Lands-/region- och språkval

Vad är 3D-tandutskrifter av metall och vilka metoder finns tillgängliga?

Från gjutning via fräsning till 3D-utskrift: utvecklingshistorien för metallbearbetning återspeglas även inom dentalteknik. Tandproteser av metall, som tidigare tillverkades med gjutningsteknik, kommer nu från 3D-skrivaren. Metoden är ännu billigare och snabbare än fräsningstekniken. För additiv tillverkning av tandproteser finns det olika metalliska 3D-utskriftsmetoder tillgängliga för dentalindustrin. Vid Laser Metal Fusion (LMF) skapar lasern nya arbetsstycken av pulver skikt för skikt. Denna metod, som även betecknas som Selective Laser Melting (SLM) eller Powder Bed Fusion (PBD), används till exempel för den mycket exakta tillverkningen av implantatburna tandproteser. Totalt sett kan man enkelt förverkliga många olika individuella geometrier. Separationen mellan tandbryggor bortfaller, och det behövs inte längre någon fräsradiekorrigering. Fördelen: mer plats i viktiga objektområden. Dessutom kan retentioner för plastfasader och underskär genomföras utan problem.

Vilka fördelar har 3D-tandutskriften av metall?

Snabbare, billigare och nya dentala indikationer tack vare en hybrid processkedja. Investeringen i additiv tillverkning lönar sig för dentallaboratorier i många avseenden.

Individuell tandprotes – serietillverkad

Med pulverbäddsbaserad lasersmältning (LMF) kan många individuella geometrier implementeras enkelt och produktivt. Funktioner som Multilaser och Multiplate sörjer för en produktiv tillverkning av individuella dentalkomponenter.

Snabbare resultat

En dental 3D-skrivare producerar tandproteser avsevärt snabbare än konventionella metoder som till exempel frästekniken. Det är dock inte bara inom tillverkningen som 3D-skrivare ger många fördelar, även förberedelsen av arbetet går snabbare tack vare den digitala processkedjan. Tandtekniker kan därmed arbeta med digitala dataposter, som överförs till dentallaboratorierna i realtid. Digitala avtryck eliminerar behovet av gipsmodeller och silikonavtryck.

Brett indikationsspektrum

Med dentala 3D-utskrifter tillverkar du en stor mängd dentala indikationer på ett materialbesparande och exakt sätt. Tack vare den digitala anslutningen mellan TruPrint-anläggningar och fräsmaskiner kan indikationer som implantatburna kronor och bryggor, teleskopkronor och sekundära delar tillverkas kostnadseffektivt med hybrida metoder. Här används även direktutskrifter av anpassade enskilda förankringar på speciella basdelar (preforms) av titan eller koboltkrom.

Mindre material, högre kvalitet

Eftersom 3D-skrivaren endast bearbetar så mycket metallpulver som faktiskt behövs sparar användaren material och pengar. Samtidigt får miljön fördel av den hållbara hanteringen av material som koboltkrom. Överflödigt pulver kan enkelt återanvändas efter utskriften. 3D-skrivare kan optimalt utarbeta komplexa geometrier som hörn och kanter på minimalt utrymme. Detta innebär en avsevärd ökning av kvaliteten på tandteknikerns tillverkade detaljer.

Kostnadseffektiv tillverkning i hybrid process

Tack vare öppna gränssnitt kan 3D-skrivaren integreras optimalt i befintliga CAD-/CAM-processkedjor. Dentallaboratorierna behöver alltså inte byta ut hela sitt system. Fördelarna med det hybrida arbetsflödet: kortare produktionstider, lägre kostnader.

3D-tandutskrift av metall – frågor och svar

Hur många dentaldelar får plats på en byggplattform (Ø 100 mm)?

På en standardplatta (diameter ca 100 mm) ryms upp till 100 kronor, beroende på formen.

Hur lång tid tar det att skriva ut en fullt bestyckad byggplatta (Ø 100 mm) med kronor och bryggor?

En byggplatta med ca 100 kronor skrivs ut på ungefär tre timmar med en dubbellaser. En enkellaser behöver ungefär fem timmar.

Hur många uttagbara partiella proteser (RPD) passar på en byggplatta i TruPrint 2000?

Upp till 30 RPD 

Hur lång tid tar det att skriva ut en fullt bestyckad byggplatta (200 x 200 mm) med uttagbara partiella proteser?

En byggplatta med ca 30 RPD skrivs ut på ungefär fyra timmar med en dubbellaser. Utskriftstiden per RPD är därmed cirka 8 minuter.  

Vilka tillämpningar kan jag genomföra med en metallisk 3D-skrivare?

Kronor, bryggor och suprakonstruktioner samt alla implantatstödda objekt som enskilda förankringar, teleskopkronor, primära och sekundära delar, KFO-delar, klammermodellgjutning och partiella proteser kan tillverkas additivt.

Vilka material används för 3D-utskrift av tandproteser?

Koboltkrom och titan kan utan problem bearbetas av en 3D-skrivare. Tack vare den öppna systemarkitekturen finns det generellt sett inga begränsningar vad gäller de använda materialen. Dessutom möjliggör plug-and-play-lösningar en enkel och snabb start för många pulver.

Hur mycket plats behöver jag för min 3D-skrivare i laboratoriet?

Det är mycket enkelt att ställa upp 3D-skrivare i dentallaboratorier och passar genom en vanlig standarddörr och in i en hiss. Den behöver ingen tryckluft och drivs med normal elektrisk ström (230 V). Maskinens vikt är ungefär 650 kg (inklusive pulver).

Behöver jag en gasanslutning för drift av 3D-skrivaren?

TruPrint 1000 och TruPrint 2000 fungerar med en gasflaska.

Boka tid för vårt AM Showroom nu – personligen eller digitalt!

Dyk in i den additiva framtiden för dentalindustrin med våra branschexperter och upplev våra maskiner live i aktion! Eller ta chansen att få en maskinpresentation online i vårt virtuella AM Showroom.

Registrera nu

Hybrida arbetsflöden

Hybrida arbetsflöden: så här rustar du dentalproduktionen för framtiden

Anslutningen till fräsmaskinen är en viktig milstolpe på vägen mot automatiserad serieproduktion inom dentaltekniken.

Ta reda på mer
Service och kontakt