Lands-/region- och språkval

Ekonomiskt totalsystem

Den som vill laserskära kostnadsoptimerat bör titta på hela processen. TruLaser Center 7030 uppstod med detta mål: Den övertar säkert och självständigt alla processer kring laserskärning. Er fördel: Genomloppstiden och bearbetningskostnaderna minskar drastiskt. Du får ut maximal lönsamhet från laserbearbetningsprocessen - från ritning till sorterad del. Maskinen eliminerar monotona och jobbiga arbetssteg och sparar samtidigt både kostnader och tid.

Jämförelse av processteg

Processgrafik L26 DE

Resultat: TrueLaser Center 7030 tar över alla processer kring laserskärning på ett säkert och självständigt sätt – tack vare detta sjunker dina plåtbearbetningskostnader avsevärt.

Alla bearbetningssteg integrerade i en maskin

Programmera jobb

Programmera jobb

Programmeringssystemet TruTops Boost behöver ett knapptryck för att automatiskt räkna på ett omfattande förslag för skärning, utlastning, sortering och nedläggning av delarna.

Inlastning av plåtämnen

Inlastning av plåtämnen

Inlastningsvagnen kan fyllas med plåtämnen tidsparallellt. LoadMaster Center lägger plåtämnen på borstbordet i fastlåsningsenheten. Kraftfull frånkopplingsteknologier separerar säkert plåten från stapeln.

Skära delar

Skära delar

Fastlåsningsenheten flyttar plåten i Y-led, skärenheten bearbetar den i X-led och dessutom mycket dynamiskt i Y-led via en extraaxel. SmartGate stöder vid skärningen.

Utmatning av delar och skrot

Utmatning av delar och skrot

Det intelligenta SmartGate matar ut plåtskrot, skrot och smådetaljer på ett säkert sätt. Sorteringsluckan separerar bearbetade delar från skrot. Bearbetade delar sorteras i upp till åtta olika behållare. Skrot och plåtskrot faller ner i en slaggvagn.

Lasta ut delarna staplade

Lasta ut delarna staplade

Med sina stift trycker SmartLift ut delar ur restgittret. Den fint strukturerade sugkoppsplattan till SortMaster Speed tar upp färdigskurna delar, sorterar och staplar dem på avläggningen för färdiga detaljer. Sugkoppsplattor och stift förhindrar att delarna kommer snett.

Utlastning av bearbetade delar

Utlastning av bearbetade delar

Utlastningen av de sorterade och staplade delarna sker tidsparallellt.

Utlastning restgitter

Utlastning restgitter

Fastlåsningsenheten lastar av restgittret på restgittervagnen. En gaffeltruck kan tömma denna bekvämt under pågående drift.

Tydligt förklarat: I videorna får du reda på hur TrueLaser Center 7030 optimerar sin tillverkning.

TruLaser Center 7030. Automatiserad laserskärning i ny tappning.

Gör lasertillverkningen till ett snabbt arbete.

TruLaser Center 7030 med lageranslutning under arbete

Så fungerar den banbrytande laserinnovationen.

Intelligenta innovationer: perfekt kombinerade för din framgång

Högsta tänkbara dynamik genom överlagrade rörelser av plåten och skärhuvudet.

LoadMaster Center lastar plåtämnen säkert och snabbt.

Delarna fixeras mellan utstötningscylindern och SmartGate och matas tack vare detta ut processäkert.

SmartGate matar ut plåtskrot och skrot intelligent på några sekunder.

Kombinationen av SortMaster Speed och SmartLift står för processäker utlastning av delar.

Med sina små sugkoppar staplar SortMaster Speed till och med de mest invecklade delarna på rekordtid.

Användarsnittstället Touchpoint möjliggör en intuitiv dialog med maskinen.

Upptäck maskinen nu!

TruLaser Center 7030 gör tillverkningsprocessen kort: Den första helautomatiska lasermaskinen tar hand om allt, från ritning till sorterad del. Här får du reda på fler detaljer.

Till produkten