komponenten. Efterföljande processer som exempelvis fogning genomförs homogenare, snabbare och absolut reproducerbart. Förbanden är rena och håller längre. Fogberedning med ljus integreras enkelt i den industriella serieproduktionen eftersom data enkelt kan överföras via snittställen. TRUMPF erbjuder ett speciellt integratorpaket för okomplicerad& integrering av laserutrustningen för rengöring och lackborttagning i robotsystem.

Vad är fördelarna med lackborttagning med laser?

Skonsam för miljön

Vid borttagning av beläggningar med lasern behövs inga extra strålmedel& eller kemiska ämnen som måste hanteras som avfall vilket är tidskrävande och dyrt.

Reproducerbar och exakt

Lasern möjliggör en kontrollerad, mikrometerstor skiktborttagning – enkelt att reproducera och extremt exakt.

Beröringsfri

Lackborttagning med laser är en så gott som slitagefri teknologi, eftersom det inte finns något mekaniskt verktyg kan slitas ut.

Skonsamt för materialet

Där alternativa metoder  som exempelvis sandblästring kan skada komponentens yta arbetar lasern skonsamt och helt utan restprodukter.

Hur fungerar lackborttagning med laser?

Schematisk bild av användning av lackborttagning med laser

Lackborttagning med laser resp. laserablation är en process där funktionsskikt tas bort selektivt med hjälp av laserstrålning (oftast pulsad) från en yta. Det absorberande materialet värms upp med laserenergin och förångas eller sublimeras. 

Det transparenta materialet ablateras i fast tillstånd. Geometriskt definierade områden görs tillgängliga för en efterprocess (svetsning, limning, skruvning, sintring, kontaktering etc.). 

  1. Laserstrålningen träffar arbetsstyckets yta. 

  2. Laserstrålningen värmer upp materialet. 

  3. Beläggningen tas bort genom den plötsliga förångningen, sublimeringen eller& ablateringen.& 

  4. Processprodukterna transporteras bort genom utsugning. 

Typiska användningsområden för lackbortttagning med laser.

Lackborttagning för förberedelse av svets-/fog

Lasern belägger effektivt& utan att ändra grundmaterialet. För optimala svetsresultat måste beläggningen tas bort i området runt svetsfogen.

Lackborttagning från AlSi-belagda stålplåtar

Särskilt inom bilindustrin beläggs stålplåtar med aluminium-kisel (AlSi) som rostskyddsmedel. För optimala svetsresultat tar lasern bort beläggningen noggrant i området runt svetsfogen.

Lackborttagning av KTL-beläggningar: Täcklock för att skydda battericellerna och elektroniken

För att garantera att batterisystemet ska fungera varaktigt och med hög prestanda måste det avskärmas mot yttre påverkan. För säker tätning och säkerställande av elektrisk jordning rengör lasern ytor och tar bort lack.

Lackborttagning av KTL-beläggningar med utsugning

Inom bilindustrin beläggs stål och aluminium med KTL som rostskyddsmedel. Beläggningen i området runt svetsfogen tas bort med lasern för att uppnå optimala svetsresultat.

Lackborttagning som förberedelse inför hairpinsvetsning

TRUMPF kortpulslaser används för att ta bort isolerlackskikt på hairpins utan att skada den underliggande kopparn. Den här metoden fungerar bättre och snabbare än de mekaniska borttagningsprocesserna. Intelligent sensorik säkerställer exakta fogar och säkrar den bästa kvaliteten vid svetsning av hårnålar. Tack vare den höga reproducerbarheten hos lasersvetsprocesser kan våra kunder uppnå konstant höghållfasta förbindelser med god ledningsförmåga – även vid stora partier.

Borttagning av kanter på tunnfilmssolcellsmoduler

För att skydda tunnfilmssolcellsmoduler mot korrosion och långsiktiga kortslutningar tas lagersystemet bort från kanterna på modulen som därefter lamineras. Lasern tränger genom glaset och separerar lagersystemet från bärmaterialet utan att glaset spricker eller smälter samman.

Tillämpningsexempel

Rengöring och lackborttagning i robotsystem

Lätt integrering av laserutrustning för rengöring och lackborttagning i robotsystem.

Battery Pack Production

Täcklock som skydd för battericeller och elektronik: För att garantera att batterisystemet ska fungera varaktigt och med hög prestanda måste det avskärmas mot yttre påverkan. För säker tätning och för att garantera elektrisk jordning rengörs och ytorna och lack tas bort.

Lackborttagning med TruPulse nano

Vi har många lasrar som passar för borttagning med laserr. Ett exempel är TruPulse nano.

Dessa lasrar passar till lackborttagning med laser